Hvor mye kan jeg drikke før det slår ut på Peth?

Innsendt spørsmål

Jeg har en avtale med arbeidsgiver om at jeg kun har lov å drikke moderate mengder alkohol.
Avtalen ansees som brutt dersom den månedlige blodprøven overstiger 0.2 µmol/L.Peth er den eneste testen som tas.

Jeg har prøvd å snakke med min lege som følger opp testene og hun er svært uklart ift hvilke mengder som tilsvarer en slik konsentrasjon. Denne uklarheten er gjeldene også for annen info som jeg finner på nett osv. Det er jo selvsagt helt forståelig at det finnes individuelle forskjeller, samtig er det jo sånn at at Peth brukes til å vurdere konsum - og da må det jo finnes noen retningslinjer.

I den svært gode artikkelen:
https://www.onlinelege.no/temaer-om-helse/alkoholmarkoerer-testene-fastlegen-tar-for-aa-avsloere-alkoholmisbruk.html
indikerer at det etter noen måneders avhold vil det ta ca to uker med 3-4 enheter /dag før en kan påvise peth dvs en konsentrasjon på >0.03 µmol/L. Dette som ikke kommer frem i artikkelen er hvordan Peth utvikler seg etter påvisningsgrensen. Er den lineær eller eksponentsiell?

Andre vitenskaplige artikler, sier at en ikke kan utelukke at en avholden pasient som tar 2 enheter tester postivt dagen etterpå. Dette er jo veldig forskjellig fra artikkelen nevnt over.

Annen info indikerer at det trengs langt større konsum for at Pethverdi skal stige:
https://truetestlabs.com/alcohol-testing-faq/

Jeg ønsker å forstå berde hvilke mengder og hvilken type konsum som vil gi meg lavere verdier enn 0.2 µmol/L med rimelig sikkerhet.

Er det forskjell på å drikke 6 øl på en time eller 1 øl i timen i 6 timer? Totalt konsum er det samme med promillen blir jo langt høyere i førstnevnte?

Kan jeg reise på ferie i en uke og drikke 5-6 øl til dagen i 6 dager samt en seriøs fest med 10 enheter dersom jeg er avholden de påfølgende 14 dagene gitt at jeg ikke hadde noe konsumert noe de siste 2 ukene før ferie?

Hva med en 14 dager ferie med 2-3 enhether/dag og to fester etterfulgt av 14 dager avholdenhet?

Fint om du kan svare noe rundt hva som er et ''sikkert'' konsum i konteks at 0.2 µmol/L med hhv en og to ukers avhold før blodprøve.

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 31. oktober 2018, klokken 21:01

Jeg har ikke forstått det slik at dette kan være eksponensielt. Det skjer ingen overreaksjon. Det blir bare mer og mer av visse overflatemolekyler på de røde blodlegemene (fosfatidylcholin) som omdannes til Peth (fosfatidyletanol). Saken er heller den at jo lenger man drikker, desto lenger blir halveringstiden, og derfor påvisningstiden. Det er som regel ikke aktuelt å finne dem som tar seg en helgefyll, men de som drikker jevnt og trutt. Et stort engangsinntak vil derfor forsvinne fra blodet raskere enn det siste inntaket av et langvarig lavere inntak.  


Det er variasjoner i både hvor mye Peth som dannes og hvor raskt den dannes, for ulike individer. 


Halveringstiden er 3-5 dager og det tar ca 5 halveringstider før alt er vekk, dvs 15-25 dager, og antakelig går halveringstiden tregt på slutten, dvs det kan ta lenger tid å bli kvitt den aller siste resten, spesielt etter langvarige inntak som nevnt. 


PEth er urettferdig på den måten at noen får høyere PEth-verdi for lavere inntak enn andre. To personer kan få veldig forskjellige verdier selv om de drikker samme mengde alkohol på samme tid. Man kan altså ikke utelukke at enkelte får raskere PEth-stigning enn andre. 


Testen vil være lik for deg fra gang til gang, dvs PEth  vil stige til samme verdi for samme inntak på samme tid fra gang til gang, men testen skiller ikke om en verdi skyldes langvarig inntak eller kort inntak. Da må man ta flere tette prøver. Hvis verdien synker tregt tåler det for langvarig inntak. Synker den raskt tyder det på at inntaket ligger kort tilbake i tid  


Etter de 14 dagene med det inntaket du nevner ville jeg overhodet ikke følt meg trygg 14 dager etter. 6 øl inntatt rett etter hverandre eller en i timen tror jeg ikke utgjør noen forskjell. 


Det finnes ingen sikker mengde som går under radaren etter to uker som kan benyttes for alle, men må finnes for akkurat deg, og det er jo risikabelt for deg å eksperimentere med i forhold til avtalen du har. Og får legen din mistanker så tar han/hun mer akutte alkoholmarkører i tillegg, som kalles EtS og EtG like etter Peth, som påviser inntak rett etter siste Peth ble målt, siden legen er veldig klar over at de som ønsker å eksperimentere selvsagt gjør dette rett etter PEth-prøven. 


Ingen kan altså gi deg et sikkert svar på dette. Det må i så fall testes hos hver og en da vi kan få så forskjellige PEth-verdier selv om vi drikker det samme og i løpet av samme tidsrom. 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon