Cookies, ansvars- og bruksvilkår

Sist endret:Fri, 25 Sep 2020

NØDSITUASJON?
Hvis du er i en situasjon som krever øyeblikkelig svar / avklaring, hvor svaret er avgjørende for å stille en diagnose, avgjøre behandling eller hvor avklaring er mest nødvendig, bør du umiddelbart kontakte en helsepersonell (ikke internettlege), legevakt eller 113 hvem er det medisinske telefonnummeret. nødtelefon.

SPORING AV INFORMASJONSKAPSLER
Nettstedet bruker informasjonskapsler, dvs. sporing av informasjonskapsler, for bedre brukeropplevelse og for statistikk og målrettet annonsering. Det vil være lettere for deg å besøke nettstedet igjen, da det vil være raskere for deg å laste inn nettstedet ditt. Det eneste Onlinelege.no bruker sporingscookies til er å finne ut hvor mange som besøker nettstedet daglig og hvilke byer og land de besøkende kommer fra. Videre kan vi lese hvor mange som besøker hver side og hvor lenge de er på hver side. Du kan se hvilke sider de går videre til og hvilke nøkkelord som brukes. Det er ikke mulig å spore hvem noen er! Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler. Nesten alle nettsteder bruker og har alltid brukt sporingscookies.

FORMÅLET MED TJENESTEN
Informasjon fra nettstedet, samt svarene du får fra legen din, er ment som informasjon du kan bruke til å forstå eller gjenta informasjonen fra legebesøket du har vært på, forberede deg på et kommende legebesøk eller for å øke din kunnskap slik at du lettere kan forstå din egen helsesituasjon. Du må med andre ord bruke informasjonen på nettstedet og fra spørreskjemaet som et supplement / supplement til legebesøk og ikke i stedet for legebesøk. Du må ikke ta noen valg basert på innholdet på nettstedet eller legen som er i bruk uten å diskutere det med din egen lege. Det er ingen garanti for at svaret er mer riktig, selv om det er et svar over Internett. Mange svar er basert på hva som er statistisk mest sannsynlig, men noen prosent av oss avviker fra normen. I tillegg kan spørsmål og svar misforstås, og legen kan også ta feil. Hvis svaret ikke føles riktig, bør du søke hjelp fra andre, men husk at internettjenester bare er et supplement. Ikke stol på svar fra internett, inkludert fra Onlinelege.no, alene og alene.

De fleste spørsmålene besvares for tiden av Dr Branæs, men dette endrer seg til tider. Noen ganger siteres spesialister, de svarer selv eller det er andre svarleger engasjert som svarer. Det benyttes ofte oppslagsverk og studier for å besvare da disse informasjonskildene kan være raskere og grundigere oppdatert enn hva legene klarer.

Man må ta forbehold om at Branæs og medhjelpere kan svare feil. Det innsendte spørsmålet kan også feiltolkes. Legene kan lese utdatert informasjon eller svare feil på grunn av uvitenhet. Siden internett-tjenester ikke har mulighet for to-veiskommunikasjon i samme grad som et virkelig legebesøk kan misforståelser eller andre former for feil vanskeligere oppdages og dette er en viktig grunn til at man bare må bruke disse tjenestene som et tillegg til et virkelig legebesøk (oppsummering fra eller forberedelse til legebesøk). 

Ansvars- og bruksvilkårene gjelder både for spør-legen tjenesten, artiklene og ethvert annet direkte og indirekte innhold på nettstedet. Tjenestene brukes på eget ansvar og må ikke benyttes i stedet for et virkelig legebesøk, som hjelpemiddel eller utgangspunkt for å stille egen diagnose eller for å forsøke egenbehandling.

Tjenestene, dens ansvarlige eller samarbeidspartnere og medhjelpere kan ikke stilles til ansvar på noen måte, verken direkte eller indirekte, for eventuell sykdom, skade, lyte eller ubehag som måtte oppstå som følge av bruk av tjenesten. Med bruk av tjenesten menes både direkte og indirekte bruk eller tolkning av enhver informasjon anskaffet gjennom nettstedet.

Du godtar at svarene legene avgir gjennom tjenesten kan avvike fra hverandres, samt fra andre kilders. Dette er fordi leger har varierende kunnskap, varierende forståelse av innsendt spørsmål, varierende tolkning av litteratur og forskningsresultater og liknende, i tillegg til varierende oppdateringsfrekvens og -kilder. Medisinkunnskapen er dessuten raskt voksende og noen ganger raskt vekslende. Det må også tas hensyn til at leger kan svare feil over internett som ved et vanlig legebesøk. Derfor er internett-tjenester best å bruke som en tilleggstjeneste til et vanlig legebesøk.

Du godtar at svarlegen/svarpersonen kan måtte være tilbakeholden med fullstendig beskrivelse av en tilstand, diagnose, behandling eller medisiner osv. Dette er for å unngå uheldige konsekvenser som for eksempel at du unnlater å oppsøke lege som følge av informasjonen gitt i tjenestene, for å unngå forsøk på egenbehandling osv.

Dersom Onlinelege kommer over endringer eller oppdateringer om et tema skal vi forsøke å oppdatere etter beste evne. Det samme gjelder dersom vi oppdager feil eller nytilkommen kunnskap vedrørende besvarte spørsmål. Vi oppfordrer derfor til å studere "sist endret"-datoen i tittelfeltet for å se når et svar eller en artikkel sist er endret. Dersom det er lenge siden en artikkel er endret bør man være noe mer skeptisk til innholdet i den, spesielt når det gjelder temaer hvor man ennå ikke kjenner til alt om, slik som for eksempel ME, eller behandlingsmåter for kreft etc. Sist-endret datoen kan også benyttes for å sjekke om et spørsmål er oppdatert eller endret av andre årsaker.

Du godtar at tjenestene er ment som en kilde til informasjon om de vanligst forekommende tilstander, lyter, ubehag og sykdommer som kan besvares av en normalt dyktig allmennlege/sykepleier/terapeut, eventuelt av spesialister, og at tjenestene således ikke kan kunne svare på ethvert tenkelig spørsmål eller fungere som alternativ til et besøk hos en fysisk virkelig lege. Du godkjenner at tjenestene, dens ansvarlige eller medhjelpere, verken direkte eller indirekte kan lastes for følger av at du har oppgitt informasjon i ditt innsendte spørsmål som kan bidra til å identifisere deg.

Du samtykker, med mindre du velger å sende inn spørsmålet anonymt, at vi vil legge ut spørsmålet ditt med vårt svar til publikum ved å distribuere det på nettstedet. Svar lagt ut til publikum koster mindre ettersom slike svar er med på å bygge nettstedet.

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250, -
Det er fullstendig anonymt

Fotolio

Send spørsmål til legen

Hvorfor spørre nettlege?
  • Slipper å møte
  • Slipper å ta fri fra jobb
  • Kan spørre om alt
  • Billig
  • Skriftlig svar
  • Et godt supplement
  • Grundigere svar

    SPØRRE LEGEN NÅ?