Hvor lenge varer impotens etter operasjon?

Innsendt spørsmål

­Hvor lenge etter tarmkreftoperasjon kan jeg forvente å ha ereksjonssvikt?

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 01. mai 2013, klokken 21:21

Mange opplyses ikke om impotens som bivirkning før tarmoperasjon


I motsetning til hva som er vanlig ved prostataoperasjon, hvor impotens er en vanlig bivirkning, så opplyses ikke pasientene på langt nær i samme grad omkring denne bivirkningen. Dette gjør at mange møter bivirkningen uforberedt, noe som vil forsterke de åpenbare negative innflytelsene en slik bivirkning har på selvbilde og funksjon.


En forklaring på den manglende opplysningen omkring dette kan blant annet være at tarmoperasjonen kan kurere en potensielt dødelig sykdom og kirurgen antar at pasientene finner impotensen av underordnet betydning uansett, eller forklaringen kan være at mange som gjennomgår denne operasjonen har nådd en såpass alder at man antar impotensen har underordnet betydning av den grunn. På grunn av dette blir mange menn ikke bare negativt overrasket, men de unngår også å høre om de behandlingstilbudene som finnes.


Gjenvinning av potensen etter operasjonen avhenger av typen operasjon


Så over til det store spørsmålet: Har du gjennomgått en nervesparende operasjon eller ikke?


Dersom du har gjennomgått en nervesparende operasjon, dvs at de har klart å operere deg uten å fjerne nervene som styrer ereksjonen, så vil ereksjonen vende tilbake, men det er vanskelig å forutsi når. 3-12 måneder må du imidlertid kunne måtte forberede deg på. Det man vet er at potensen kan fortsette å øke i opptil to år etter operasjonen. Etter to år kan man ikke håpe for meget på noen ytterligere forbedring.


Det kan forbedre situasjonen å bruke potenspiller etter nervesparende operasjon spesielt dersom du ikke har morgenereksjon/nattlig ereksjon. Dette fordi det øker blodgjennomstrømningen også til denne delen av døgnet og at derfor fare for arrdannelser avtar som følge av for liten sirkulasjon og oksygentilførsel. (OBS ikke bruk potenspiller om du har lavt blodtrykk eller bruker nitroglyserin).


Dersom du ikke har foretatt en nervesparende operasjon kan du være varig impotent, avhengig av hvor mye av nervevevet som er skåret over eller fjernet. Du bør forhøre deg med kirurgen om dette. Alternativet blir i så fall å forsøke andre midler for å øke ereksjonen:


LES OGSÅ: Impotens (ereksjonssvikt). Problemer med å få eller holde på reisningen.


Noen endelig konklusjon kan altså ikke gis, men er operasjonen av typen ikke-nervebesparende vil du høyst sannsynlig ikke kunne oppnå spontan ereksjon igjen (selv om man har sett tilfeller av returnert ereksjon også her, men da betyr det at det er rester av nerver igjen allikevel), mens er nervene helt eller delvis bevart vil du etter å ha restituert deg fysisk og psykisk kunne opparbeide deg en stadig sterkere reisning inntil 2 år etter operasjonen, som oftest tidligst etter noen uker. Det anbefales å stimulere til reisning og/eller å bruke potenspiller etter operasjonen (spesielt dersom nattlig reisning eller morgenereksjon uteblir).


For eldre menn enn deg selv må man også ta i betraktning at potensen allerede kan ha vært sviktende i forkant av operasjonen og at den påvirkningen et slikt inngrep har på kroppen både fysisk og psykisk dessverre kan være dråpen til å slukke den gløden som var igjen. 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon