Anonymt: Metabolsk acidose

Innsendt spørsmål

­Jeg lurer på om det kan få konsekvenser for for kroppen å gå med metabolsk acidose over lengre tid (år)? Evt. hvilke? Er det noe jeg selv kan gjøre med dette?

De siste to årene har jeg gått med nesten konstant lav pH i blodet, samt lav bikarbonat.

Før jeg startet på medisinene som bidrar til dette hadde jeg også noe lav pH, men medisinbruken har gjort at den lave ph’en holder seg konstant. Det er ikke veldig lavt, pH pleier å ligge rundt 7,24 og bikarbonat mellom 13-17 på venøs blodgass. Tar prøver ukentlig på sykehuset og følges opp av en fantastisk nefrolog.

Grunnen til at jeg spør her er at det blir mest snakk om andre tilstander med legene og det opptar mye tid. Vet de hadde tatt seg tid om jeg hadde spurt, men dette kommer nok ikke i første rekke for dem. De påpeker imidlertid viktigheten av at jeg tar bikarbonat.

Det er ikke et alternativ å slutte på medisinene, så dette er nok en tilstand jeg må regne med å leve med en stund. Det kan derfor være greit å vite noe om evt konsekvenser og om det er noe jeg kan gjøre selv.

Jeg må spise kaliumfattig kost, og må sørge for å få karbohydrater jevnlig for å unngå forhøyede kaliumverdier. Fysisk aktivitet fører også til forhøyede kaliumverdier. Jeg finner kun litteratur om metabolsk acidose på sykehus, ingenting om langvarig acidose.

Tror nyrene mine fungerer normalt, har ikke diabetes. Har en form for kanalopati, uten å gå nærmere inn på det. Fører til økning i kalium.

Har prøvd å ikke skrive for mye her, men håper jeg har tatt med nok til å få et svar på det jeg lurer på. Dette kjemiske er så innviklet og det er så mye om og men.
Takker for svar????

Doktor Dr. Hilde Lind Paulsen

Svar fra legen (Dr. Hilde Lind Paulsen)

Sist endret 23. mars 2019, klokken 11:34

Årsaker til metabolsk acidose:


1. Hyperkloremi, dvs relativt for mye klor i blodet (i forhold til bikarbonat), en tilstand som oppstår om man taper mye bikarbonat, som ved diaré og oppkast.


2. Renal tubulær acidose, når nyrene ikke klarer å kvitte seg med syre til urinen.


3. Laktacidose (melkesyre): Alt som gir melkesyre, dvs lavt bodsukker eller oksygen ift arbeidet musklene gjør, hjertesvikt, kreft, alkoholmisbruk, leversvikt, og som du vet, fysisk aktivitet, men siste er jo kortvarig. '


4. Diabetes: Mangel på insulin fører til økt fettforbrening og dermed dannelse av sure legemer (ketoner).


Du sier nyrene fungerer. Jeg oppfatter det dithen at de fugerer på grunn av behandlingen. Du går til nefrolog, så jeg regner med det er nyresvikten (renal tubulær acidose) som er årsaken til din metabolske acidose, og ikke hyperkloremi. Både hyperkloremi og renal tubulær acidose behandles med blant annet natrium bikarbonat (Nephrotrans).


Symptomer på metabolsk acidose: 


- Rask pust (lungene forsøker å korrigere pH-ubalansen gjennom å kvitte seg med kullos (CO2)


- Tretthet


- Slapphet


- Hodepine


- Søtlig ketonånde i rommet du befinner deg i (hvis ketonlegemer, som ved insulinmangel)


- Tapt matlyst


Potensielle konsekvenser av langvarig metabolsk acidose:


Internasjonalt er det blitt gjort flere forskningsstudierpå effekten av langvarig acidose i kroppen. Ikke alle funn er like ensidige, men her er noen av konsekvensene som det stort sett synes å være enighet om. Listen er ikke uttømmende.


1. Benskjørhet


Kroppen streber til en hver tid for å holde syre-baseverdien innenfor hva som er gunstig for at kroppen skal fungere på sitt beste. I en gjennomsnittlig voksen person produseres det hver dag en netto mengde syre i kroppen. Bikarbonat nøytraliserer denne overflødige syren og opprettholder syre-baseverdien i kroppen. Det er primært nyrene som sørger for at kroppen har nok bikarbonat for å kunne gjøre dette, delvis ved å sørge for at bikarbonat ikke elimineres via nyrene og ved å produsere nytt bikarbonat. Et annet buffersystem som bidrar til ekstra bikarbonat når nyrene ikke klarer å gjøre jobben alene er nedbryting av benvev. Acidose fører nemlig til utskilling av parathyroideahormon (PTH) som aktiverer nedbryting av ben. Studier har dermed vist at langvarig acidose kan føre til benskjørhet, ettersom for mye ben brytes ned. 


