Vanlige spørsmål og svar


Jeg har mistet mitt referansenummer
- Skriv til oss på post@onlinelege.no og gjenta litt av spørsmålet. Det behøver ikke være ordrett, bare hovedtrekket slik at vi finner spørsmålet ditt. Deretter sender vi deg referansenummeret ditt over mail. Når du skal skrive til oss på e-post kan du om du ønsker det lage en egen e-post konto for dette formålet, så du fortsatt er anonym. En e-postbruker lager du på samme måte som du laget din vanlige e-post.

Hvorfor kan dere ikke svare på medisinske spørsmål i vanlig e-post?
- Dette er ikke tillatt av Datatilsynet og heller ikke ønskelig fra vår side. Vi deler datatilsynets syn på denne saken. Informasjon i e-post kan "fanges" opp av uvedkommende og da e-postadresser ikke er anonyme, med mindre man har laget en midlertidig adresse kun til formålet, vil sensitive opplysninger kunne koples til avsenderens identitet. Det er faktisk mye sikrere å sende et anonymt spørsmål gjennom Onlinelege.no enn det er å ringe eller sende e-post til sin fastlege.

Hvor kan jeg lese organisasjonsnummeret på nettstedet deres?
- Dette er å lese nederst på sidene.

Hva mener dere med virkedag? Jeg sendte inn et ekspresspørsmål på en fredag og fikk ikke svar før søndag formiddagen.
- En virkedag er det samme som en arbeidsdag. Neste virkedag er altså neste arbeidsdag. Arbeidsdagene regnes som mandag-fredag. Ekspresspørsmål som mottas mandag, tirsdag, onsdag og torsdag besvares altså neste dag, mens ekspresspørsmål som innkommer på en fredag besvares på mandag som er neste arbeidsdag. Vi forsøker uansett å besvare spørsmål i helgene, slik at i de aller fleste tilfeller vil ekspresspørsmål besvares innen noen få timer selv om det er helg eller helligdag.

Jeg har ikke fått svar innenfor tidsfristen
Dersom dette skyldes feil fra Onlinelege sin side vil beløpet helt eller delvis refunderes. Eksempler på delvis refusjon kan være om vi har måttet avvente ytterligere opplysninger på e-post da deler av spørsmålet har falt ut, eller er for ufullstendig til å kunne besvares. I slike tilfeller venter vi i det vente med å besvares i håp om at det skal dukke opp mer, eller fullstendig informasjon via e-post. Dersom vi ikke har klart å holde tidsfristen vil som regel hele beløpet refunderes. Det kan ta noen dager før beløpet dukker opp på din konto igjen, etter å ha blitt ført tilbake til deg (refundert).

Hva er bra ved å sende alle spørsmålene til bare ett sted og ikke direkte til en spesialist?
- Det kan godt tenkes vi vil profilere spesialistene på nettsiden en gang i fremtiden, men da de ikke har samme tid til å lage så utdypende svar som vi ønsker vil det allikevel være vi (allmennleger, indremedisiner, patolog) som leverer mesteparten av svaret. Derfor synes vi det fungerer bedre med at vi rådfører oss med de ved behov. Og derfor vil du se at Pål Branæs vil stå som svarlegen på stort sett alle spørsmål.
På denne måten har vi også tilgang til flere kollegaer. Det hender vi må rådføre oss med mer enn én spesialist. Spesialister hverken kan eller husker alt de heller, slik at for nesten hvert eneste spørsmål vi får kontrolleres det opp mot det siste vitenskapen vet om emnet.
Det tar også svært kort tid for våre spesialistkollegaer å avlevere en forklaring til oss i forhold til å forklare "mannen i gata".
I de fleste tilfellene benyttes ikke spesialistråd siden svarene oftest baseres på aller siste kunnskapen om det det blir spurt om. Dette betyr at vi kan rekke å lese om det siste medisinvitenskapen vet om emnet du lurer på før spesialisten rekker det.
Og ikke minst; den som sender inn spørsmål slipper å spekulere i hvem som kan mest om spørsmålet. Mange ganger lurer den som sender inn spørsmål hvilken spesialist spørsmålet bør sendes til. Mange problemstillinger er jo sammensatt og kan involvere flere organer. Det slipper man å tenke på her.

Er tjenesten trygg og anonym?
- Ja. Tjenesten tilfredsstiller Datatilsynets strenge krav og har fått konsesjon av disse til å drive tjenesten. Når du sender inn ditt spørsmål, sendes spørsmålet til Onlinelege sin server. Det er ikke mulig for oss som har tilgang til denne serveren å finne ut hvem du er. Det er dessuten en helt egen server bare for Onlinelege. Ingen andre (firmaer/tjenesteytere/individer) ligger på samme server. Dette tilfredsstiller de strengeste krav til sikkerhet, i tillegg til en rekke andre tiltak. Med en gang du har trykket på "send inn spørsmålet", åpnes betalingssiden. Da er du ikke lenger på onlineleges server, men på betalingsstedets server. Spørsmål og betalingsinformasjon havner altså på to forskjellige servere, som ikke engang befinner seg i samme bygning/by. De som arbeider med betalingsdelen klarer dessuten ikke lese hele betalingsinformasjonen da denne er maskert, slik at du også for de med tilgang til denne serveren er anonym. Så lenge du altså sørger for å ikke oppgi navn, telefonnummer etc i spørsmålet, har ingen mulighet å finne ut hvem som verken har sendt inn spørsmålet eller betalt. Dersom du glemmer deg bort eller gjør feil, og allikevel sender ved informasjon som gjøre det mulig å identifisere deg, skal vi selvsagt gjøre vårt ytterste for å slette denne informasjonen. Vi som arbeider i Onlinelege.no har taushetsplikt og det medfører strenge reaksjoner mot den som i helsevesenet bryter denne plikten. Telefontjenestens ansatte har også taushetsplikt. Det er teknisk mulig å se hvilke telefonnumre som ringer inn til tjenesten, men det er ikke mulig å finne ut hvilket emne innringer lytter eller har lyttet til, altså ingen vet om du har lyttet til emner som vedrører sex eller f.eks vekt. Dessuten slettes opplysningene om at man har ringt etter fjorten dager.

Kan jeg stole på svaret fra dere i forhold til svaret fra min egen fastlege?

- Svaret er klart ja. Du får et velformulert og utfyllende svar som er kvalitetssikret ved at svarlegen ved behov kontakter spesialist(er). Svaret du får er dessuten skriftlig, slik at du kan lese det om igjen og i ditt eget tempo. Hos fastlegen kan det hende du føler deg til bry om du blir sittende for lenge. Dette problemet slipper du her. Vi har dessuten anledning til i ro og mak å kunne kontrollere opplysningene vi utleverer til deg, ved å benytte hele tiden oppdaterte oppslagsverk med siste nytt innen forskning. Men husk at internettjenester har en begrensning. Man får ikke stilt oppfølgingsspørsmål til hverandre, sett hverandre eller har fullt kjennskap til hverandre.

Kan dere svare på alt?

- Vi forsøker å svare på alt, samtidig som vi til tider klart kommer med anbefalinger dersom problemstillingen krever tilsyn av lege. Vår begrensning ligger i at vi ikke ser "pasienten". Det er viktig at vi får så mange opplysninger som mulig, selv de opplysningene du ikke tror er så viktige. Tilstanden du spør om kan være mer alvorlig enn du i utgangspunktet trodde. Dersom du er i tvil om alvorligheten må du selvsagt sørge for å få tilsyn av lege/legevakt. Vi skal gjøre våres ytterste for å avklare spørsmålsstillingen din, men må innimellom komme med sterke oppfordringer til videre undersøkelse hos lege. Vi forsøker i så fall komme med forslag du kan ta med til legen din. Dersom det haster, og vi forstår dette ut fra spørsmålsstillingen, vil du få klar beskjed om dette. Dersom vi ikke klarer å besvare spørsmålet eller besvarer spørsmålet for sent gir vi pengene tilbake. Dere trenger ikke kontakte oss eller bank for å få penger returnert. Det vi gjør er å la være å overføre det fryste beløpet over på vår konto. Vi opphever frysingen av beløpet slik at det blir stående på din konto.

Vennligst svar meg på e-post/sms

- Beklager, men det er ikke lovlig, eller ønskelig. E-post og sms kan fanges opp ved hjelp av "lytteutstyr". Den som "lytter" kan på denne måten finne ut hvem du er som spør, samtidig som han får vite hva du spør om og hva du får til svar. Les for øvrig under "Er tjenesten trygg og anonym?".

Er tjenesten trygg og anonym?

- Tjenesten tilfredsstiller Datatilsynets strenge krav og har fått konsesjon av disse til å drive tjenesten. Når du sender inn ditt spørsmål, sendes spørsmålet til Onlineleges server. Det er ikke mulig for oss som har tilgang til denne serveren å finne ut hvem du er. Det er dessuten en helt egen server bare for Onlinelege. Ingen andre (firmaer/tjenesteytere/individer) ligger på samme server. Dette tilfredsstiller de strengeste krav til sikkerhet, i tillegg til en rekke andre tiltak. Med en gang du har trykket på "send inn spørsmålet", åpnes betalingssiden. Da er du ikke lenger på onlineleges server, men på betalingsstedets server. Spørsmål og betalingsinformasjon havner altså på to forskjellige servere, som ikke engang befinner seg i samme bygning/by. De som arbeider med betalingsdelen klarer dessuten ikke lese hele betalingsinformasjonen da denne er maskert, slik at du også for de med tilgang til denne serveren er anonym. Så lenge du altså sørger for å ikke oppgi navn, telefonnummer etc i spørsmålet, har ingen mulighet å finne ut hvem som verken har sendt inn spørsmålet eller betalt. Dersom du glemmer deg bort eller gjør feil, og allikevel sender ved informasjon som gjøre det mulig å identifisere deg, skal vi selvsagt gjøre vårt ytterste for å slette denne informasjonen. Vi som arbeider i Onlinelege.no har taushetsplikt og det medfører strenge reaksjoner mot den som i helsevesenet bryter denne plikten.