De har funnet kreft, men vet ikke hvor den stammer fra (kreft med ukjent utgangs

Innsendt spørsmål

­Hei. Jeg er noe frustrert og vil gjerne ha klarhet i en vanskelig sak. Min far (76) har hatt cyster på halen bukspyttkjertel. Denne har blitt kontrollert flere ganger i år med både CT-kontrast og MR. Legen garanterte at dette var kun cystisk, og ny kontroll MR i januar -18. I forbindelse med en mageblødning grunnet revisjon av stomiåpning, måtte de åpne buken helt. Da fant de noe spredning til tynntarm som ble fjernet. Det ble ikke tatt noe prøver fra bukspyttkjertel. Ved analyse av spredningsmaterialet fant de karsinomatose som var adenokarsinom. Det ble konkludert, sannsynlig fra bukspyttkjertel. Ingen flere undersøkelser ble gjort, og han ble sendt hjem for lindrende behandling med cellegift. Vi fikk imidlertid sendt papirer og røntgenbilder til Rikshospitalet, da vi ønsket operasjon av halen, da denne var mulig å operere. Så viser det seg til at Rikshospitalet finner kun cystiske lesjoner på bukspyttkjertelen, de kan ikke se noe ondartet, histologisvar fra tynntarm passer heller ikke inn med bukspyttkjertel sier de, så nå skal han i PET scanning. Jeg fikk også svar på blodprøvene hans i går. 3 uker siden den store blødningsoperasjonen så har Hb steget fra 10,2 til 14,3, normal Crp, nesten normal SR, normale leverprøver, bukspyttkjertel, nyre/urin, prostata, alt normalt. Nå lurer jeg på om det er mulig å ha en slik alvorlig lidelse som først antatt med slike blodverdier? Jeg lurer også på hvor evt karsinomatose kan stamme fra? Han fikk fjernet tykktarm i mars i år, grunnet store plager med forstoppelse, polypper og diverticler, ingen påvist kreft, men har arvelig tykktarmskreft i familien (mor og bror). I tillegg lurer jeg på hvem jeg evt kan stole på her, det er bare en uke til han skal møte til første cellegiftbehandling for kreft i bukspyttkjertelen, og det kan han vel ikke om dette ikke er bukspyttkjertelkreft? Vi ønsker en rask avklaring av dette, da vi vil ha han operert i utlandet om ikke Rikshospitalet opererer og det er denne type kreft, og da har jeg forstått at da haster det. Han er ellers en sprek, oppegående frisk mann. Håper på en utfyllende svar, og jeg forstår at dere ikke kan si om det er det ene eller det andre som er diagnosen.

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 07. november 2017, klokken 20:11

Å finne en spredt kreft (carcinomatose) tilfeldig under leting etter noe annet, eller under en prosedyre for noe annet, er ikke helt uvanlig. I nesten 3/4 av tilfellene dreier det seg om adenokarcinomer, dvs kreft i slimhinneceller/kjertelvev. De sprer seg gjerne først via lymfen, og først senere via blodet. For å finne det opprinnelige stedet er det altså av nytte å kjenne til hvordan lymfe dreneres. Siden dere har funnet karcinomatose på tynntarmen finner dere sannsynligvis ikke utgangspunktet overfor mellomgulvet, men om man tenker slik når de skal ta en PET-scan er jeg jammen ikke sikker på. Ved PET så gis pasienten glukose, altså sukker, i blodet, og ingen celler tar opp mer glukose enn kreftceller fordi de trenger så mye energi da de har så høy metabolisme (kontinuerlig celledeling). På PET-bildet vil kreft derfor fremtre som lysende punkter. Det er mange celler som tar opp glukose, selvfølgelig, men man justerer signalet slik at man kun får frem lyspunkter av en viss minstestyrke og oppover. Hvis ikke vil hele bildet av kroppen lyse.


Dere kan ikke tenke på å fjerne noen del av bukspyttkjertelen på dette tidspunktet. Dere vet ikke hvor karcinomatosen stammer fra. Rikshospitalet er usikker på om den stammer fra bukspyttkjertelen, og dere blir usikre når sykehusene ikke er enige. Men slik er det med mye innenfor medisin. Noen er flinkere enn andre innenfor medisin akkurat som innenfor andre disipliner i livet. Det er fordi de har lest og erfart mer om akkurat det aktuelle. Medisinen er så stor blitt at det er komplett umulig, fullstendig umulig å ha detaljkunnskap og erfaring i alt. Det viktigste er at de skjønner hva de ikke behersker noen ganger, og vet hvem å henvise til i så tilfelle, slik som ser ut til å ha skjedd her. Kanskje har personalet dere har vært i kontakt med ikke vært ydmyke nok på dette og så har dere tolket dette som at de ønsker å skjule noe for dere. For eksempel skjult at her er det noe de burde ha oppdaget eller skjønt, eller noe de burde operere, men så tenker dere at de ikke ønsker å bruke store ressurser på en 76-åring? Nå er det jeg som spekulerer, men det er ikke på langt nær uvanlig å tenke slik om  man leser bildet feil pga dårlig kommunikasjon og åpenhet fra oss leger.


Det er svært vanskelig å avgjøre hvor en metastase stammer fra, med unntak av metastaser fra prostata som kan oppdages med fargestoff mot et enzym som kalles PSA som stort sett bare prostataen produserer, men det skjer mye på området. Og kreft som har stått en tid eller utvikler seg raskt kan miste sitt opprinnelige utseende, og da er det og vanskelig å kjenne igjen særtrekk for det vevet den stammer fra, slik som signettringceller som er typisk for magekreft, eller forskjellige innbuktninger (pipillære struktirer) ved kreft fra skjoldbruskkjertelen.


Så, hva nå? Det man selvsagt håper på, mot beste odds dessverre, men i teorien mulig, er at dette er det eneste stedet den hittils ukjente kreften har spredt seg til og at man bare kutter den vekk, og selvsagt finner og fjerner utgangskreften. Vi må gjennomgå noen fakta:  • De fleste av pasientene med tilfeldig oppdaget karsinomatose (men ikke alle, med andre ord) har dessverre metastaser på flere steder. Behandlingen da i all hovedsak være livsforlengende og symptomlindring underveis, og behandlingsprogrammet avhenger av allmenntilstand, øvrig sykdom, lokalisasjon/type av hovedkreft (finner man den så behandles han for den type kreft som hovedkreften er) og metastaser,om disse stedene er tilgjengelig for behandling (ikke alt man kan fjerne eller komme til for fjerning) og hvor hissig kreften er og om den har bestemte egenskaper/markører som er tilgjengelig for målrettet terapi, Dette kommer dere til etter hvert i utredningsforløpet.

  • I nesten halvparten av tilfellene viser det seg at opprinnelsesstedet for kreften (hovedkreftens besittelse) er i lunge, bukspyttkjertel (pancreas) eller i lever-/galleregionen. Man bør selvsagt være oppmerksom på prostatakjertelen også, selv om studier ikke har funnet at så mange tilfeller av tilfeldig oppdaget karsinomatose stammer fra prostatakjertelen.

  • Symptomene fremover vil i de fleste tilfeller domineres av metastasenes lokalisasjon og om de kan fjernes eller minskes. Dersom dere ikke hadde oppdaget denne tilfeldig, men avventet til den ble oppdaget pga symptomer fra den, eller andre metastaser, viser studier at overlevelsen er 4-6 måneder. Det er vanskelig å si hvor en pasient faller inn i forhold til et gjennomsnitt, men han stiller selvfølgelig ikke i denne gruppen. Men her har du de to ytterlighetene presentert: Ene gruppen med 4-6 måneder gjennomsnittlig forventet levetid mens den andre, hvor man faktisk klarer å operere hovedsvulsten og den eneste ene metastasen (spredningen) hvilket da fører til total helbredelse. Og det er jo sistnevnte dere selvfølgelig går for! Vær også klar over at hvis man ikke finner primærtumor/hovedkreften så kan det tenkes immunsystemet har tatt knekken på den, etter at den spredte seg. Andre ganger har den blitt fjernet tilfeldig av annen årsak, dvs uten at de visste det var kreft i det de fjernet.

  • De som ikke kan helbredes som nevnt i punktet over, har uansett mye større sannsynlighet for forlenget overlevelse i forhold til tidligere pga bedre medisiner idag.

  • Hovedkreften finnes faktisk bare i 15-20% av tilfellene (tall fra 2003!), antakelig er prosentandelen høyere med PET. Dette kan bety at kreften ikke behøver å være så stor (og gir defor lite trykksymptomer eller organsvikt), men at den allikevel kan gi spredning. Det er ikke alltid en kreft oppstår i midten av et organ. Den kan oppstå i utkanten eller i nærheten av en lymfeåre og dermed spre seg tross liten størrelse på selve kreftsvulsten.


Lenker:  • NCBI: Svaret baserer seg mye fra denne artikkelen fra 2003, slik at prosentangivelser i aller høyeste grad er å forvente å være bedre enn dette. I nyere artikler er det til eksempel beskrevet at hovedkreften i noen tilfeller ikke finnes, slik at sjansen for å finne hovedkreften (primærtumor) nok er atskillig større idag enn i 2003.

  • National cancer institute (mars 2016)


Konklusjon: Dere må avvente PET-scanen for å se om dere finner primærtumor. Finnes denne behandles kreften i forhold til primærtumor. Man bør vurdere å fjerne karsinomatosen selvsagt om det kun er funnet denne ene. Halen til bukspyttkjertelen bør slik jeg oppfatter det, basert på de opplysningene jeg har fått, få være i fred inntil dette er avklart. Finnes primærtumor tas en vevsprøve. Det foretas farginger og molekylære tester av vevet for å se hva slags behandling som skal benyttes. Dere vet mer etter PET-skanningen. Dere vet ikke nok til å foreta dere noe nå, dvs dere må selvsagt avlegge en fullstendig helsesjekk og ta de nødvendige prøver av blod, urin og avføring etc. Dvs, lete der det letes kan.


Føler med dere i all usikkerheten! Det må være vanskelig med denne usikkerheten. Men det som skjer nå er etter boken. Håper det gir dere litt ro...


 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon