Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

 • Slipper å møte
 • Slipper å ta fri fra jobb
 • Kan spørre om alt
 • Billig
 • Skriftlig svar
 • Et godt supplement
 • Grundigere svar

  SPØRRE LEGEN NÅ?

Relaterte artikler

Aktivt vitamin B12 (blodprøve)

Sist endret: 22.01.2017
Vanlig B12 måler total mengde B12, dvs både aktivt og inaktivt B12. Det er bare når den aktive B12-mengden er redusert vi utvikler symptomer. Total B12 kan altså øke uten at aktivt B12 øker, og total B12 kan synke uten at aktivt B12 synker (pga den inaktive B12 øker eller synker). Dette gjør at man kan måle verdier som ikke stemmer med symptomer eller fare for å utvikle symptomer. Man kan unngå å oppdage B12-mangel eller man kan diagnostisere B12-mangel feilaktig om man kun ser på total B12.


Generelt om B12 og når det er aktuelt å måle B12: LES OGSÅ: Total vitamin B12

Hva er vitamin B12

Kun enkelte bakterier klarer å lage vitamin B12 selv. Dyr, inkludert mennesket må få det tilført utenfra gjennom kjøtt og fisk (animalsk føde). Det ene dyret spiser det andre og således går vitaminet på rundgang mellom rovdyr og kjøttetere. Når vitaminet er sugd opp fra tarmen til blodbanen bindes det til to bærerproteiner; haptokorrin (lagringsform) og transkobalamin (aktive formen). Sistnevnte kalles også aktivt vitamin B12 eller holotranskobalamin. Denne prøven er nyttig å måle når den vanlige B12-prøven (total-B12) er i grenseområdet for normal og lav. Lagringsformen/depotformen som er haptokorrinbundet kan ikke tas opp av andre celler enn levercellene siden bare levercellene har mottakere for dette. Det er derfor leveren kan lagre vitamin B12.

Vitaminer er hjelpefaktorer til enzymer. De kalles også kofaktorer. Enzymene katalyserer reaksjon er i kroppen vår, dvs de får dem til å gå svært mye raskere. Vitamin B12 er kofaktor til enzymer som katalyserer reaksjoner som er viktig for at DNA i cellene dannes og at nerver fungerer.

Vitaminb12 siste BILDET: B12 er viktig for å lage metionin som er viktig for nervene våre og dermed unngå psykiske og nevrologiske symptomer. B12 er i tillegg minst like viktig for å aktivere folat til en form som kan delta i DNA-syntesen.


Detaljer om vitamin B12 kan leses i artikkelen om total vitamin B12.

Lite syre i magesekken kan hindre B12 i å spaltes fra maten. Kronisk magebetennelse og sykdom kan hindre produksjon av forankringsmolekylet intrinsic factor (IF), som er nødvendig for at B12 skal kunne suges opp fra tarmen. Bakterieovervekst i tarmen forbruker B12. Medisiner kan konkurrere med B12 om å suges opp fra tarmen. Det er altså mange årsaker til at man får for lite B12 og det er viktig at man finner årsaken og ikke bare gir tilskudd; i tilfelle det lar seg korrigere.

Aktivt vitamin B12 viser om lett redusert B12-verdi virkelig er for lav eller ikke

Den vanlige blodprøven kalles (total) vitamin B12. Den måler både lagringsformen av B12 som er bundet til haptokorrin, og den aktive formen som er bundet til transkobalamin. Det er en kjent sak for legene at det er vanskelig å avgjøre hvilken verdi av total B12 som er grensen for når man skal kalle det for lavt. 

Referanseverdien til total B12:

Kvinner og menn
1,5-15 år 233-882 pmol/L
> 15 år 178-666 pmol/L

I praksis ser vi at folk kan ha B12-mangel også på verdier opptil 250, noen ganger også 300 pmol/L, mens andre må nedimot 100 pmol/L. Hvorfor er det slik? Jo, ved total B12 måles både aktivt og inaktivt B12. Er aktivt B12 lav kan allikevel total B12 være normal dersom den inaktive mengden er høy.

Total B12 = Inaktivt B12 + Aktivt B12 (Øker inaktivt kan aktivt synke tilsvarende uten at det vil synes på totalen).

Blir verdien lavere enn 100 pmol/L utvikler de fleste mangelsymptomer.

Referanseområdet til aktivt B12:

Kvinner og menn > 18 år
32-207 pmol/L

MMA og homocystein er hjelpeprøver til total B12

Vi ønsker ikke å vente til symptomer på B12-mangel kommer, derfor er vi interessert i å finne metoder som avslører oppstått eller kommende B12-mangel før symptomene oppstår. Vi vet at B12 er viktig for å omdanne MMA og homocystein (se total vitamin B12). Har en person B12-mangel vil disse to derfor hope seg opp i blodet. Dette betyr at en person med forhøyet verdi av disse har B12-mangel i praksis (funksjonell B12-mangel) selv om B12-verdien er  innenfor referanseområdet. Og motsatt, en person har ikke nødvendigvis B12-mangel bare fordi verdien er under referanseområdet, dersom MMA og homocystein er normale. Er disse normale betyr det altså at det er nok aktivt B12 til å omdanne dem videre, men, det kan ta litt tid fra B12 blir lav til MMA og homocystein stiger. I disse tilfellene er det aktuelt  å måle aktivt B12. Aktivt B12 har nemlig kort levetid i blodet og synker derfor raskt når en person utvikler B12-mangel. Den kan stige før MMA og homocystein begynner å hope seg opp/stige og kan derfor gi raskere beskjed om B12-mangel før total B12 gjør det, fordi man ved total B12 må vente til MMA og/eller homocystein (HCy) stiger før man med sikkerhet kan vite at aktivt B12 er for lavt (med mindre total B12 er under 100; da trenger man ikke bekreftelse med MMA/HCy).

Aktivt B12 er spesielt nyttig i gråsoneområdet til total B12 (100-250)

Aktivt B12 er altså aktuelt å måle ved total B12-verdier i det vi kaller for gråsoneområdet (100-250). Den fanger bedre opp funksjonell B12-mangel, dvs B12-verdier som kan gi symptomer (uavhengig av om verdien er i eller utenfor referanseområdet). Total B12 måler som nevnt både den aktive delen og den inaktive lagringsformen på haptokorrin. Dette betyr at faktorer som gir redusert haptokorrinbundet B12 vil gi lavere total B12. Dette påvirker derimot ikke den aktive B12 og man får ikke funksjonell B12-mangel når bare lagringsformen får en lavere verdi.

P-pillebrukere og gravide får til eksempel redusert haptokorrin (pga østrogen) og dermed mindre haptokorrinbundet B12. P-pillebrukere måler derfor lavere total-B12, men den aktive delen er uberørt og de har/får derfor ikke funksjonell mangel. Her kan man altså bli lurt til å tro at B12 er for lav uten at den er det. Måler man aktivt B12 i slike tilfeller ser man at aktiv B12 er normal.

En annen måte å dobbeltsjekke det på er å måle MMA. Har den ikke hopet seg opp så var det bare haptokorrinmengden (lagringsdelen) og ikke transkobalamindelen (aktiv B12) som var redusert. Saken er bare den at MMA-prøven er dyr, og den kan som nevnt også trenge litt tid på seg før den stiger. I tillegg kan den stige ved nyresvikt, slik at nyreprøven kreatinin også må måles samtidig for å avdekke m man kan stole på MMA-svaret eller ikke. Er det nyresvikt kan det være derfor MMA er økt og ikke på grunn av lavt aktivt B12.

På toppen av det hele har noen medfødt haptokorrinmangel. Disse vil også ha lav total B12 uten at aktiv B12 er berørt. Disse har ikke behov for B12-tilskudd.


B12 metabolismenB12-metabolismen:

 • Vitamin B12 er nødvendig for å danne tetrahydrofolat som er viktig i DNA-syntesen til cellene våre. Uten DNA/arvestoff klarer vi ikke produsere nok røde blodlegemer (anemi). Blodlegemene blir i tillegg store (fordi celledelingen går så sent som følge av treg eller manglende DNA-syntese). derav navnet megaloblastær anemi. Anemi betyr lav blodprosent. I samme prosess som hydrofolaten omdannes så dannes metionin fra homocystein. Uten B12 vil homocystein hope seg opp.
 • Vitamin B12 er og viktig for å omdanne MMA til succinyl CoA. Med for lite (aktivt) vitamin B12 vil derfor MMA også hope seg opp. Myelin er viktig for nervene. Sitronsyresyklusen foregår inne i cellens mitokondrier og sørger for at det dannes energi (ATP) fra næringsstoffene proteiner, fett og karbohydrater.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av Luminus Webkommunikasjon