2. Økt muskeltap


Studier har vist at langvarig acidose kan føre til økt tap av muskelmasse, da dette påvirker visse steg i  nedbryting og oppbygning av muskelproteiner.


3. Forstyrrelser av kroppens regulering av blodsukker


Når en persons blodsukker øker er det hormonet insulin som aktiverer opptak av sukker fra blodet til cellene. Ved såkalt insulinresistens er det en defekt i denne responsen, sukker blir ikke tatt opp slik det skal i celle og blodsukkeret forblir forhøyet. Det er dette som skjer når en har diabetes. Studier har vist at kronisk acidose kan ha lignende effekt på cellene, det forårsaker insulinresistens og økt blodsukker. Økt blodsukker over lengre tid har igjen en rekke negative effekter på kroppen, som sett også i diabetes, uten å gå nærmere inn på disse. 


4. For lave verdier av proteinet albumin


Flere hormoner, medisiner og andre molekyler i kroppen er bundet til proteinet albumin i blodet, og dermed avhengig av dette for å bli fraktet rundt i kroppen og virke der det skal. Studier har vist at langvarig acidose kan føre til for lave verdier av proteinet albumin i blodet, såkalt hypoalbuminemia, og dermed påvirker en rekke prosesser i kroppen. 


5. Kronisk betennelsestilstand


Studier har vist at langvarig acidose fungerer som en slags kronisk betennelsestilstand i kroppen, ved å konstant aktiverer kroppens immunforsvar til tross for at det ikke er noe behov for det. Reaksjoner som er ment å bekjempe mikroorganismer, kjemiske stoffer og celler som er skadelige for kroppen og reparasjon av skadede celler, resulterer dermed i ødeleggende av friske celler i kroppen vår. Dette kan påvirke alt fra indre organer, mentale og emosjonelle funksjoner, fordøyelse, hud, muskel-skjelett og mer.


6. Kronisk nyresykdom


Studier har vist at langvarig acidose kan føre til kronisk nyresykdom ved å skade visse celler i nyrene. Den konkrete prosessen for hvordan dette skjer er ikke helt klar, dog flere hypoteser er blitt forslått.


Hva du kan gjøre selv:


1. Ta bikarbonat


Som du forstår har både nyrene og bikarbonat en viktig funksjon i vedlikehold av syre-basebalansen i kroppen. Derav grunnen til at du bør følges opp av nyreleger, for å sørge for at disse fungerer så godt de kan, og at du tar ekstra bikarbonat, for å kompensere for det kroppen ikke selv klarer å produsere.


2. Spis basedannende matvarer, unngå syredannende matvarer


All mat vi spiser resulterer i en netto syre eller base etter nedbryting i kroppen. Noen eksempler på vanlige matvarer som er syredannende er korn, fisk, kjøtt, fjærfe, ost, melk og salt. Det meste av den netto syren produsert skjer ved nedbryting av proteiner. Matvarer som frisk frukt, grønnsaker, nøtter og belgfrukter er derimot basedannende. Kroppen trenger proteiner for en rekke viktige funksjoner, og det er derfor ikke anbefalt at du slutter helt å spise dette. Verdens helseorganisasjon anbefaler et inntak på 0.66 g protein/kg/dag. Å holde seg nær denne grensen og samtidig spise mer frukt og grønnsaker er dermed å anbefale. 


3. Unngå for store svingninger i blodsukkeret


Store svingninger i blodsukkeret kan føre til økt insulinresistens og diabetes. Ettersom metabolsk acidose allerede predisponere for dette, er det dess viktigere å holde blodsukkeret så stabilt som mulig. Dette kan du gjøre ved å holde deg til matvarer med såkalt lav glykemisk index (GI). Indeksen rangerer karbohydratinnholdende matvarer på en skala fra 0-100 basert på hvor raskt de øker blodsukkeret. Jo lavere GI, jo slakere forhøyning av blodsukkeret. Eksempler på matvarer med lav GI er grønnsaker, belgfrukter, nøtter, frø og de fleste frukter. Matvarer med høyere GI bør på sin side kombinerer med fett, proteiner eller lavere GI-mat, som vil resultere i en netto senere blodsukkerstigning. Mer informasjon om dette kan du finne her.


4. Drikk nok vann


Å drikke nok vann er viktig for å holde nyrene så friske som mulig. Helsedirektoratet anbefaler å drikke 2 l vann om dagen.


5. Unngå å drikke for mye alkohol


Inntak av alkohol forårsaker opphopning av melkesyre i kroppen, som igjen fører til økt total syrenivå, Det er dermed anbefalt å minimere alkoholinntak. 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon