De påviste lang QT-tid hos meg, men hvorfor foretar de seg ingenting?

Innsendt spørsmål

Hei! Har over en tid vært plaget med hjertebank etter å ha jobbet 75% ren nattstilling på et hjem for demente. Ble sendt til sykehuset ved en anledning hvor jeg ble langt i 'skop' (?) over natten. Fikk beskjed om at jeg hadde lang QT-tid, også korrigert. Ble sendt hjem neste dag uten noen videre informasjon, annet enn at de trodde det var stressrelatert. Da jeg kom hjem gikk jeg på nett og leste om denne QT-tiden, og ble mildt sagt veldig skremt. Har vært plaget med ekstraslag som kjennes veldig godt og uregelmessig puls, og etter å ha lest (mest sannsynlig alt for mye) om denne QT-tiden er jeg veldig engstelig, og kjenner alt som skjer i brystet. Har et lite barn, og er veldig redd for plutselig død og alle disse tingene som står. Har blitt redd for å være i fysisk aktivitet, og føler alt er veldig usikkert. Tør knapt å ha sex med min samboer. Gjør rett og slett meg selv dårligere. Ser også at mange dør før de fyller 40. Er livredd for at mitt barn skal måtte vokse opp uten mor.

Etter å ha blitt veldig obs på ekstraslag og når det kjennes ut som hjertet stopper opp før det fortsetter i ei voldsom fart har jeg vært hos legevakten for å få tatt EKG under 'anfall'. Det har gått over før jeg har fått tatt EKGen, men den ble tatt og legen mente at alt var OK, uten at jeg stilte spørsmål om QT-tid. Jeg har vært å lest i min pasientjournal på nett, og ser at legevakten som har sendt meg til sykehuset ved det første store 'anfallet' har skrevet at det var forlenget QT-tid, uten å si noe videre til meg.

Er nå gravid igjen, 9 uker på vei, og klarer ikke glede meg over noe som helst. Bestilte meg time hos fastlege for å snakke om mine bekymringer, men siden det er så følelsesladet, og at jeg er så veldig hormonell og redd, så ble det mest bare gråting. Han utførte en EKG, og fortalte meg at jeg hadde normal QT-tid, men at QTc var forlenget, den var 646. Han sa også at jeg ikke skulle være bekymret, men han skulle henvise meg videre til hjertespesialist. Tok også en gentest/blodprøve.

Jeg lurer nå egentlig på hvor forhøyet QTc-tiden er. Kan jeg virkelig slappe av? Kan jeg være i fysisk aktivitet? Er disse hoppene i brystet ufarlig, og kan jeg bare ta det med ro selv med høy puls? Jeg er så lei av å være konstant redd, og dette tar opp hele hverdagen min.

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 29. juni 2016, klokken 12:14

Hva er lang QT-tid-syndrom? 


Lang QT-tid vil si at det tar lang tid fra hjertet slår til det lader seg opp til å slå på nytt. Det at dette tar så mye lenger tid disponerer hjertet til alvorlig hjerterytmeforstyrrelse kalt ventrikkeltakykardi (ekstrem rask hjertefrekvens på hovedkamrene). Denne tilstanden kan være arvelig eller man kan få det i løpet av livet på grunn av langsom puls eller på grunn av en hjerterytmemedisin man eventuelt bruker. Lang QT-syndrom kan gi økt risiko for svært rask slagfrekvens av hovedkamrene. Dette fører til besvimelse, om det ikke fører til død. Beklager en litt brutal innledning, men dette har du jo lest deg frem til selv, og det er derfor du skriver inn hit. QT-tiden din er forlenget. 


Noen hjertesykdommer er genetisk betingede


Når det gjelder hvilke hjertesykdommer som er knyttet oppimot gener og som kan arves så er det hyperkolesterolemi, kardiomyopati og lang-QT-tid syndrom (LQTS). Dette er sykdommer som kan gentestes for i Norge og fastlegen må i så fall henvise til avdeling for genetikk ved et av Universitetssykehusene her i landet, hvilket fastlegen din allerede har gjort. Det er først og fremst indikasjon for dette dersom det allerede er påvist at sykdommen har opptrådt innenfor familien, men EKG-funn gjør det selvsagt også aktuelt, spesielt derosm man har mistanke om hjerterelaterte symptomer. LQTS kan også være såkalt ervervet, dvs man kan pådra seg det i livet, uten å være arvelig disponert, og da er det snakk om elektrolyttforstyrrelser eller bivirkninger av medikamenter. Medikamenter er uaktuelt i ditt tilfelle, og elektrolyttene (saltene) det er snakk om er for lavt kalium, natrium, klor, magnesium eller fosfat. Dette kan måles i blodprøve. Slike forstyrrelser forekommer først og fremst ved langtkomne nyresykdommer, alvorlige diaré og oppkasttilstander og kraftig dehydrering ved aktivitet i sterk varme etc.


LANG QT-SYNDROM: Slik ser det ut på EKG-et når hjertet slår og lader seg opp én gang. P-en er når forkammeret slår, dvs pumper blodet ned til hovedkamrene. Den store bølgen som vi kaller QRS-bølgen, eller QRS-komplekset skapes når hovedkamrene slår. Deretter går det en liten pause før hjertet lader seg opp igjen; hvilket vises ved T-bølgen. Tar det lang tid før hjertet lader seg opp igjen vil oppladingen skje veldig nært det neste hjerteslaget og noen kan da få hjerterytmeforstyrrelse; dersom det neste hjerteslaget kommer oppå T-bølgetidspunktet. 


Når QT-tiden er så lang at den tilsvarer lang QT-tid-syndrom så synes det enkelt på EKGet. På EKG skal QT-tiden være mindre enn 0.45 sekunder hos menn og mindre enn 0.46 sek for kvinner, men man må korrigere for hjertefrekvensen dersom hjertefrekvensen er over 60, og det er den for mange. Denne korreksjonen foretas vha en formel (Bazetts formel: QT/kvadratroten av hjertefrekvensen). Jo lenger QT-tiden er, desto større er sansynligheten for Lang QT-tid- syndrom. I tillegg øker sannsynligheten for at du har syndromet dersom du i tillegg besvimer ved stress, har unormale T-bølger i EKGet (vekslende utseende, eller bølgete/knudrete), lider av medfødt døvhet, lav puls eller om andre familiemedlemmer har syndromet.


LES GJERNE: Knut Tore Lappegård, professor, Nordlandssykehuset


Hva skal du foreta deg?


Nå er det sendt prøve til genetisk testing. Utredningen er således begynt. Slår denne ut henvises du til genetisk veiledning og får beskjed om at familiemedlemmer bør få tilbud om det samme. Symptomene dine synes jeg ikke minner om at du har hatt ventrikkleltakykardi. Dette er en svært alvorlig hjerterytmeforstyrrelse som fører til besvimelse. Den hjertebanken du opplever er nok noe annet. Det har vel ikke vært tilfeller av plutselig død i familien heller? Dersom du får påvist syndromet er behandlingen:  1. Unngå utløsende faktorer: medisiner, forstyrret saltbalanse, adrenalinutslipp (skremming, kraftig trening, kalde bad etc)

  2. Betablokker. Betablokkeren forlenger QT-tiden, men samtidig senker den hjerterytmen slik at den korrigerte QT-tiden blir lavere, og det er den vi forholder oss til.

  3. Pacemaker


Skulle du være svært engstelig i påvente av svaret så tenker jeg du får ta det fysisk normalt rolig. Ingen bråstart av harde fysiske aktiviteter, unngå dehydrering etc. så skjer det ikke noe selv om du har syndromet. Svaret på gentesten kommer innen 2-4 uker.


SPESIELL LESING: Tidsskriftet for den norske legeforeningen
 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon