Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Hvorfor spørre legen?

  • Slipper å møte
  • Slipper å ta fri fra jobb
  • Kan spørre om alt
  • Billig
  • Skriftlig svar
  • Et godt supplement
  • Grundigere svar

    SPØRRE LEGEN NÅ?

Cookies, ansvars- og bruksvilkår

NØDSITUASJON?
Er du i en situasjon som krever umiddelbart svar/avklaring, hvor svaret er avgjørende for å stille diagnose, avgjøre behandling eller hvor avklaring er høyst nødvendig så må du umiddelbart kontakte lege i helsevesenet (ikke internettlege), legevakt eller 113 som er telefonnummeret til medisinsk nødtelefon.

SPORINGSKAPSLER
Nettstedet benytter Cookies, dvs sporingskapsler for at du skal oppleve bedre brukervennlighet og for at vi skal kunne føre statistikk og målrettet reklame. Det blir enklere for deg å besøke nettstedet på nytt da det vil gå raskere for deg å laste nettsiden din. Det eneste Onlinelege.no bruker sporingskapsler til er å finne ut hvor mange som besøker nettstedet daglig og hvilke byer og land de besøkende kommer fra. Videre kan vi lese hvor mange som besøker de enkelte sidene og hvor lenge de er inne på hver enkelt side. Man kan se hvilke sider de går til i neste omgang og hvilke søkeord som er benyttet. Det er ikke mulig å spore hvem noen er! Gjennom å bruke nettstedet godtar du bruken av sporingskapsler (cookies). Så godt som alle nettsteder bruker og har alltid brukt sporingskapsler. Dersom du ikke samtykker må du enten unngå sider med sporingskapsler eller du må endre innstillingen i nettleseren din, men da blir også internettopplevelsen endret.

FORMÅLET MED TJENESTEN
Informasjon fra nettstedet, samt svarene du får fra legen er ment som informasjon du kan benytte for å forstå eller repetere informasjonen fra et legebesøk du har vært på, forberede deg til et kommende legebesøk eller for å øke din kunnskap slik at du enklere kan forstå din egen helsesituasjon. Du må med andre ord benytte informasjonen på nettstedet og fra spør-legen tjenesten som et supplement/tillegg til et legebesøk og ikke i stedet for et legebesøk. Du må ikke foreta noen valg basert på nettstedets innhold eller spør-legen tjenesten uten å ta dette opp med din egen lege. Det er ingen garanti for at svaret er mer korrekt selv om det er et svar over internett. Mange svar baserer seg på hva som er statistisk mest sannsynlig, men noen prosent av oss avviker fra normalen. I tillegg kan spørsmål og svar misforstås og legen kan også ta feil. Føles ikke svaret korrekt skal man søke hjelp av andre, men husk at internettjenester kun er et supplement. Ikke baser deg på svar fra internett, inkludert fra Onlinelege.no, ene og alene.

De fleste spørsmålene besvares for tiden av Dr Branæs, men dette endrer seg til tider. Noen ganger siteres spesialister, de svarer selv eller det er andre svarleger engasjert som svarer. Det benyttes ofte oppslagsverk og studier for å besvare da disse informasjonskildene kan være raskere og grundigere oppdatert enn hva legene klarer.

Man må ta forbehold om at Branæs og medhjelpere kan svare feil. Det innsendte spørsmålet kan også feiltolkes. Legene kan lese utdatert informasjon eller svare feil på grunn av uvitenhet. Siden internett-tjenester ikke har mulighet for to-veiskommunikasjon i samme grad som et virkelig legebesøk kan misforståelser eller andre former for feil vanskeligere oppdages og dette er en viktig grunn til at man bare må bruke disse tjenestene som et tillegg til et virkelig legebesøk (oppsummering fra eller forberedelse til legebesøk).

Ansvars- og bruksvilkårene gjelder både for spør-legen tjenesten, artiklene og ethvert annet direkte og indirekte innhold på nettstedet. Tjenestene brukes på eget ansvar og må ikke benyttes i stedet for et virkelig legebesøk, som hjelpemiddel eller utgangspunkt for å stille egen diagnose eller for å forsøke egenbehandling.

Tjenestene, dens ansvarlige eller samarbeidspartnere og medhjelpere kan ikke stilles til ansvar på noen måte, verken direkte eller indirekte, for eventuell sykdom, skade, lyte eller ubehag som måtte oppstå som følge av bruk av tjenesten. Med bruk av tjenesten menes både direkte og indirekte bruk eller tolkning av enhver informasjon anskaffet gjennom nettstedet.

Du godtar at svarene legene avgir gjennom tjenesten kan avvike fra hverandres, samt fra andre kilders. Dette er fordi leger har varierende kunnskap, varierende forståelse av innsendt spørsmål, varierende tolkning av litteratur og forskningsresultater og liknende, i tillegg til varierende oppdateringsfrekvens og -kilder. Medisinkunnskapen er dessuten raskt voksende og noen ganger raskt vekslende. Det må også tas hensyn til at leger kan svare feil over internett som ved et vanlig legebesøk. Derfor er internett-tjenester best å bruke som en tilleggstjeneste til et vanlig legebesøk.

Du godtar at svarlegen/svarpersonen kan måtte være tilbakeholden med fullstendig beskrivelse av en tilstand, diagnose, behandling eller medisiner osv. Dette er for å unngå uheldige konsekvenser som for eksempel at du unnlater å oppsøke lege som følge av informasjonen gitt i tjenestene, for å unngå forsøk på egenbehandling osv.

Dersom Onlinelege kommer over endringer eller oppdateringer om et tema skal vi forsøke å oppdatere etter beste evne. Det samme gjelder dersom vi oppdager feil eller nytilkommen kunnskap vedrørende besvarte spørsmål. Vi oppfordrer derfor til å studere "sist endret"-datoen i tittelfeltet for å se når et svar eller en artikkel sist er endret. Dersom det er lenge siden en artikkel er endret bør man være noe mer skeptisk til innholdet i den, spesielt når det gjelder temaer hvor man ennå ikke kjenner til alt om, slik som for eksempel ME, eller behandlingsmåter for kreft etc. Sist-endret datoen kan også benyttes for å sjekke om et spørsmål er oppdatert eller endret av andre årsaker.

Du godtar at tjenestene er ment som en kilde til informasjon om de vanligst forekommende tilstander, lyter, ubehag og sykdommer som kan besvares av en normalt dyktig allmennlege/sykepleier/terapeut, eventuelt av spesialister, og at tjenestene således ikke kan kunne svare på ethvert tenkelig spørsmål eller fungere som alternativ til et besøk hos en fysisk virkelig lege. Du godkjenner at tjenestene, dens ansvarlige eller medhjelpere, verken direkte eller indirekte kan lastes for følger av at du har oppgitt informasjon i ditt innsendte spørsmål som kan bidra til å identifisere deg.

Du godtar, med mindre du velger å sende inn spørsmålet anonymt, at vi legger ditt spørsmål med vårt svar ut for offentligheten ved å distribuere det på nettsiden. Svar som legges ut for offentligheten koster mindre siden slike svar er med på å bygge opp nettstedet.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon