Hva er symptomene på forstørret biskjoldbruskkjertel?

Innsendt spørsmål

­Hva er symptomene hvis du har forstørret biskjoldbruskkjertel?

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 27. mars 2012, klokken 21:10

Hva er hyperparathyroidisme?


Et annet navn for biskjoldbruskkjertelen er parathyroideakjertelen. Para betyr ved siden av, og thyroidea betyr skjoldbruskkjertelen. Biskjoldbruskkjertlene ligger altså ved siden av, eller riktigere bak, skjoldbruskkjertelen.


BISKJOLDBRUSKKJERTLENE: Det finnes totalt fire biskjoldbruskkjertler. De sitter på baksiden av skjoldbruskkjertelen ("stoffskiftekjertelen"). Biskjoldbruskjertlene har derimot ingenting med stoffskiftet å gjøre, men med kalkbalansen. Et annet navn på kalk er kalsium. Biskjoldbruskkjertlene regulerer mengden med kalsium i blodet ved hjelp av et hormon de skiller ut: Parathormon, eller parathyroideahormon som det også kalles (forkortes PTH). Når det er for lite kalk/kalsium i blodet så skiller kjertlene ut mer PTH. Når det blir nok, eller for mye kalsium i blodet så skiller kjertlene ut mindre PTH. PTH virker slik at det henter kalsium ut fra benbygningen når det er for lite i blodet og når det er for mye i blodet så sender PTH det tilbake til benbygningen. Ved hyperparathyroidisme skiller kjertlene, eventuelt bare én av kjertlene ut for mye PTH. Dette fører til at det hentes ut mer kalsium (kalk) fra benbygningen enn det som er nødvendig. Resultatet blir det som kalles hyperkalsemi; for høyt kalsiumnivå i blodet.


Hva er symptomene ved hyperparathyroidisme?


Symptomene ved hyperparathyroidisme (forstørret biskjoldbruskkjertel) skyldes både at det blir tatt ut for mye kalk fra benbygningen og at nivået av kalsium i blodet blir for høyt. Det at benbygningen avkalkes kan føre til benskjørhet, skjelettsmerter, leddplager og lett for brudd, og det høye nivået av kalsium i blodbanen kan føre til en rekke diffuse og uspesifikke symptomer som svakhet, redusert muskelkraft, personlighetsendringer, depresjon, konsentrasjonsvansker, tretthet, kvalme, oppkast, forstoppelse og eventuelt nyresten og nyresvikt.


Siden legene idag er raskt ute med å måle blant annet PTH og kalsium på blodprøve ved uklare symptomer så oppdages som regel hyperparathyroidisme på et tidlig stadium. 85% av pasientene har derfor ingen eller veldig lette symptomer når de diagnostiseres.


Man kan ikke kjenne på halsen at biskjoldbruskkjertlen(e) er forstørret slik man kan ved forstørret skjoldbruskkjertel (forhøyet stoffskifte).


Hva er årsaken til hyperparathyroidisme?


Årsaken kan finnes i selve kjertelen/kjertlene, eller utenom disse:  • Primær hyperparathyroidisme: Når årsaken finnes i selve kjertelen/kjertlene så dreier det seg nesten alltid (80 %) om en godartet svulst (adenom) som har begynt å skille ut PTH (parathyroideahormonet) automatisk. En normalt fungerende biskjoldbruskjertel skal jo bare øke PTH-utskillelsen når kalsiumnivået i blodbanen blir for lavt. Da må nemlig PTH skilles ut for å hente ut mer kalsium fra skjelettet. Når man har fått en godartet svulst i en av kjertlene så skilles det altså ut PTH selv om det er nok kalsium i blodet. Dette fører til forhøyet kalsium. I andre tilfeller (15 %) er årsaken såkalt hyperplasi. Dette betyr at det har blitt et økt antall PTH-produserende celler, men cellantallet har blitt forhøyet på grunn av et økt behov av en eller annen grunn. Dette er altså en normal respons og cellene har ikke blitt automatiske som ved adenom. I hyperplasi er alle kjertlene rammet. Når det er hyperplasi som er årsaken er det viktig å lete etter andre hormonforstyrrelser i kroppen også! I sjeldne tilfeller dreier det seg om kreft i en av kjertlene (ca 2 %).

  • Sekundær hyperparathyroidisme: Når årsaken finnes utenom kjertelen så er det enten nyresvikt eller vitamin D - mangel som er årsaken. Både nyresvikt og D-vitaminmangel fører til for lavt kalsiumnivå i blodet. Biskjoldbruskkjertelen responderer på dette som de skal ved å skille ut mer PTH for å normalisere kalsiumnivået i blodet igjen. Siden PTH klarer å normalisere kalsiumnivået igjen så vil blodprøven vise normal kalsiummengde, mens PTH vil være forhøyet.


Ved begge årsakene vil en eller alle kjertlene være forstørret, mens blodprøvene viser om årsaken er primær (sitter i kjertelen/kjertlene selv) eller sekundær (finnes i nyre eller vitaminmangel).


Behandlingen er som regel kirurgi, men den er vanskelig. Det er også vanskelig å avgjøre om eller når man skal operere fordi symptomene kan være vanskelige å kople mot sykdommen. Forstoppelse, tretthet og konsentrasjonsvansker etc er jo symptomer mange av oss kan ha selv om kjertelen fungerer som den skal. Skulle det imidlerid oppstå benskjørhet, alvorlig høyt kalsiumnivå i blodet, nyresten eller betydelig nyresvikt øker betydningen av operasjon. 


Konklusjon


Symptomene er altså av en slik type at de er vanskelig å skille fra symptomer som kan komme og gå hos folk som er helt friske. Desto flere av symptomene du har, desto sterkere de er, om de har vedvart lenge eller du ikke finner noen forklarig på hvorfor i all verden du skal ha dem i det hele tatt så bør du vurdere å få målt blant annet PTH, kalsium og fosfat. En generell helsesjekk og utspørring vil avdekke om det er andre prøver som bør tas i tillegg.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon