Huggormbitt og blodtrykksmedisin (ACE-hemmer, ATII-antagonist, betablokker).

Innsendt spørsmål

Jeg har fått høre at Atacand plus er en type BT medisin som er spesielt farlig hvis man får hoggormbitt, og man må raskt til sykehus.Vi er ofte på tur ved hytta, og der er det mye hoggorm. Dette har ødelagt turgleden min fullstendig, da jeg bruker denne type medisin, som visstnok skulle være en ACE-hemmer. Nå var det plutselig en som sa at dette ikke er en slik ACE- hemmer, men at den ligner veldig. Spørsmålet mitt er om den ligner så mye at risikoen gjelder Atacand plus også? Hvis jeg skal bytte til en annen type, hvilken type er "trygg"? Jeg er 51 år, normalvektig, fysisk aktiv og ikke-røyker. BT er omtalt som ukomplisert, og er lett forhøyet.

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 19. juni 2016, klokken 22:35

Det stemmer at alvorlige reaksjoner etter huggormbitt kan bli enda alvorligere hos de som bruker ACE-hemmer. Dette er fordi huggormbitt kan føre til alvorlig allergisk reaksjon, deriblant lavt blodtrykk. Kroppen vår har et system som kan øke blodtrykket dersom det blir for lavt. Dette kalles RAA- eller RAS- systemet. ACE-hemmere hemmer RAS-systemet og forhindrer derved at systemet får lov til å motvirke det lave blodtrykket som oppstår ved alvorlige allergiske reaksjoner.


Nå er de fleste huggormbitt såkalt tørrbitt, dvs ormen leverer ikke noe gift, mens spesielt unge huggormer som har liten erfaring i livet er lettskremte og kan sende avsted all den giften de har i ett bitt. Unge huggormer klarer i tillegg å løfte seg opp og bite hånden som løfter den, til orientering til dem som bedriver slike våghalsstykker.


I de tilfellene hvor gift avleveres er reaksjonene varierende, men alvorlige reaksjoner kan oppstå, og det å bruke ACE-hemmer er antakelig en forverrende faktor. Grunnen til det er at slike alvorlige allergiske reaksjoner som følge av huggorm- og insektsbitt, kalt anafylaktisk reaksjon, blant annet skyldes utvidelse av blodårer (da oppstår blodtrykksfall, utsiving av væske til vevene, eventuelt sjokk og ændenød; blir trangt i svelget).


Når blodårer utvider seg svarer kroppen med å skille ut stoffer som trekker sammen blodårer og øker væskevolumet og forhindrer på den måten at blodtrykksfall og væskeutsiving når de helt store høyder. Systemet bak dette kalles Renin-Angiotensin-Aldosteronsystemet (RAA-systemet).


RAA-systemet utgjør en heldig effekt når blodtrykket synker, slik som ved blødningssjokk eller insekts- og huggormforgiftninger. SYstemet er imidlertid i noe drift hele tiden og man har klart å lage en medisin (ACE-hemmer) som hemmer dette systemet, dvs hemmer den vedvarende tendensen systemet har til å øke blodtrykket gjennom karsammentrekning og væsketilbakehold. Derfor er ACE-hemmeren en blodtrykkssenkende medisin, men å hemme dette systemet når man har fått huggormbitt er som du da forstår uheldig. En birøkter burde kanskje velge et annet blodtrykkspreparat, men en vanlig mann i gata som overveiende sannsynlig går gjennom livet uten å få anledning til å ta i en huggorm synes jeg ikke skal bry seg med dette.


AT-II blokkerne hemmer ikke hele RAA-systemet, bare den siste biten: Angiotensin II. Derved kan den i teorien hemme noe av den heldige effekten dette systemet har i tilfelle en anafylaktisk reaksjon (alvorlig allergisk reaksjon), men medisinen er såpass "ny" at noen hendelser er ikke sett ennå.


Raa systemet RAA-systemet og huggormbitt: RAA-systemet forhindrer lavt blodtrykk i mange sammenhenger, inkludert at blodtrykket blir for lavt ved huggormbitt. Blodtrykksmedisinen ACE-hemmer forhindrer dette systemet fra å virke og da mister man denne begrensende effekten syystemet har ved alvorlige blodtrykksfall som alvorlige allergiske reaksjoner og blødninger.


Systemet virker slik at renin sondres ut i blodbanen fra nyrene når nyrene senser at blodtrykket blir for lavt (det er det juxtaglomerulære appartatet i nyrene som registrerer blodtrykksfallet). Renin sørger for at angiotensinogen som produseres av leveren omdannes til angiotensin I. Deretter omdannes angiotensinogen til angiotensinogen II i lungene ved hjelp av et enzym som finnes i innerkledningen til blodårene der (det angiotensinkonverterende enzymet). Det er dette enzymet ACE-hemmerne hemmer. Derved blir ikke angiotensin II dannet, et enzym som får blodårene til å trekke seg sammen (og hjertet til å banke fortere). Ved å bruke ACE-hemmer dannes altså ikke angiotensin II som sørger for å unngå for stort blodtrykksfall. En annen effekt angiotensin II har er å stimulere hjernen til å sende ut et hormon som kalles ADH, anti-diuretisk hormon, et hormon som får samlerørene i nyrene til å suge tilbake vann til blodsirkulasjonen i stedet for å sende det ned i urinblæren som urin. Denne tilbakeholdelsen av væsken er også med på å øke blodtrykket og hindre sjokk og tapes også dersom ACE-hemmer benyttes. Ved vanlig blodtrykkssykdom er det bra å bruke medisinen, men man kunne nok klart seg uten etter et huggormbitt, spesielt etter bitt av en ung huggorm. Enda en effekt angiotensin II har er å stimulere et hormon som kalles aldosetron til å holde tilbake salt i kroppen, og som du sikkert vet binder salt vann og kan medføre høyt blodtrykk.
Konklusjon:

AT-II hemmeren Atacand er en nyere type medisin enn ACE-hemmerne og man vet ikke alt om denne ennå mtp det vi diskuterer her, men det vil være logisk/betryggende å anta at denne medisinen vil kunne virke mot sin hensikt akkurat som ACE-hemmerne i tilfelle et giftoverførende huggormbitt, dvs at den også kan motvirke det systemet som hindrer oss fra å få for lavt blodtrykk dersom vi blir bitt av huggorm.


Ekstra:


Hele det systemet som forhindrer for lavt blodtrykk (men som også bidrar til for høyt blodtrykk hos blodtrykkspasienter) starter med Renin. Cellene i nyrene (de juxtaglomerulære cellene) skiller ut Renin når de merker at blodtrykket faller. Over ser du da at Renin sørger for å danne angiotensinogen II til sist, et molekyl som får blodårene til å trekke seg sammen. Renin kan også skilles ut som følge av påvirkning fra det sympatiske nervesystemet (de som aktiveres ved frykt og stress) eller om saltinnholdet blir for lavt. Dette betyr altså at stress og frykt, samt lavt saltinnhold kan føre til utskillelse av renin slik at blodtrykket blir forsøkt normalisert. Ved å ta ACE-hemmere eller AT II-antagonister hemmer man dette systemet og får senket høyt blodtrykk. 


Renin: faktorer som fører til utskillelse av det
 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon