Er kirurgi indisert ved prostata kreft residiv?

Innsendt spørsmål

­Hei.
Er 84år, har innlagt urinstoppventil AMS 800 som virker godt. Bruker Marevan, Renitec og Detrusitol. Har langt kommet polynevropati, men kommer meg rundt ved bruk av rullator og handikappscooter. Bor alene i leilighet.
Ble radikalt operert for prostakreft (Gleason grad 6 para tester +3) i 2002. PSA ned mot 0 i årene etter. Ved måling i 2006 var PSA 0,1. Jevnt stigende til 2,5 i juni 2018. Ble da tatt en MR som viste en 8 mm stor oval lesjon i blærehalsen like foran urethra, men ikke entydig residiv. PSA ved senere målinger viste 3,3 i april 2019 og 4,3 i desember 2019. Ved spørsmål fra fastlege til urolog nå etter jul, ble svaret at for denne 84 år gamle mann vil ikke dette få behandlingsmessige konsekvenser før det oppstår skjelettmetastaser. Da kan det gis behandling med Zoladex 10,8 mg, som dog medfører betydelige bivirkninger.
Mitt spørsmål er : Hvorfor ikke fjerne den ovale leksjonen (svulst ?) , som jeg antar er kreftkilden, før kreften sprer seg til skjelettet eller lymfesystemet?
Takk.

Doktor Alexandra Trimbitasu

Svar fra legen (Alexandra Trimbitasu)

Sist endret 27. januar 2020, klokken 23:05

 Hei.


Takk for spørsmål.


Jeg forstår at du tenker først på kirurgi. Svaret til spørsmålet om hvorfor ikke fjerne lesjonen, det er kun urologen som innehar.


Det som jeg kan anta som bakgrunn av beslutningen, er følgende:


Retningslinjene i behandling av lokal residiv av prostata kreft er slik urologen din har vurdert. Situasjonen følges opp. Hvis mistanken om mulige metastaser i skjelett oppstår, det er i den fasen at hormon preparater, som Zoladex virker. Hvis kreften din er så lite aggressiv som kreftfri intervalen tilsier, det er høyt sannsynlig at du ikke skal kjenne plager fra den så lenge du lever. 


Høyst sannsynlig har kirurgen også vurdert mulige risikoer og bivirkninger av kirurgi frem for oppfølging og, eventuelt, hormonell behandling med, for eksempel, Zoladex.


Du har vært første gang operert for 18 år siden. At det er gått så lenge til første tegn til residiv, viser at kreften er sannsynligvis en ikke agressiv type, som kommer sannsynligvis til å utvikle seg sakte, muligens uten at du merker noe i det hele tatt på livskvaliteten.


Følgene etter en eventuell ny operasjon, på en annen side, kan medføre store problemer, særlig knyttet til vannlating, i tillegg til den betydelige økte risikoen med alder og tillegg sykdommer. Disse to sist nevnte faktorer involverer høyere risiko for komplikasjoner i løpet av og etter en operasjon.


Beslutningen som er tatt i denne fasen er i samsvar med eksisterende internasjonale retningslinjer og, etter min mening, beste løsning for å bevare din livskvalitet lengst mulig.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon