Personopplysninger

Sist endret:Mon, 16 Mar 2020

KONSESJON: Onlinelege.no har konsesjon fra Datatilsynet. Tilsynet har strenge føringer for behandling av personopplysninger, spesielt når det gjelder opplysninger om helse da dette per definisjon er karakterisert som sensitiv informasjon, selv om den som sender oss spørsmål ikke nødvendigvis føler det slik selv.

ANONYMITET: Det er ikke mulig for Onlinelege.no å identifisere innsenderen av spørsmålet. Det er heller ikke mulig for dem som tar imot betalingen å identifisere den som betaler, siden personlig informasjon er maskert når den ankommer betalingsmottakerne. Spørsmåls- og betalingsopplysninger sendes til hver sine fysisk atskilte og SSL-sertifiserte servere.

COOKIES: Onlinelege.no bruker Coocies. Cookies har "alltid" eksistert, men en ny lov har pålagt nettsteder å informere om at de bruker det. Cookies er små filer, ofte kalt informasjonskapsler, som lagres på din harddisk når du går inn på et bestemt nettsted. Cookies inneholder informasjon om besøkerens atferd på nettstedet  og forbedrer brukervennligheten på nettstedet. Cookies identifiserer nettlesere (besøkerens Internet Explorer, Firefox, Opera etc) som unike, men nettleserne forblir hele tiden anonyme. Informasjonen brukes til statistiske formål: ved hjelp av informasjonskapslene holder Onlinelege telling på hvor mange besøkende det har på nettstedet, hvilke sider som får flest besøk, hvor lenge besøkeren oppholder seg på hver side etc. Såkalte sessionscookies benyttes for å la nettleseren til den besøkende huske hvilke innstillinger som var angitt (dine språkinnstillinger etc). Sessioncookies slettes så snart du lukker nettleseren din. Disse opplysningene blir ikke knyttet til den besøkende som person, men er nyttige for å tilpasse nettstedet til besøkeren. Cookies er vanlige tekstfiler og kan ikke inneholde virus. Filene er små, og kun et bestemt antall cookies kan lagres på din harddisk. Det er ingen risiko for at harddisken blir fylt opp av å tillate cookies. Du kan avvise cookies via sikkerhetsinnstillingene i din nettleser.

BEGRENSNINGER OG MULIGHETER: Det er viktig å være klar over at informasjonen man finner over nettet ikke er skreddersydd problemstillingen det søkes på. Gjennom å stille spørsmål direkte til leger over internett reduserer man denne problemstillingen noe, men tjenesten kan aldri bli fullgod en virkelig legesjekk. En annen viktig begrensning å være klar over er at ingen leger vet alt. Det svaret man får kommer fra den legen man spør. På Onlinelege spør man i hovedsak en spesialist i allmennmedisin og legger sin lit til svarlegens kunnskaper og svarlegens evne til å oppdage og innse sine begrensninger. Man kan lett få en falsk trygghet for at svar man får over internett er bedre enn noe annet svar. Det er sant at det legges atskillig mer arbeid og kvalitetssikring ned i svarene som leveres ut på Onlinelege enn det gjøres i en gjennomsnittlig legekonsultasjon på legesentrene, men på grunn av begrensningene nevnt over må tjenester som dette kun benyttes som et tillegg til en vanlig legetime (forberedelse/oppsummering). Onlinelege mener mange flere burde bruke nettjenster som dette atskillig mer. Det går for raskt på legekontorene og på sykehusene.
Spørsmålsstillinger er ofte sammensatte. For å svare tryggest mulig på ethvert spørsmål måtte man hatt et panel bestående av flere ulike spesialister og ikke minst måtte disse holdt seg løpende oppdatert i hvert sine fagfelt som forandrer seg kontinuerlig. Enten du har konsultasjon på sykehus, internett eller legesenter er det viktig å være klar over denne begrensningen og at bruk av second opinions, dvs spørre flere enn én, om det er noe viktig er et nyttig verktøy. Det er dette vi i Onlinelege ønsker å bidra med.