Temaer om helse
Aktivt vitamin B12 (blodprøve)

Vanlig B12 måler total mengde B12, dvs både aktivt og inaktivt B12. Det er bare når den aktive B12-mengden er redusert vi utvikler symptomer. Total B12 kan altså øke uten at aktivt B12 øker, og total B12 kan synke uten at aktivt B12 synker (pga den inaktive B12 øker eller synker). Dette gjør at man kan måle verdier som ikke stemmer med sym

Les mer


Vitamin B12 (total-B12)

B12-mangel er vanlig. B12 finnes i kjøtt. Vegetarianere kan oppleve mangel. De som tar diabetesmedisinen glukofag/metformin kan oppleve angel. Likeledes de som er overvektsoperert, har bakteriell overvekst i tarm, har autoimmun sykdom eller har for lite magesyre, pga syrehemmende medisin til eksempel.

Les mer


Førerkort: Avhengighetsskapende og sløvende medisiner

Innehav av førerkort er ingen menneskerett. Dersom en med førerkort bruker for mye sløvende medisiner, uansett hvor god medisinsk grunn det er for å bruke dem, må bilen stå for en periode eller for alltid. Hensynet til allmennhetens sikkerhet kommer foran førerkortinnehaverens argumentasjoner som "prikkfri kjøring gjennom alle år", "naboen

Les mer


ME (CFS)

ME betyr at personen etter en eventuell forsinkelse opplever kraftig mental og fysisk utmattelse etter lavgradig fysisk, sosial eller mental belastning.Tilstanden er omdiskutert og mye kritisert, ikke bare av mannen og kvinnen i gata som også føler seg "slitne", men også av helsepersonell. Det er ikke enighet om hva som er de beste kriteri

Les mer


Allergikomponenter (allergene komponenter, molekylær allergologi)

Allergitester har ikke klart å skille mellom kryssallergi og egentlig allergi. Mange vet at man kan reagere på epler eller nøtter dersom man har bjørkepollenallergi til eksempel. Tester man en bjørkepollenallergiker mot nøtteallergi slår altså testen ut. Men hvordan sikkert vite om testen bare slo ut som følge av ufarlig kryssreaksjon med

Les mer


Laktoseintoleranse gentest (laktase gentest)

Laktose betyr melkesukker og består av to sukkermolekyler (galaktose og glukose). Laktase er navnet på det enzymet man trenger i tarmen for å spalte det doble melkesukkeret til enkeltsukre som er mulig for tarmen å ta opp. Gentest finner ut om man vil utvikle laktoseintoleranse og kan benyttes ved mistanke om laktoseintoleranse hos barn el

Les mer


Laktoseintoleranse (melkesukkerintoleranse)

Alle spedbarn har enzymet som bryter ned melkesukker (laktose). Dette for å kunne spalte og deretter ta opp de to sukkerkomponentene melkesukkeret består av. Noen prosent derimot mister aktiviteten til enzymet etter ammetiden eller senere. Da tåler de ikke mye melkesukker lenger. Tilstanden er arvelig og kan påvises ved laktase gentest ell

Les mer


Allergi

En allergiker reagerer på stoffer som ikke-allergikere tåler godt. Stoffene som allergikerne reagerer på kalles allergener og kan gi ulike reaksjoner avhengig av hvordan allergenet kommer i kontakt med kroppen. I huden oppstår eksem eller elveblest, i øyne og luftveier høysnue eller astma, i tarmsystemet diaré, smerter eller brekninger. Re

Les mer


Jernprøvene (blodprøver)

Blodprøvene ferritin (jernlager), transferrin (jerntransportøren i blodet), jern (fritt, ubundet jern i blodet), transferrinreseptorer (mottakerne til transferrinmolekylet på cellene), jernmetning (hvor mye jern transferrinbærerne har kapasitet til å binde) og jernbindingskapasitet (hvor mye transferrinbærere vi har tilgjengelig) er nyttig

Les mer


Ondartet eller godartet lymfeknuteforstørrelse?

Mange reiser til fastlegen for å avklare om en kul er godartet eller ondartet. Denne artikkelen tar for seg hvordan man skiller de hyppig forekommende godartede forstørrelsene fra de atskillig mer sjeldne ondartede forstørrelsene.

Les mer


Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av Luminus Webkommunikasjon