Blodpropp i portvenen og angina i magen

Innsendt spørsmål

­Operert høsten X, pga trombose i illium, som ble betraktet som en operasjon som var meget kritisk. Hadde fått koldbrand, og en god del av tynntarmen ble fjernet. 1999 ble det etter uttallige forskjellige us. påvist blodpropp i portvena, og inn til milten, men ble ikke satt på blodfortynnende. Gjennom de årene fra blodproppene ble påvist, hadde jeg mange og kraftige magesmerter, men som ga seg stort sett etter at jeg tok en smertestillende. Milten ble forklart var dobbelt så stor som den skulle være. Pr. i dag er milten større en leveren, og fortsatt har jeg daglig magesmerter.
Hvorfor milten bare blir større og større, og hva det feiler meg, det har ingen lege kunnet gi meg svar på. Går nå på Marevan, og hvor INR skal ligge på 4, selv etter at blodet ble fortynnet, har jeg flere ganger vært innlagt i sykhus pga. blodpropper i milten. Selv om jeg har fastlege, føler jeg at jeg burde hatt oppfølging av en spesialist, noe jeg ikke har fått til. Hvorfor blir milten bare større og større, og må jeg leve i en slik situasjon resten av livet. Kan jeg får hjelp til å få en forklaring på hva som feiler meg. Føler legen har mistet interessen for meg, da jeg har måttet h mye kontakt. Siste INR lå på litt over 1, og vekta er nesten på grensen til Anorexia. Håper på hjelp

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 25. februar 2011, klokken 23:51

 


Angina i magen (abdominal angina)


Trombose i Ilium vil si at det har vært en blodpropp i pulsårene som forsyner tynntarmen med oksygenrikt blod. Når vi spiser et måltid øker blodsirkulasjonen til tarmene via disse pulsårene (de mesenterielle arteriene/pulsårene). Skulle det være en blodpropp eller forsnevring i en slik blodåre vil det oppstå magesmerter i forbindelse med måltider. Det kalles angina i magen eller abdominal angina akkurat som når vi får hjerteangina når hjertet trenger mer blod og det er forsnevring i hjertets kransårer.


Når Ilium (nedre del av tynntarmen) ikke fikk blodforsyning oppstod koldbrann (infarkt). Du fikk heldigvis fjernet denne delen av tarmen i tide før det spredte seg og før du fikk livstruende infeksjoner.


Trombose (blodpropp) i Portvenen


Portvenen er den venen som samler all næringen som suges opp fra tarmen og som fører dette næringsrike blodet gjennom leveren for kontroll før det leveres til hjertet som pumper næringen ut til hele kroppen.


Om trombosen i Portvenen disponerte deg for å få blodpropp i Ilium er det vanskelig å utelukke fullstendig, men i utgangspunktet er mekanismene for dannelse av blodpropper i pulsårer (i ditt tilfelle de som går til tynntarmen) og vener (i ditt tilfelle Portvenen) ulike. Årsaker til fortettinger eller propper i pulsårer (f eks Iliumsarterien) er som regel åreforkalkning. Man reduserer sannsynligheten for videre utbredning av forkalkningen ved å holde kolesterolet lavt og ved å ta Albyl-e (hemmer blodplatene). Årsaken til blodpropp i vener (f eks Portvenen) er stillestående blod, blod som ikke flyter linjestrømmet, men turbulent, eller skader av åreveggen eller prosesser i området omkring venen. Blodpropper i venene behandles med blodfortynnende (hemmer levringssystemet) som heter Marevan.


Årsaker til portvenetrombose: • Skrumplever (levercirrhose): Forandringen forstyrrer både blodåreveggen i portvenen og blodstrømningsmønsteret og aktiverer derfor levringssystemet.

 • Bukspyttkjertelbetennelse (pancreatitt): Samme som over.

 • Betennelse i små utposninger på tarmen (divertikulitt): Samme som over

 • Kreft i lever, gallegang, strukturer omkring portvenen eller blodkreft: Samme som over

 • Arvelig levringsforstyrrelse (arvelig tendens til å få blodpropp. Var dette årsaken til din(e) blodpropp(er) må dine nærmeste familiemedlemmer varsles om viktigheten av at de tar en test for arvelig levringssvikt de også (arvelig blodpropptendens).

 • Situasjoner som gir økt sjanse for blodpropp generelt (ikke spesielt i portvenen): blodforgiftning, kroniske tarmsykdommer (ulcerøs kolitt, Crohns sykdom), feilernæring, leversykdom og sist, men ikke minst østrogenbruk (først og fremst p-piller da disse har større konsentrasjon av østrogen enn piller tatt for overgangssymptomer).


Symptomer på Portvenetrombose • Magesmerter

 • Forstørret mageomkrets (væske i bukhulen, ascites). Når blodet i venene demmes opp øker trykket inne i blodårene og vanninnholdet i blodet presses ut av blodet og blodårene og ut i bukhulen.

 • Åreknuter omkring spiserører (ses på gastroskopi)

 • Uspesifikke symptomer: Blod i av føringen, kvalme, oppkast og diaré


Symptomene skyldes at blodets vandring mot hjertet via leveren hindres av blodproppen. Blodet kommer ikke skikkelig forbi proppen og vil demme seg opp i portvenen og trykket bygger seg opp bakover i systemet, det vil si tilbake mot tarmene og milten (siden blodet herfra renner i portvenen gjennom leveren før det skal til hjertet), men også tilbake mot blodårer som tvinner seg rundt spiserøret! Blodårene rundt spiserøret er ikke bygget for å tåle så stort trykk slik at de risikerer å briste når trykket bygger seg opp. Resultatet blir i så fall livstruende akutt blødning og er en av de mest fryktede og langt fra mest uvanlige komplikasjonene ved portvenetrombose.


Det er omtalt flere tilfeller hvor blodpropp i Portvenen har medført endringer som til syvende og sist fører til blodpropp i de pulsårene du hadde propp i (mesenteriepulsårene til Ilium), men om du hadde blodpropp i Portvenen allerede før du fikk blodpropp til Ilium kan jeg ikke si noe bestemt om. Jeg bare noterer meg at du hadde magesmerter i lang tid før du fikk lodpropp i tynntarmen. Disse magesmertene kan godt like godt ha skyldtes en innsnevring av pulsårene til tarmen før den plutselig en dag gikk helt tett. Det er statistisk mest sannsynlig at dine magesmerter skyldtes åreforkalkninger i mesenteriepulsåren. Uansett vil det ikke ha noen betydning for din behandling nå som begge tilstander er oppdaget og tatt under behandling.


Milten vokser sannsynligvis fordi blodstrømmen fortsatt er redusert etter blodproppen. Når du tidvis har INR på 1, hvilket er den samme verdien som en som ikke bruker Marevan har, så vil du få nye blodpropper. Først og fremst der du har dårlig blodstrømsmønster (milten og tarmene), men du kan også risikere å få blodpropp andre steder i kroppen dersom årsaken din til blodproppen var arvelig levringsforstyrrelse! Det er viktig at du finner ut om du kan lide av arvelig levringsforstyrrelse (blodprøve). Det er svært viktig at du setter deg godt inn i hva som påvirker INR-verdien (kosthold, medisiner) og klarer å holde INR-verdien på 4 dersom dette er verdien de har anbefalt. Det er en høy INR-verdi, slik at de vurderer deg til å ha en høy risiko for å danne nye blodpropper, hvilket du også har gjort (nye blodpropper i milten).


 


Dersom milten blir så stor at den gir smerter eller risikerer å sprekke vil de vurdere å fjerne den. I så fall må du ha pneumokokkvaksine (Pneumovax). Dette er en vaksine mot pneumokokkbakterier, en type bakterie som blant annet forårsaker lungebetennelse. Milten er ansvarlig for å uskaldeliggjøre pneumokokkene så uten milt må du ha regelmessig vaksine.


Du nevner vekten din er svært redusert. Dette kan føre til forstyrrelser i hvordan blodet flyter (blodet tykner) og hvordan levringssystemet virker. Det gjør deg disponert til å få blodpropper. I tillegg fører vekkttapet og næringsmangelen til at du blir mer inaktiv, og inaktivitet (spesielt sengeleie) øker risikoen for blodpropp det også.


Dårlig oppfølging fra leger


Årsaken til at du ikke føler å få  bedre oppfølging mistenker jeg kan være at de mener de har full kontroll på situasjonen, men de har i så fall ikke klart å overbevise deg om dette. Det virker som de ikke har klart å betrygge deg på at alt er gjort som kan gjøres.


Jeg vet ikke hva jeg skal si om måten du føler du blir fulgt opp på, men Pasientombudet og Helsetilsynet er viktige brikker i så henseende. Legene som behandler deg burde oppfatte at du ikke føler deg godt nok ivaretatt. Det er ikke nok at dine behandlere har gjort alt korrekt. De må også overbevise deg om det. I motsatt fall vil du stadig søke tilbake for bekreftelse. Det tar ikke lang tid før du føler deg som en plage og at du blir engstelig for at innsatsen snarere blir dårligere enn bedre for hvert møte.


Oppsummering • INR må tilstrebes å ligge på den verdien som er blitt anbefalt. I motsatt fall risikerer du flere blodpropper. Dersom blodproppene hos deg dannes på grunn av en arvelig defekt i levringssystemet kan nye blodpropper dannes hvor som helst. Dersom blodproppene ble dannet som følge av en av de andre årsakene listet over vil sannsynligvis nye blodpropper dannes i samme området de har gjort til nå.

 • Dårlig ernæringsstatus gir større sannsynlighet for å danne blodpropper og bidrar til at du må være nøye med å ligge på riktig INR-nivå. Har du hjemmesykepleie? Har dere vurdert Individuell plan? Har dere dessuten forsøkt proteinernæringsdrikker?

 • Legene må forsikre seg om at de har funnet årsaken til hva som utløste blodproppen. Det er lov å scanne enkeltepikriser og maile til oss for gjennomgang dersom du sørger for å tusje over alle opplysninger som kan identifisere deg. Sammen med epikrisen må du sende inn et spørsmål med hva du ønsker gjennomgått på samme måte som du nå har gjort, om vi skal klare å belaste deg for arbeidet vi gjør.

 • Det er vesentlig at årsaken til hvorfor du danner blodpropper finnes slik at den utløsende årsaken behandles. Skulle det vise seg at årsaken til at du har fått blodpropp skyldes arv (genetisk defekt i levringssystemet) er det viktig familiemedlemmer kontaktes så de kan ta en blodprøve for dette de også. Årsaken til hvorfor du dannet blodpropp må også finnes for at de skal vite hvor lenge du skal benytte Marevan. Tidsbegrenset eller livslangt...? Og ikke minst for at de skal kunne klare å behandle den utløsende årsaken.

 • Milten kan fjernes om den smerter for mye eller står i fare for å sprekke.

 • Det kunne også være interessant å lese en uttalelse fra Pasientombudet så vi kunne forevise deres utspill til en av våre jurister som blant annet har arbeidet i Pasientombudet tidligere og har spesialisering innen Helserett.

 • Helsepersonal har ikke så lett for å ta på seg ansvar dersom det "bare" er Pasientombudet som løfter fingeren overfor de, siden de vet at Pasientombudet ikke er en rettskraftig instans. Dersom Pasientombudet fant påklagelige hendelser burde du ta dette opp med Helsetilsynet, evt Pasientskadeerstatningsnemnda i tilfelle feilbehandling eller for sent igangsatt behandling. Jeg tenker da spesielt på om magesmertene du hadde i mange år skyldtes en tilstand som ikke ble oppdaget i tide som følge av dårlig kommunikasjon mellom deg og dine behandlere. Du skal også vite at du ikke behøver å unnskylde deg med tanke på oppførsel. Selv om du skulle ha vært ubehagelig, uhøflig eller uvennlig har alle leger svoret en ed på å hjelpe den som lider.

 • Jeg regner med at du kjenner til retten til å skifte fastlege. Ingen bør risikere helsen sin, som man bare har én av, i frykt for å skuffe legen sin om man skifter. Føler du deg ikke trygg på å bli godt nok ivaretatt, enten på grunn av dårlig kommunikasjon eller om legen har dårlig kunnskap om din lidelse, så må du ikke nøle med å skifte.

 • Det du føler i venstre arm og hånd kan jeg ikke si mer om uten fler opplysninger (hvor i armen og hånden er det vissent, er det smerter, utslett, blekhet, når skjer det (natten, når du ligger med armen i knekk, eller når du holder håndleddet i knekk?), hvor lenge varer det, hva forverrer (f eks aktivitet?) og hva forbedrer (f eks hvile?) tilstanden etc). Blodprøver kunne være godt å ha litt kjennskap til også når det gjelder deg. Samt hvilke andre medisiner du tar. Blodtrykket etc.

 • Onlinelege går også gjennom fullstendige pasientjournaler. Det koster kr 1500 og du spør om dette gjennom post@onlinelege.no. Denne tjenesten er ikke anonym. Journaler sendes i posten. Nærmere opplysninger fås i e-post.


Relevante artikler:

Hva er symptomene på kreft. Synes på blodprøve?

Dine rettigheter som pasient (om individuell plan etc)

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon