Send inn spørsmål til våre leger

Kr 250,- for svar innen 3 virkedager. Kr 350,-  for svar innen 1 virkedag (helge- og helligdager er ikke virkedager).

Ditt spørsmål

Formuler ditt spørsmål så presist som mulig samtidig som du må forsøke å være kortfattet. Utelat opplysninger som navn, e-post adresse, telefonnummer etc.

Informasjon om pasienten

Her kan du skrive inn sykdommer eller medisiner du mener er nyttig for legen å kjenne til for å svare på ditt spørsmål.

År

Svartid og vilkår

Alle svarene som legges ut på Onlinelege er 100% anonyme.

(Du videresendes til PayEx for betaling)