Siste temaer om helse

Forstoppelse hos barn

Barn har avføring flere ganger daglig eller bare fire ganger i uken. Alt kan være normalt. Daglig avføring utelukker ikke forstoppelse. Underliggende sykdom må utredes før langvarige tiltak iverksettes. Mange foreldre søker lege på grunn av mageplagene og spisevegringen. Dersom ikke-medikamentelle tiltak ikke har effekt benyttes medikamenter. Rekkefølgen på Klyster/Laxoberal, Movicol og Laktulose er viktig. Man skiller mellom start-/tømmingsregimer og vedlikeholdsbehandling.

Hallux valgus og hammertær

Hallux valgus og hammertær er vanlige tilstande og kan opptre samtidig eller hver for seg. Som regel må operasjon til for å oppleve varig bedring, men tiltak kan gjøres for å lindre, i det minste utsette operasjon.

Divertikulitt

Forstoppelse over mange år kan føre til utposninger på tarmen. Setter det seg avføring i disse kan det oppstå magesmerter og feber, divertikulitt, en tilstand som krever tilsyn av lege for antibiotikabehandling. Noen må innlegges for intravenøs ernæring og -antibiotika.

Skriv ut Søvnforstyrrelse: Narkolepsi (hypersomni)

Narkolepsi er den vanligste søvnforstyrrelsen nest etter søvnapnésyndrom (pustestans natt) og kjennetegnes av uttalt tretthet på dagtid, tap av muskelspenning i forbindelse med følelsesmessige reaksjoner, hallusinering, funn på søvnregistreringsundersøkelser og redusert mengde av stoffet hypokretin. Tilstanden er livsvarig og kan ikke kureres, men kan behandles.

Skriv ut Dine rettigheter som pasient

Når fastlegen din søker deg inn til en behandling så har sykehuset en frist på å svare på henvisningen (svarfristen). I dette svaret skal det stå tydelig hvilken dato som er det seneste behandlingen skal være satt i gang (behandlingsfristen). Det er altså behandlingen som skal være igangsatt innen denne fristen. Alle forhåndsundersøkelser og samtaler med spesialisten på sykehuset skal være gjort før denne tid slik at behandlingsfristen kan holdes. Sykehuset skal kontakte pasienten dersom de ikke klarer å holde den behandlingsfristen de har lovet. Dersom sykehuset ikke har kontaktet deg innen fristens utløp skal du kontakte HELFO som da finner et nytt behandlingssted for deg på kort tid, for det opprinnelige sykehusets regning.

Jernmangel

Jern er nødvendig blant annet for å lage røde blodlegemer, og røde blodlegemer er nødvendige for å frakte oksygen fra lungene og ut til cellene. Jernmangel kan etter hvert føre til lav blodprosent og de symptomene det fører med seg. Jernmangel kan skyldes at tarmen suger opp for lite jern, at maten en spiser inneholder for lite jern eller at man taper jern gjennom å blø fra et sted. Årsaken forsøkes å finnes ved hjelp av blodprøver og en kjemisk test av avføringen. Man skal ikke starte med jernbehandling før man har funnet årsaken til den.

Test om du har angst

Rastløshet, tankepress, muskelsmerter, hodepine, overfølsomhet for lyder eller overdreven bekymring. Plages du med dette i større grad? Da kan du lide av angst og bør finne ut hva som utløser det. Det kan være vanskelig å identifisere og ta lang tid å finne ut av dette på egenhånd.

Betablokker. Denne hjertemedisinen passer ikke alle.

Tidligere brukte man mye betablokkere for å behandle høyt blodtrykk. Idag benyttes de først og fremst om man har andre sykdommer i tillegg til det høye blodtrykket. Dette er både fordi de ikke senker blodtrykket effektivt nok og fordi de kan ha kjedelige bivirkninger.

Skriv ut Narkotika. Slik tas de og slik virker de. Mye medisin er narkotika (veileder for foreldre).

Denne artikkelen er ment for foreldre eller pårørende slik at kunnskap om narkotika generelt kan bidra til å hindre utvikling av misbruk hos barn og ungdom. Narkotika er stoffer som opprinnelig ble benyttet for å fremkalle søvn, redusere sult og smerte og øke utholdenheten. Avhengigheten kan bli svært sterk og komme svært hurtig. Kroppen slutter å produsere tilsvarende stoffer når den får dette tilført utenfra (pille, sprøyte, sniffing, røyking osv). Avbrytes tilførselen utenfra oppstår fysiske og psykiske abstinenssymptomer inntil kroppen har fått i gang egenproduksjonen igjen. Da forsvinner den fysiske abstinensen. Den psykiske avhengigheten (lysten/"trangen") derimot er livslang, men verst i starten.

Du er 100% anonym

Alle som sender inn spørsmål forblir 100% anonyme. Også overfor legene.
I tillegg kan du velge at spørsmål og svar ikke legges ut på nettstedet.


Our Doctors

Pål Branæs

Allmennmedisin

Alexandra Trimbitasu

Allmennmedisin

Alina Colonelu

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Om oss

Tjenesten er startet av og driftet av spesialist i allmennmedisin Pål Branæs. Hans motivasjon er å gi tydeligere og mer utfyllende informasjon enn hva mange fastleger eller sykehusleger klarer fra sine ordinære arbeidsplasser med knapp tid, raske konsultasjoner og lange ventelister. Gjennom denne nettsiden har man som målsetning å gi informasjon på en lettforståelig måte slik at vanlige folk får et større utbytte av sine samtaler og besøk med helsevesenet.

Onlinelege er enkel å forstå

Onlinelege tilbyr leger med lang erfaring i å formidle informasjon til pasienter fra alle lag i befolkningen og leverer grundige, personlige og lett forståelige svar. Det hender skisser og figurer benyttes for å forenkle forklaringen legene gir.

"ENKELTE AV SPØRSMÅLENE GJENNOM DENNE TJENESTEN HADDE JEG IKKE KLART Å BESVARE PÅ EN TRAVEL KONTORDAG UTEN TID TIL Å KUNNE DISKUTERE MED KOLLEGAER, SPESIALISTER ELLER BENYTTE OPPSLAGSVERK. FOLK HAR BEGYNT Å INNSE DETTE. TJENESTENE SOM TILBYS BENYTTES DERFOR STADIG OFTERE SOM SUPPLEMENT ELLER FORBEREDELSE TIL ET VIRKELIG LEGEBESØK"

Pål Branæs – Gründer og svarlege

Våre leger

Onlinelege betjenes hovedsakelig av spesialist i allmennmedisin Pål Branæs.