Hvor lenge vil han kunne overleve?

Innsendt spørsmål

­Hei,

Jeg har et spørsmål som gjelder hjertesvikt og svært eldre pasienter (90 år) som jeg synes det er vanskelig å finne gode svar på i andre kilder.

Pasienten er som sagt 90 år, har postinfarkt hjertesvikt (ca 15 år siden hjerteinfarkt, hjertesvikt diagnose for ca to år siden). Uten at jeg har eksakte tall, vil jeg si at på NYHA- skalaen anslås han til å være på nivå III. Pasienten er i hovedsak selvhjulpen og hjemmeboende, men har begrensede muligheter til å gå osv pga slapphet. Pasienten sover i sittende stilling pga hoste og pustebesvær ved sengeleie. Han har ikke klaget over tungpusthet. Han bruker betydelig med medisiner, både mot hjertesvikten, det tidligere hjerteinfarktet samt vanndrivende medisiner. Han er for øvrig ikke overvektig og var i normal god form før hjertesvikten slo til, spiser sunt og har lite salt/ fett i maten.

Ved siste blodprøve ble f.eks NT-proBNP målt til 13.200, noe som medførte at medisinen Triatec økes til 2,5 mg morgen og kveld. EF er anslått til 25-30, og pasienten har i tillegg kronisk nyresvikt, men ikke av ekstremt alvorlig grad enda.

Spørsmål: Pga hans høye alder er vi naturlig nok opptatt av hvordan prognosene er, og hvor lenge vi kan påregne at han er selvhjulpen og overlever, gitt forutsetningene over. Finnes det noe empiri eller andre holdepunkter på hva vi kan forvente fremover med tanke på levealder? Hvilke parametre er det vi skal styre etter for å vurdere om han blir dårligere, er det tallene fra blodprøvene, eller er det andre forhold vi kan undersøke?

Pasienten var nylig på sykehus med AV-blokk grad 3 (høyre greinblokk), og har fått to-kammer pacemaker, forsøk på å sette inn CRT-P-pacemaker lyktes ikke pga vanskelige årer og stor risiko for tidkrevende operasjon. Hva vil en slik "vanlig" pacemaker ha å si for hjertesvikten, hjelper den noe, eller sikrer den kun en minimumspuls?

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 05. januar 2020, klokken 22:08

Hjertesvikten oppstod som jeg oppfatter det som en følge av hjerteinfarktet, selv om diagnosen kom tidligere. AV-blokken tilkom senere. En to-kammer pacemaker vil gi ham en klart bedring av hjertesvikten enn om han ikke hadde pacemaker i det hele tatt. En CRT-P type pacemaker derimot ville gjøre at hjertet trakk seg sammen på en mer fysiologisk måte og tømte hjertet mer effektivt for blod, og således ville det vært en bedre løsning.


Men det å utgi noen prognose på levealder med så mange påvirkelige og disponerende faktorer som man har som 90-åring tror jeg faktisk må være umulig. Jeg tror ingen spesialister hadde tort å prøve seg på en kvalifisert gjetning på dette. Heller ikke om vedkommende var frisk og uten medisiner.


Deres beløp vil derfor tilbakeføres.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon