Bør jeg ta antidepressiva eller testosterontilskudd?

Innsendt spørsmål

­­Hei!
Oppsøkte legen i høst fordi jeg var trøtt, tiltaksløs og glemsk. Det ble tatt omfattende blodprøver og ifølge legen var prøvene fine. Har siden vært 50% sykmeldt uten særlig bedring av symptomer. Ved legebesøk denne uka fikk jeg resept på antidepressiva Efexor Depot 75mg. Etter litt undersøkelse omkring brukerefaringer har jeg vegret meg for å ta disse.
Har redusert sexlyst, dårlig potens og morgenererksjon opptrer kun sporadisk. S-testosteron ble i 2013 målt til 10 nmol/L, altså i nedre del av normalområdet. Kan det tenkes at lavt testosteronnivå kan være årsaken til symptomene mine?

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 04. desember 2016, klokken 10:34

Testosteron potens


 8-12 er et grenseområdene som kan forsøksbehandles dersom du:  • har sjeldnere morgenereksjon

  • har hyppigere problemer med ereksjonen (vanskeligere for vedvarende ereksjon og vanskeligere for å oppnå den)

  • har redusert totaltestosteron (den prøven som du har målt)

  • Redusert sexlyst


Men, behandlingen vil ikke gi bedre potens, selv om kriteriene kan gi inntrykk av dete, men bedre vitalitet, dvs livsgnist og energi, dersom testosteronmangel er årsaken. Og dette igjen kan bedre potensen. Saken er nemlig den at de fleste menn sm har hatt normal potens tidligere og shvorpå denne senere svikter nesten alltid har et problem med tenningen (pga psykisk stress av et slag) eller livsgnist og energi. Dette er forhold som ka skyldes depresjon eller overbelastning og det kan være vanskelig å se hvor man skal gripe det an. Det har vært et stort fokus på testosteron i slike sammenhenger og det kan se ut som at nenhar effekt av det, men det er som sagt vanskelig, ivertfall over nettet, å si hvor skoen trykker og hva som er det beste tilnærmingsalternativet. Noen ganger kan man og vurdere å kombinere. Det man ikke kommer rundt er uansett å gjøre de grepene man kan selv, dvs endre kost, forsøke å redusere overvekt og alkoholinntak, slutte å røyke, lege opp livet så alt ikke blir en kamp mot klokken og ha gode og åpne dialoger med sn samværspartner. For sannheten er at løsningen til problemet ofte ligger der. Men vi føler ikke vi har kapasitet, tid eller rom til å løse problemet på denne måten. Det hadde vært enklere å tilføre ekstra energi enn å hente frem vår tidligere energi som er kvalt av overbelastningen fra et moderne liv.


Før du kan ta stilling til testosteron i det hele tatt må du ta hensyn til det frie testosteronet. Man bør heller ta stilling til det frie, og aktive (virksomme) delen av testosteronet. Det frie testosteronet er avhengig av hvor mye bærermolekyl for testosteron det finnes (SHBG). Og SHBG påvirkes av så mange forhold. Jeg skriver opp formelen på dette, den er enkel. 


Fri testosteron = totaltestosteron/SHBGPotnssvikt kan gi uante konsekvenser


Jo mer fritt testosteron, desto større effekt har du av det. Av brøken følger at desto mer totaltestosteron du har, jo større verdi får du for fritt testosteron. Jo lavere SHBG blir, jo mer fritt testosteron får du.Høye verdier sees under graviditet, ved østrogenpåvirkning, skrumplever), høyt stoffskifte og ved mannlig hypogonadisme (små, uvirksomme testikler). Medikamentell behandling med østrogener, tyreoideahormoner, barbiturater, antiepileptika, antiandrogener, klomifen eller tamoxifen øker konsentrasjonen av SHBG.  Har du for eksempel ubehandlet høyt stoffskifte så blir SHBG høy og fritt testosteron lavt. Da vil du altså ha mindre effekt av det testosteronet du har og kunne lide av det gjennom redusert energi og vitalitet. Høy SHBG binder testosteronet. Derfor blir den frie andelen lav, og det er den frie andelen som virker.


Lave verdier sees ved økt testosteronproduksjon, lavt stoffskifte, polycystiske ovarier, fedme (hos kvinner; hos menne r det motsatt da fettvev produserer østrogen), underernæring, malabsorpsjon (sykdom i tarm som medfører at næring ikke suges opp) og proteintapende tilstander (f eks nyrsykdom). Inntak av testosteron, kortison, cimetidin eller danazol senker SHBG-konsentrasjonen.


Dere må altså ha en gjennomgang på om du har inntak eller tilstand som påvirker SHBG da dette kan påvirke den frie og aktive testosteronfraksjonen. Det hender ikke rent sjelden at noe øker SHBG og som kan gjøres noe med. Klarer man det reduseres SHBG og den frie andelen av testosteronet øker igjen. Øker du testosteroninntaket (behandling) øker også den frie og aktive andelen. Fri testosteronindeks bør ligge på ca 2-8 hos deg (1,9-8,4 er f. eks Aker sykehus sitt referanseområde).


Sammendrag/konklusjon:


Som regel er det ikke her skoen trykker, men sjekk det frie testosteronet. Dersom det ligger under nedre grense, sjekk om det skyldes noe som gir høy SHBG. Da betyr det at for mye av testosteronet ditt bindes til bæreren i blodet og vil da følgelig ikke være fritt og virke. Er det normal fritt testosteron behøver du ikke se på SHBG. Og det er her vi treffer spørsmålets kjerne, som mange spør om for tiden. Skal man behandle personer somhar normalt fritt testosteron og bare redusert totaltestosteron. Da er det altså de som mener at om det ikke er ubehandlet blodtrykkssykdom, forhøyet kolesterol, røyking eller diabetes, hjerneslag etc som kan forklare det, så er det nokså mange som går god for behandling dersom totaltestosteron er under 8, og noen spesialister vurderer også en prøvebehandlingsperiode dersom verdien er under 12, men bare dersom vedkommende har symptomer som nevnt i punktlisten over. Man bør ha en grunn fordi "behandlingen" kan bli langvarig om vedkommende mener den har effekt, og testosterontilskudd kan muligens øke risikoen for hjerte-karsykdom og prostatakreft på sikt. Dersom tilskudd blir aktuelt er det gel eller sprøyter som har vist best effekt.Endring av helse og livsstil løser de fleste av de moderne problemene vi sliter med idag: Redusert energi, hodepine, kroppssmerter, fordøyelsesplager, diabetes, høyt kolesterol, høyt blodtrykk og depresjon...

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon