Hvordan kan muskelknuter forveksles med hjertesmerter, og hva er egentlig et EKG

Innsendt spørsmål

­Oppfølging av forrige svar vedr. anstrengelsesutløst brystubehag.

Jeg fikk beskjed om å oppsøke fastlegen min i går. Han mente at plagene mine var muskulært utløst, men ønsket likevel å ta et EKG, og jeg spurte om jeg ikke kunne få lov å øke pulsen min litt før det ble tatt, noe han syntes var en god ide.

Jeg hoppet og jogget rundt på kontoret i noen minutter, og fikk pulsen opp i cirka 140. Det ble tatt EKG, som i følge fastlegen var normalt. Dessverre skulle han vise meg registreringen (jeg er ikke begeistret for å tolke mine egne EKG), og følgende så jeg:

Sinustakykardi
Sannsynligvis ikke patologisk EKG
Frekvens: 140/min
QRS: 89 ms
P: 90 ms
PR: 128 ms
QT/QTc: 277/423 ms
P/QRS/T akse: 58/69/-70 grader

Det jeg imidlertid stusset litt over her, var T-akse på minus 70 grader. Nå så jeg positiv T-bølge i avledning II, så det stemmer kanskje ikke, i tillegg var det fryktelig mye grunnlinjestøy i ekstremitetsavledningene, de var jo knapt leselige i det hele tatt foruten QRS-komplekset, så er det mulig at maskinen har beregnet feil? Jeg så jo ingen T i avledning III i det hele tatt, det virker som den druknet i støyen.

Uansett, fastlegen tvilte sterkt på at dette var hjerterelatert, akkurat som du skrev. Argumentene var så og si de samme, pluss at jeg ikke opplevde nevneverdig tungpust. Han henviste meg derimot til kiropraktor for å ta en kikk på muskler og ledd.

Jeg tok en tur på ergometersykkelen i går, og belastet gradvis oppover. Vet ikke hva pulsen var på slutten, men syklet relativt tungt. Ingen ubehag av noen som helst slag, på noe trinn av belastningen, heller ingen uregelmessig puls.

Var hos kiropraktor i dag. Hun undersøkte meg og mente at det var omtrent null bevegelighet i området mellom ribbein og skulderblader på venstre side. Hun fant også punkter under armen og nedenfor kragebeinet som ga ekstrem utstråling i venstre arm, både til biceps, underarm og hånd. Områdene ved skulderbladet var også veldig smertefulle, men imidlertid fikk jeg ikke samme verkende ubehaget som jeg tidligere har beskrevet. Dette ubehaget kan jeg derimot provosere hvis jeg puster veldig dypt, eller hvis jeg føler meg stresset.

Nå etter jeg har vært der, føler jeg at jeg kan puste mye dypere, uten at det "rykker" i pusten slik det gjorde før.

Har du mulighet til å gi en kort kommentar på EKG-svaret og på funnene hos kiropraktor, slik at jeg kan legge dette bort en gang for alle? :-)

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 27. juni 2012, klokken 22:09

Selvinnsikt og erkjennelse, to sider av samme sak


Du har en selvinnsikt som er flott og humørskapende å lese, selv om du kanskje ikke erkjenner den like godt som du innser den. Du vet også at det er en prosess å bli kvitt sykdomsangst og at det ikke bare er noe man legger fra seg. Om jeg får fortelle så er det jo litt artig fremstilling du presenterer når du forteller hvordan du sukker når legen var så ubetenksom å vise deg EKGet. Håper jeg får lov til å bruke litt humørfylte toner i dette idet du gjør det selv. Dette er nemlig som du antar, komplett ufarlig. Hjertet ditt har ingen innsnevring av blodårene. Men om du klarer å glemme det er en annen sak. Men det virker som det går stadig bedre.


Hva er muskelknuter og hvorfor stråler smerten fra dem?


Funnene hos kiropraktor er noe av de samme som jeg antok kunne være (deler av) dine plager, nemlig muskelknuter. Muskelknuter er egentlig deler av muskelen som knyter seg i beskyttelse mot bevegelse siden muskelen er betent. Som du vet er det vondt dersom en betent del av kroppen utsettes for bevegelse eller berøring. Bevegelsen minimaliseres imidlertid ved at muskelen knyter seg. Dette bidrar imidlertid til flere ting. Blodårer som løper inne i muskelen klemmes av og oksygentilførselen vil da reduseres, det blir anaerob forbrenning og det dannes melkesyre. Melkesyren irriterer muskelen enda mer slik at det skapes mer smerte, hvilket får muskelen til å spenne seg ytterligere. En selvforsterkende ond effekt som må brytes. Dette brytes ved å mykne opp muskelen ved massasje eller trykkpunktsbehandling. Noen gang er manipilering ("knekkin") også nødvendig, i tilfelle feilstillinger. Når muskelen mykner opp åpnes sirkulasjonen igjen, aerob forbrenning gjenopptas og avfallsstoffer, melkesyre inkludert, skylles vekk. Den onde sirkelen brytes.


Noe annet som skjer når en muskel hovner opp som følge av betennelse er at nerver som løper i området også havner i klem. Når det klemmes på en nerve så vil det fyres av signaler fra denne og mot hjernen, og hjernen vil oppfatte dette som om smertene da kommer fra endepunktet (egentlig opphavet) til nerven. Dersom det for eksempel er en nerve som kommer fra venstre håndledd som avklemmes så vil det oppstå smerter helt ned til håndleddet, selv om selve avklemmingen skjer oppe ved for eksempel kravebenet, hvor muskelknuten (syndebukken) er. En annen forklaring på slike utstrålende smerter er at forskjellige organer en gang delte samme nerveforsyning når vi var fostre og nervene spredte seg utover i kroppen vår (fosterutviklingen). For eksempel ligger testikler og nyrer svært nært hverandre under fosterstadiet når nervene vokser seg frem til sine destinasjoner. Derfor får nyrer og testikler nerveforsyning fra samme sett av nerver. Når vi senere vokser og blir født og årene går og man får sitt første slag nedentil så kjennes derfor smertene like godt i nyrene som i testiklene. Dette kalles referert smerte og kan forklare flere tilfeller av utstrålende smerter.


Hva er EKG - elektrokardiogram?


Et EKG er en metode å registrere det som kalles depolariseringen av hjertets muskelceller. Muskelcellene er polariserte hvilket betyr at innsiden er negativt ladet i forhold til utsiden. De har med andre ord en negativ og en positiv pol. De er polariserte. Det kreves energi for å opprettholde polariseringen siden det er pumpesystemer som opprettholder spenningen. Når hjertet skal slå, dvs trekke seg sammen så må cellene depolariseres først, dvs det må positive ladninger inn i muskelcellene, og dette er kalsiumionene som strømmer inn. Kalsiumionene er nødvendige for at muskelcellen skal trekke seg sammen. Når kalsiumionene strømmer inn i cellene depolariseres området. Den negative ladningen som fantes inne i cellene viskes ut. Dette kalles depolarisering og det er denne depolariseringsbølgen EKGet måler. Man har bare bestemt seg for å bli enige om å feste elektrodene akkurat der på kroppen hvor de gjør. De kunne godt festet de andre steder på kroppen, men da ville EKGet se annerledes ut. Det er derimot viktig at når man først har bestemt seg at man fester elektrodene nøyaktig der man har blitt enige om, hvis ikke kan man ikke sammenlikne med normal fasit. Dessverre svikter elektrodeoppsettet til tider og dette kan gi skremmende utslag på EKGet.


Når depolariseringen beveger seg mot en elektrode så vil bølgen være over baselinjen i denne avledningen. En avledning er en linje på EKGet. V1 er et eksempel på én avledning og aVF er et eksempel på en annen. I begrepsverdenen snakker man gjerne om at de forskjellige elektrodene "ser" hjertet fra forskjellige vinkler. Sammenlikner du elektroden på venstre ben med elektroden på høyre arm så vil en depolarisering se negativ (få en avbøyning under baselinjen) i den ene avledningen, mens den blir positiv (oppadrettet) i den motsatte.Bildet over viser de såkalte prekordialavledningenes depolarisasjonskurver. Prekordialavledningene (V1-V6) festes på brystkassen på en skrå linje fra høyre side av brystbenet mot venstre side av brystkassen. De vil derfor se hjertet fra noe forskjellige vinkler. Deres kurver/linjer/remser, eller avledninger som man sier, vil derfor få noe forskjellig utseende selv om det er den samme depolariseringspulsen de registrerer ("ser").P-bølgen skapes når muskelcellene i forkammeret depolariseres. Hele depolariseringen starter i hjertets pacemaker, den såkalte sinusknuten, som ligger i forkammeret. Deretter tar det litt tid før impulsen når hovedkamrene, eller ventriklene som det kalles, hvilket skaper det vi kaller for QRS-komplekset. Det er ikke alle avledningene (elektrodene) som får Q-delen, men bare et RS-kompleks. Det avhenger av om impulsen vandrer mot eller fra elektroden som ser på. Deretter går det litt tid igjen før hele prosessen skal gå baklengs, hvilket kalles repolariseringen, hvor det benyttes en del energi for å pumpe ioner ut fra innsiden igjen slik at den innvendige negative ladningen kan bygges opp igjen. Denne repolariseringen ses i form av T-bølgen. Siden en repolarisering er motsatt av en depolarisering kunne man spørre seg hvorfor ikke T-bølgen peker nedover i de avledningene hvor QRS-komplekset peker oppover, men dette er fordi repolariserngen går motsatt retning i hjertet, altså fra hjertespissen mot forkamrene. Depolariseringen gikk som nevnt fra forkamrene og nedover mot hjertespissen (apex). Selve repolariseringen av forkamrene synes ikke fordi den drukner i QRS-bølgen.


Selv om elektrodene plasseres korrekt og er sammenliknbare med standard oppsett så kan forskjellige personer allikevel ha noe forskjellig utseende på sine EKGer. Dette er fordi hjertet deres kan ha forskjellig form, muskeltykkelse og orientering. En tykk person vil ha masse fett i buken hvilket vil skyve på mellomgulvet og få hjertet til å ligge mer horisontalt. En tynn person vil ha et hjerte som henger mer rett ned, men...kan ha en venstreforskjøvet akse dersom veltrent, pga treningen får venstre del av hjertet til å fortykkes, hvilket er fysiologisk og normalt). En veltrent person vil ha høyere kurver/signaler på grunn av flere muskler som skaper signalene, mens en med lite hjerte vil ha lavere kurver (amplituder som det egentlig heter). Allikevel er det visse trekk som gjerne går igjen, selv om selve aksen (vinklingen) og amplitudene kan variere. P-bølgen er gjerne høyest (mest positiv, pga vandrer rett imot akkurat den elektroden) i avledning II og mest negativ i aVR (vandrer i motsatt retning av denne elektroden). Det er oftest høye R-bølger i venstreplasserte avledninger. Noen venstre avledninger kan ha normalt forekommende Q-bølge, mens det kan bety gjennomgått hjerteinfarkt i andre avledninger dersom de er av en viss størrelse. Slike små Q-bølger i disse avledningene skyldes depolarisering av skilleveggen til hovedkamrene. T-bølgen er gjerne høy i de avledningene som har høye QRS-komplekser. I avledning II, som kan ha lave QRS-komplekser kan T-bølgen forsvinne. Spesielt ved støy som du nevner. Da er det bare deler av (Q)RS-komplekset som behøver å synes over bølgetoppene (støyen). Støyen skyldes ofte bevegelse eller skjelvinger, eventuelt prating eller dårlig festet elektrode. Når det gjelder invertering av T-bølgen er dette et uspesifikt tegn på iskemi. Det er tryggere å benytte seg av ST-segmentet. Det kan imidlertid være greit å meddele at T-bølgeinversjoner som skyldes iskemi, altså redusert oksygentilførsel til hjertet pga trange blodårer, er symmetrisk forsenket, mens de ved andre tilstander (ventrikkelhypertrofi og grenblokk etc) har en slakere innledning, mens motbakken er bratt (usymmetrisk med andre ord). Jeg vet ikke om du er inne på det som kalles T-bølge alternans siden du har luftet langt QT syndrom etc tidligere, men det er en annen oppførsel av T-bølgene (varierende amplituder i samme avledning) enn det som er beskrevet her. Perikardeffusjon kan også være en årsak, mens som nevnt er vi inne på en annen kurs da.


På grunn av interindividuelle variasjoner er det viktig å sammenlikne med et EKG tatt av en selv på et tidligere tidspunkt.


Svært kort summering av normale verdier ved et EKG: • Hjertets akse: -30 til +90 grader


 • Hjertefrekvens < 60 = sinusbradykardi (senere slaghastighet enn normalt)

 • Hjertefrekvens > 100 = sinustakykardi (raskere enn normalt)

 • variasjon > 10% = sinusarytmi


 • normale P bølger

  • høyde < 2.5 mm in lead II

  • bredde < 0.11 s in lead II
 • normalt PR intervall

  • 0.12 to 0.20 sekunder • normal QRS complex

  • < 0.12 sek • normal QT interval

  • 0.42 sek
 


Konklusjonen blir kort fortalt at hjertet ditt har det bra og jeg håper du blir kvitt mange av plagene etter kiropraktikken.
Ha en trivelig dag, og takk for spørsmålet.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon