Hva kan fastlegen hjelpe meg med når jeg er utbrent av jobben?

Innsendt spørsmål

­Hei
Jeg har en jobb som innebærer mye stress. Jeg er redd for å miste jobben om jeg ikke takler jobben. Stresset gir meg angst og hodepine. Spørsmålet er om det har noen hensikt å gå til fastlegen min med et slikt problem. Hva kan fastlegen hjelpe meg med?

(Dette spørsmålet har blitt omformulert for å opprettholde anonymiteten til den som sendte inn spørsmålet)

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 05. mars 2012, klokken 20:58

Problemer på jobben tas ofte opp med fastlegen


En fastlege har mange oppgaver. Det å være en samtalepartner i en situasjon som denne kan være viktig for å forebygge sykdom, i dette tilfellet utbrenthet eller depresjon. Det å være sliten "kvalifiserer" i trygdens øyne ikke for sykmelding da det er normalt å bli sliten av å jobbe. Depresjon derimot kvalifiserer til sykmelding, men det er allikevel ikke sikkert det er det riktigste valget av den grunn. Fraværet fra arbeidet kan øke angsten for å se arbeidsmengden og -presset i øynene igjen når du vender tilbake. Denne tanken kan øke avskyen for arbeidet og gjøre deg syk(ere). En sykmelding kan i disse tilfellene altså vippe en over til å bli sykere enn man ville ha blitt ved å bli i jobben og heller tatt opp problemstillingen med ledelsen og/eller kollegaer.


Hør med kollegaene hvordan de føler det. Føler mange det samme så kan det tenkes det legges et urimelig press på dere og det kan komme mye godt ut av en samlet presisering overfor ledelsen. Ledelsen er da sikkert villige til, og ønsker sikkert da å endre agendaen. Dersom det er svært få av dere som føler det slik som deg så kan det tenkes dette ikke er det rette for deg, noe som kan være en skremmende tanke. Men det er sikkert mange faktorer som spiller inn her. Hvordan er arbeidsmiljøet? Trives du på jobben? Føler du jobben givende? Føler du frihet? Får du ros? Eventuell ris du får, er den berettiget og konstruktiv? Dvs, er kritikken bare ondartet eller har den vedlagt momenter for hvordan du kan gjøre det bedre neste gang, tilbud om kurs, intern opplæring etc.


Hvor syk må man være av jobben for å få sykmelding?


Jeg kan vel innrømme at dette er vanskelige oppgaver for fastlegene. Når en fastlege leser nedover i avtaleboken for dagen og ser at overskriften for legetimen er arbeidskonflikt eller utbrenthet etc så vet jo fastlegen at sannsynligheten er stor for at vedkommende har bestilt timen for å få en sykmelding. Og fastlegen vet at han ikke har lov til å skrive sykmelding med mindre det foreligger sykdom som er uforenlig med at pasienten kan stå i arbeid; eventuelt delvis i arbeid.


I tilfeller som minner om det du forteller om her beslutter mange av legene seg for å gi sykmelding før vedkommende blir syk (deprimert). Det kan være en bedre idé å sykmelde for en kort periode på noe vaklende grunn i tide i stedet for å vente til vedkommende har blitt syk og hvor sykmeldingen da kan bli svært lang (depresjon). Dette er en gråsone i håndhevelsen av sykmeldingsreglene som NAV er klar over, men hvor de velger å stole på legens vurderinger. Noe annet er det om NAV ser at dette er et trekk en bestemt fastlege benytter seg av opplagt oftere enn hva som er gjennomsnittet blant de andre fastlegene i samme region. Da kan det tenkes at NAV med sin fulle rett underkjenner sykmeldingen.


Sykmelding for arbeidsproblemer løser ofte ikke problemet


Det er slett ikke uvanlig å kontakte fastlegen med problemer som dette. Disse problemstillingene er fastlegene meget godt kjent med, men det er vanskelige saker siden det ikke sjelden mangler kriterier for å kunne sykmelde. En klar sykmeldingsgrunn er depresjon. Men uansett er det slett ikke sikkert det er verken aktuelt eller det lureste trekket å engang vurdere sykmelding da det som nevnt heller kan gjøre en sykere og gjøre det vanskelig å returnere til arbeidet.


Det er helt nødvendig i en situasjon som din å analysere alle sider ved arbeidssituasjonen og ikke minst fritids- og hjemmesituasjonen. Det økonomiske inkludert. For det hender, ikke sjelden, at vi alle kan bruke så mye tid på familie, venner og fritid at vi ikke har overskudd nok til jobben. I så fall er ikke løsningen å hvile fra jobben (sykmelding), men å hvile fra fritiden. Man må også sørge for å sove nok og å spise sunt. En av de høyeste prioritetene må være å skaffe overskudd til det som gir mat på bordet. Dette må du/dere (fastlege, kollegaer, familie, venner, ledelsen) vurdere.


Dessuten finnes det flere mellomløsninger. Spenningene du føler kan og bør løses opp av en fysioterapeut, fortrinnsvis en psykomotorisk fysioterapeut siden spenningene er utløst av psykisk overbelastning. En fastlege henviser deg til denne. Videre er det svært nyttig om du får skaffet deg oversikten over hva som er selve problemet her sammen med en samtaleterapeut. Dette behøver ikke å være en profesjonell, men de er helt klart mer effektive. Spesielt er de flinke til å analysere om du har en personlighet som er spesielt mottakelig for stress. I denne sammenheng er det snakk om å finne ut hva som motiverer akkurat deg til å fremskaffe resultater. Hva er det som gir deg belønning? Er det skryt? Eller er det fravær av kjeft som er belønningen? Dette og mange andre trekk ved mennesker hjelper terapeuten til å lage en slagplan for hvordan du skal kunne møte kravene rundt deg. Som selger er det jo ikke umulig at du kan møte tilsvarende problemstillinger på nytt, selv om du skifter jobb. Du må altså finne ut av dette og løsningen må være varig.


Profesjonelle samtaleterapeuter kan være psykolog eller gestaltterapeut, men ofte kan det være mer enn nok de samtalene du har med den psykomotoriske fysioterapeuten. Denne terapeuten lærer deg koblingen mellom det som stresser deg og de spenningene du har i kroppen din. En kobling som er viktig å forstå for å kunne løse de kroppslige spenningene. Man skal alltid ta problemet med roten og ikke bare hele tiden klippe det synlige ugraset. "Vanlig" fysioterapi vil således bare være en midlertidig brannslukker, en midlertidig ugras-luking, men så vil spenningene dukke opp igjen senere så lenge roten står i dårlig jord.


En annen vei å gå er å benytte seg av midler som staten har satt av til NAV og som kalles "Raskere tilbake". Her kan du henvises til psykolog og med minimal ventetid dersom det foreligger en fare for at du kan bli sykmeldt og den psykiske belastningen dessuten ikke er så omfattende at den opplagt krever lenger tids behandling enn det Raskere tilbake- tilbudet dekker. Tilfellet du presenterer pleier å flagge inn under opptakskriteriene for "Raskere tilbake", men hvor man noen ganger må regne med å måtte fortsette terapien hos en annen terapeut etter at Raskere tilbake - tiltaket er over.


Konklusjon: • Dette er absolutt en problemstilling som er egnet å ta opp med en fastlege.

 • Problemet er allerede stort nok siden du har tatt det opp med lege allerede (Onlinelege.no) og bør drøftes med fastlegen før det blir større.

 • Forsøk å finne ut om kollegaene sliter like mye som deg

 • Analyser hele din situasjon. Klarer du å finne mer energi ved å trappe ned andre steder i livet? Har du et press for deg til å holde for mange baller i lufta. Føler du at du ikke tør å si nei eller utelate noen, eller at jobber blir best utført om du gjør dem selv? Er du flink til å sette bort ting, og slappe av med at de sikkert blir greit nok utført, når du begynner å bli sliten?

 • Du/dere må vurdere å ta dette opp med ledelsen.

 • Fastlegen har mange virkemidler:

  • Fastlegen kan være en samtalepartner generelt. Dette hjelper deg til å organisere tankene dine og definere problemstillingen. Noen fastleger er også dyktige terapeuter selv (kognitiv terapi), enten som følge av kurs de har tatt og/eller erfaring de har bygget opp.

  • Fastlegen kan i tillegg henvise deg til sine samarbeidspartnere

   • Raskere-tilbake (psykolog)

   • Psykomotorisk fysioterapeut

   • Gestaltterapeut

   • Mestringskurs

   • (Rehabiliteringsinstitusjoner)  • Fastlegen kan sykmelde

  • Fastlegen kan være ditt talerør overfor NAV, arbeidsplassen og andre.

  • Fastlegen kan gjøre en helsesjekk og ta blodprøver. Det er for eksempel mange som tror de ikke henger med lenger, men hvor det viser seg at de "bare" har jernmangel eller fått for lavt stoffskifte. Dersom du synes det er flaut å bestille timen med overskriften arbeidskonflikt eller liknende, så kan du jo bestille timen fordi du lurer på om du kan ha lavt stoffskifte eller lav blodprosent, og deretter sjalte over til hva annet du tror det kan være etter hvert.
Dersom det viser seg at dette ikke er en forbigående høy arbeidsbelastning så har jeg i utgangspunktet ikke noen stor tro på en "time-out" i form av en sykmelding. Problemet vil jo være der når du kommer tilbake. Men dette må selvsagt fastlegen din og du vurdere og bli enige om. Det er uansett mye annet dere kan og skal drøfte. Kanskje er det aktuelt å ta blodprøver for stoffskiftet, blodprosent, jernlager og vitamininkonsentrasjoner etc også.


Ikke vent for lenge med å ta opp dette med fastlegen din nå, da...


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon