Har jeg ME? Hvordan gå frem for å få diagnose?

Innsendt spørsmål

­­­­etter en periode på ni mnd begynner jg å lure på om jeg har fått me, på bakgrunn av at jeg føler meg konstant utslitt, trøtt, lite energi, klarer nesten ikke jobbe. Å vis jeg har muligheten kunne jeg nok ha sovet hele dagen. Blir fort sliten ved anstrengelser. Mye vont i hue , tarmproblemer, magesmerter, overaktiv blære, svimmelhet, kalde hender og føtter. Overfølsom ovenfor lukter og lyder. Sosialt samvær prøver jg og unngå da jg blir stresset . Fikk ett psykisk knekk pga stress rett før dette startet og har utviklet angst å depresjon. Jeg sliter fryktelig med muskel og leddsmerter , sliter også veldig med hukommelsen og konsentrasjon min. Alt er ett ork og jeg har to barn i tilleg. Den lille tiden jg har overskudd bruker jg på dem. Når dem har lagt seg er det sofaen som gjelder og der blir jeg liggende , husarbeid orker jg heller ikke lenger. Er delvis sykemeldt pga stress. Problemer med innsovningsproblemer og dårlig søvnkvalitet er noe jg også sliter med i stor grad i tillegg til nattesvette. Kan jeg ha me? Alle symptomer stemmer med hvordan jeg har følt meg di siste 9 mnd.

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 16. februar 2015, klokken 22:37

Det er mange som har symptomer forenlig med ME uten at det er ME. Det er svært mange tilstander som kan etterlikne ME og alle disse diagnosene/sykdommene må først utelukkes, i tillegg til at du må skåre på ME-kriteriene.


Man begynner ikke med å sende til spesialister for å utelukke lidelser. Man begynner med å se om du i det hele tatt fyller ME-kriteriene. For å fylle ME-kriteriene må man oppfylle hovedkriteriet som er en betydelig tretthet, dvs den skal hemme funksjonen og redusere denne med minst halvparten i forhold til hva den var. Det er viktig å ta hensyn til hvor man stod før trettheten inntrådte. Noen individer er i veldig god form og kan fortsatt være i bedre form enn for eksempel en lat lege (de finnes. Dersom den late legen tenker som så at denne personen har jo mer energi enn meg selv, uten å ta dette i betraktning, så kan konklusjonen lett bli feil.


Hvordan stilles diagnosen ME?


KRITERIER SOM MÅ OPPFYLLES (alle symptomene i bolk1 pluss fire eller flere fra bolk 2)


Nye kriterier forsøkes innarbeidet, men da det hersker stor uenighet omkring disse (2015) har vi valgt å la de gamle stå ved lag inntil videre:


For alle kriteriene (både 1. og 2.) gjelder at de skal ha vart i 6 måneder. Et symptom eller kriterium regnes ikke med dersom det ikke har vart i minst 6 måneder (dette er ett av kriteriene de vurderer å gå vekk fra). 1. Utmattelse/tretthet som… (alle kriteriene må være oppfylt) • ikke blir bedre ved at du hviler

 • ikke kommer på grunn av fysisk anstrengelse/overtrening

 • er nyoppstått ( ,men har vart i 6 mnd)

 • reduserer evnen til å fungere fysisk og mentalt i det daglige til bare det halve (minimun) sammenliknet med tidligere.

 • ikke kan forklares av annen sykdom (det er her utfordringen ligger!)


2.  Minst fire av følgende symptomer må foreligge: • Nyoppstått hodepine (, men har vart i minst 6 mnd)

 • Leddsmerter (flere enn ett ledd)

 • Søvn hjelper ikke

 • Du blir dårligere etter trening/fysisk aktivitet og denne følelsen varer i  minst 24 timer etterpå

 • Du har en følelse av at hukommelsen / konsentrasjonen er nedsatt

 • Ømme lymfeknuter (sjekkes gjerne i armhulen eller på halsen)

 • Muskelsmerter

 • Sår hals


SYKDOMMER SOM MÅ UTELUKKES


Tretthet er en følgesvenn til mange sykdommer og tilstander. En rekke tilstander må derfor utelukkes før ME-diagnosen kan settes. Utredningen kan godt styres av en fastlege, men en fastlege kan ikke sette diagnosen før han/hun har henvist til alle relevante spesialister for utelukkelse av de andre tilstandene.


Det finnes ingen analyse, blodprøve, test eller billeddiagnostikk som kan bekrefte eller påvise ME. ME er derfor en utelukkelsesdiagnose.


Her er en liste over de mest relevante sykdommene som bør utelukkes (fordi de kan gi liknende symptomer som ME) og blodprøvene som benyttes for å utelukke eller bekrefte sykdommene: • Nyresykdom: Kreatinin, Urea, urinprøve, blodprosent, senkning

 • Leversykdom: ASAT, ALAT, ALP, GGT

 • Infeksjoner: HIV, flått (borreliose), Mycoplasma, (retroviruset XMRV og MLV), kyssesyke (mononukleose), leverbetennelse (hepatitt), hjertebetennelse:

 • Reumatisme: Giktprøver

 • Anemi (lav blodprosent) og jernmangel: Jernprøver og blodprosent

 • Hemokromatose (økt jernopptak og derfor avleiring av jern i kroppens organer): blodprøver og genetisk test (sjekk for arvelighet)

 • Cøliaki (glutenintoleranse): Antistoffer (anti-gliadin og -transglutaminase) og eventuelt gastroskopi (kikkertundersøkelse av magen)

 • Søvnforstyrrelser: Søvnapné (pustestopp under søvn), narkolepsi (sover "brått og når som helst") og insomni (klarer ikke sovne)

 • Kraftig / sykelig overvekt

 • Diabetes: Blodsukker, urinprøve. Både type 1 og type 2.

 • Stoffskiftet: TSH, FT4, eventuelt også FT3, TRAS og Anti-TPO. Man er spesielt oppmerksom på lavt stoffskifte (høy TSH og lav FT4), men høyt stoffskifte må også utelukkes.

 • Binyresykdom: Spesielle hormonanalyser (kortisol etc). Spesielt er  man oppmerksom på Addisons sykdom.

 • Blodsykdommer: Hvite blodlegemer, røde blodlegemer, blodplater

 • Immunsvikt: Dette er en utelukkelsesdiagnose akkurat som ME

 • Demens: Logiske tester

 • Psykose og enkelte former for depresjon ("vanlig" depresjon er lov å ha uten at ME blir utelukket), samt schizofreni

 • Alvorlige spiseforstyrrelser (anorexi/bulimi)

 • Misbruk (alkohol, narkotika, vanedannende medisiner)

 • Bivirkninger av medisin (beroligende og betablokkere spesielt)

 • Kreft

 • Cushings syndrom: Overproduksjon av kortisol

 • Hjertesykdom: Lavt blodtrykk og hjertesvikt: Blodtrykksmåling, BNP (blodprøve), lever- og nyreprøver (se over)

 • Psykosomatiske lidelser: Lidelser som i det minste er påvirket av mentale faktorer (eksempler på slike lidelser: magesår, eksem og astma)

 • Nevrologiske sykdommer: MS, Parkinsons, B12-mangel, myastenia gravis.


Konklusjon: Psykisk lidelse mot utelukkes som årsak til dine symptomer, men dersom du ble psykisk rammet av å ha ME, og ikke motsatt, altså utmattet av å ha angst eller være deprimert, så utelukkes ikke ME. Ut i fra hva du ellers beskriver av symptomer kan det være du skårer til kriteriene. Vi pleier å stille spørsmålene fra litt forskjellige vinkler, om du forstår. Paradoksalt er det noen som ønsker seg en forklaring på sine symptomer, koste hva det koste vil, om de så må få ME-diagnose for å ha noe vise til, at man leser seg opp på ME. Vi må forsøke å ikke hjelpe disse inn i en utmattende utredning dersom mistanken er uberettiget hvor hele livet til personen settes på vent i kanskje flere år. Da har vi bidratt til frykt og sykeliggjøring om vi tok feil, og i stedet for å passivisere pasienten, noe som er kjennetegnet nærmest, ved ME-"behandling" (man venter ut sykdommen; noen spesialister har helt andre tilnærminger...) så kunne man benyttet tiden til aktivering, trening, tiltak og motivasjon.


Først må du derfor til intervju slik at man får plassert deg i kriteriene. Deretterfølger henvisning til ulike spesialister for å utelukke mer sannsynlige forklaringer til dine symptomer. Klarer man å utelukke andre mer sannsynlige forklaringer sitter du igjen med ME. En lang rekke lidelser, stort sett de fleste, kan fastlegen luke ut. NAV kan hende krever bedre dokumentasjon enn som så.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon