De har funnet snill prostatakreft - Fjerne den, eller vente og se?

Innsendt spørsmål

­­Jeg er en mann på 58 år .Det ble tatt 15 prøver av prostatakjertelen av urolog .Resultatet av prøvene viste. Sitat: Det foreligger kun 3 mm kreftutvikling i disse prøvene .Det er tatt 2 forskjellige prøver som begge viser høyt differensiert adenocarsiom, d.v.s .en svulstform med gunstig utvikling over tid. Min PSA lav. Anbefalte ingen stråling eller kirurgi ,men aktiv oppfølging av fastlege .PSA test hver tredje måned .Og ny prøvetagning om 18 mnd. Hvis PSA stiger til 10 eller mer skal jeg henvises til urolog igjen med en gang. Synes du dette høres ut som en fornuftig vurdering av min situasjon?

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 20. mars 2012, klokken 20:57

Hva er egentlig snill kreft?


Høyt differensiert vil si at cellene i kreften likner veldig på helt normale celler. Med andre ord så er ikke kreften aggressiv. Når kreften ikke er aggressiv er det aller størst sannsynlighet for at du vil dø med kreften og ikke av den. En snill kreft har svært liten sannsynlighet for å vokse eller spre seg, men for å være helt sikker må de følge deg opp, selvsagt. Det de da sjekker er om den snille kreften du har er en av de få som en dag blir sintere, dvs mer aggressiv (lavere differensiert). Da må du nemlig få den fjernet. Signaler som tyder på at den begynner å bli mer aggressiv er om PSA stiger raskt eller om de ser at det har tilkommet aggressive forandringer i vevsprøvene (mer om dette nedenfor).


Bivirkningsfaren er større enn kreftutviklingsfaren ved snill prostatakreft


Det du er vitne til her er topp, trygg og moderne behandling av en snill kreftform. Alt for mange faller (har falt) for fristelsen til å fjerne prostatakjertelen så fort det ses ondartede forandringer. Men det er viktig å ta stilling til hvor ondartede forandringene egentlig er. Høyt differensiert vil si at den ikke er veldig ondartet og at kreften enten kan forsvinne av seg selv eller bli liggende på stedet hvil livet ut. Dersom pasientene ikke får grundig beskjed om dette kan de falle for fristelsen til å få den fjernet med de bivirkningene det medfører: Impotens og inkontinens. Dette er alvorlige bivirkninger. Derfor er det sterkt anbefalt å avvente, og heller følge med på en eventuell utvikling av en snill kreft i stedet for å fjerne den.


Det er alltid du som har det siste ordet, men vi har fått så mye kunnskap om dette nå at vi vet at det er det beste å avvente når det er snakk om så snille kreftformer. Utfordringen blir å venne seg til dette med snill kreft. Tradisjonelt har jo allmennheten vært av den oppfatningen at kreft tilsvarer døden om den ikke fjernes, men dette er altså ikke tilfellet. Dessuten, når kreftfunnet er så beskjedent kan det også tenkes at det rett og slett er en infeksjon de har sett i mikroskopet. Det er vanskelig å se forskjellen på celler med infeksjon og celler med lett kreft. Dersom de er i tvil kaller de det lett kreft (høyt differensiert adenocarcinom).


Videre kan jeg fortelle deg at om vi tok vevsprøve av absolutt alle menn så ville vi funnet snill prostatakreft hos 40 % av dem.


LES OGSÅ: Det finnes snill og det finnes aggressiv prostatakreft


Overvåke den snille prostatakreften (aktiv overvåling) eller fjerne prostataen?


Aktiv overvåking tilbys pasienter med snille kreftforandringer (høyt differensiert kreft) og PSA lavere enn 10. Du skal da ta PSA hver 3. måned i de to første årene, deretter PSA hvert halvår. I tillegg, uansett hva PSA-verdiene viser skal du ta nye vevsprøver (biopsier) etter 1, 4 og 7 år. I henhold til retningslinjene er det for lenge å vente 18 måneder.


Hvordan vet man når en snill prostatakreft har begynt å bli aggressiv og må fjernes?


Hvordan skal du nå følges opp? Jo, nå er saken den at du skal vurderes for prostatafjerning dersom:  • ...PSA stiger så raskt at den vil doble seg før det har gått 3 år (beregnet doblingstid på mindre enn 3 år)

  • ...vevsprøvene viser aggressive forandringer (lavere differensiering)

  • ...tre eller flere av vevsprøvene viser kreft

  • ...du synes det er utilfredsstillende med slik aktiv overvåking og heller ønsker operasjon i stedet


Når det gjelder doblingstiden så betyr det ikke at man skal vente til PSA har steget til det doble. Man bruker avanserte formler som beregner doblingstiden. Allerede ved den prøven de tar av deg om 3 måneder kan de regne ut om doblingstiden vil være 3 eller mindre. Dersom du har en liten stigning om 3 måneder så vil den avanserte formelen altså kunne beregne om stigningen er så stor at den ville kunne ført til en dobling av PSA-verdien før det har gått 3 år. Det er dette som menes med doblingstid på mindre enn 3 år. Takket være denne formelen behøver man ikke å vente til verdien har doblet seg i virkeligheten.


 


Konklusjon


Jeg er helt enig i at du burde aktivt overvåkes i stedet for å fjerne prostataen, men det er to momenter jeg synes de bør gjennomføre grundigere i så fall, med mindre urologen har en god forklaring på hvorfor følgende retningslinjer ikke følges:  • Retningslinjene sier du skal ha ny vevsprøve om ett år. Ikke om 18 måneder. Jeg ville bedt om nye vevsprøver om ett år med mindre urologen har en bedre forklaring enn kapasitetsproblemer på dette.

  • I tillegg hadde det vært fint om fastlegen din brukte formelen for beregning av doblingstiden i stedet for å forholde seg til verdien 10. La oss si om du har verdien 4 nå for eksempel, og at du om 3 måneder får verdien 9 så er dette en doblingstid på bare 0.22 år, dvs langt mindre enn 3 år. Du skal fjerne prostataen dersom doblingstiden er mindre enn 3 (år). Derfor mener jeg det ikke er helt riktig å forholde seg til bare verdien 10, men også hvor raskt PSA-verdien stiger. Beregningsformelen tar stilling til dette. Når beregningen viser at doblingstiden er mindre enn 3 år så skal du fjerne prostataen selv om verdien ikke har blitt 10 ennå.


Aktiv overvåking er helt klart å foretrekke for de aller fleste, men jeg ville hørt urologens forklaring på hvorfor dere skal forholde dere til en bestemt verdi og ikke doblingstiden. Dersom du har PSA på 5 nå så er det stor forskjell på om du stiger til 10 på 6 måneder eller 2 år. I tillegg bør du høre forklaringen på hvorfor urologen mener det er greit å vente i 18 måneder før det tas ny vevsprøve. Kapasitetsproblemer er ikke ditt problem. Retningslinjene sier ny prøve skal være tatt innen 12 måneder. Du skal altså heller ikke bare til en samtale om 12 måneder, men vevsprøven skal tas om 12 måneder. Eventuelle samtaler skal være unnagjort på forhånd.


Husk nå endelig at det som betyr mest her er at du har en snill kreftform som sannsynligvis aldri vil utvikle seg videre. Det er det aller viktigste budskapet her, men, retningslinjene bygger på hva som er det tryggeste for deg og skal følges allikevel. Hele grunnen til at det er så trygt å avvente er jo nettopp at man følger retningslinjene. Du må altså få redet ut disse uklarhetene. Hvis ikke kan du fort bli utrygg og falle for fristelsen til å la deg operere, og det høyst sannsynlig unødig.


LES OGSÅ:

Impotens (ereksjonssvikt). Problemer med å få eller holde på reisningen.

Lekker du urin? Er du inkontinent? Dette er hva som finnes av løsninger.


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon