Hvordan skal jeg følges opp etter operasjon av prostatakreft uten spredning?

Innsendt spørsmål

­Hei,
viser til mitt spørsmål med svar 30 jan om henvisning etter PSA på 5,8.
Takker for godt og informativt svar.
Etter min vurdering er prostatacancer enda ikke godt nok ivaretatt. Vurderingene som fastleger og også urologer gjør, er noe famlende. Slik er mitt inntrykk.
Samtidig er dette uttrykk for hvor langt forskningen har kommet på området. Og hvilken styrke PSA testing har i denne sammenheng. Det er kanskje et virkemiddel som enda ikke blir tatt nok alvorlig, slik jeg ser det.

Det jeg gjorde var: Jeg tok umiddelbar kontakt med Volvat og fikk utført biopsi der. Resultat forelå i midten av februar hvor man fant cancer i prostata. Score 3+4. Altså en "vanlig" cancer type.

I den situasjonen bestemte jeg meg for å finne rett sted for operasjon. Havnet etter noe research hos Uroclinic i Stockholm. Operasjon ble utført den 8 mars (Davinci). Valg av sted og kirurg hadde med mitt inntrykk av kompetanse og erfaring. Samt at jeg ikke ønsket å vente en dag for lenge med operasjon. Det må også sies at jeg har helseforsikring, noe som ivaretok hensyn til økonomi.

Resultat etter operasjon viser at en liten del av cancer har gått igjennom kapsel, men mest sannsynlig operert bort. PSA testing i tiden fremover vil være en helt naturlig kontroll i så måte. Første PSA testing om en uke. Mitt spørsmål denne gang er hvordan noe stigende PSA vil følges opp ?

Bivirkninger etter operasjon er små. Ikke lekkasje, reisning kommer merker jeg, Virkemidler: knipeøvelser/viagra.

For meg har det vært viktig å ta ansvar for egen helse. Samt innhente informasjon på nettet, og også via doktorer i familien. Jeg er glad for at prostatacancer har gode prognoser. Hva mener du om det i mitt tilfelle ?Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 31. oktober 2016, klokken 21:23

Kort svar: PSA skal være 0 etter operasjonen, og dersom det påvises stigende PSA hos fastlegen skal du henvises med henblikk på å avdekke hvorvidt dette er et tilbakefall eller ikke. Det er ikke helt enkelt å avgjøre etter bare én verdi. Det "kreves" to verdier over 0.2 ng/ml etter operativ prostatafjerning for å berettige oppblussmistanke. Jeg foreslår du leser følgende:


PSA-stigning etter prostatabehandling.


Først en kort innledning...


Hva regnes som normal PSA-verdi?


Først må vi være klar over at normalverdi eller referanseverdi ikke er skarpe grenseskiller mellom frisk og syk. Noen ligger under og over, men er allikevel friske. Og motsatt, noen kan ligge i normalområdet/referanseområdet og kan være syke. Dette gjelde stort sett all blodprøvetaking. Det skyldes variasjoner i den kompliserte kroppen vår og at feilkilder i målemetoder, prøvetakinger og utstyr. Derfor må vi ikke bare vurdere å gjenta en blodprøve om den viser feil, eller rett (dersom symptomer gir mistanker), men også huske å sammenlikne med hvilken verdi vi hadde sist vi målte. En 60-åring som måler en PSA-verdi på 4.0 behøver ikke å være frisk dersom han for bare noen uker eller få måneder siden målte verdien 1.0.


Øvre grenseverdier for PSA • <50 år 3 ng/ml

 • 50-59 år 3,5 ng/ml

 • 60-69 år 4,5 ng/ml

 • >69 år 6,5 ng/ml
Hva er årsaken til forhøyet PSA? • PSA < 10: Godartet prostataforstørrelse mest sannsynlig, med mindre det er snakk om en rask eller stor stigning sammenliknet med forrige måling, eller legen kjenner suspekt kul på prostataen, pasienten har prostatakreft i familien, har generelle kreftsymptomer (trett, sykdomsfølelse, langvarig feber, uforklarlig vekttap), sett blod i urinen eller opplever nyoppståtte ryggsmerter. Dersom pasienten har vannlatingssymptomer i tillegg (treg, svak stråle, hyppig vannlating, vanskelig å starte og stoppe vannlatingen) bør legen kjenne på prostataen. Ved PSA over 4 bør legen ta ny PSA om minimum en uke, og er den fortsatt over 4 kan man vurdere å hevise til vevsprøve dersom pasienten er under 70 og dessuten enig, etter å ha blitt skikkelig informert.

 • PSA 10-30: Prostatakreft er mest sannsynlig.

 • PSA > 100: Prostatakreft med spredning


Hva er Gleasonscore?


Det tas en rekke biopsier (vevsprøver) fra prostata (via endetarmen eller via området mellom endetarm og pungen) for å se på prostatavevet under mikroskopet. Patologen som ser på vevet i mikroskopet graderer vevet etter hvor normalt eller aggressivt det ser ut. Graderingen går fra 1 til 5 hvor Gleasongrad 5 har verst prognose, dvs størst evne til å spre seg.  De finner først det vevet med utseende/gradering som det ses mest av i biopsiene. Dersom det er mest av vev med grad 3 så noteres dette. Deretter ser de hvilket utseende det er nest mest av i den samme biopsien, la oss si at dette så ut som vev med utseende som gir en grad 4. De legger de to verdiene sammen og oppnår en Gleasonscore som i dette tilfellet, og ditt, blir 3+4=7 for den aktuelle biopsien. 


Graderingen for hver vevsprøve går altså fra 1 til 5, mens Gleasonskåren går fra 2-10 siden de legger sammen verdien av de to gradene som det ses mest av i biopsiene.


Legg merke til at det vevet det er mest av noteres først i regnestykket. 3+4 har derfor en bedre prognose mtp evt fremtidig spredning og overlevelse, enn en Gleasonscore 4+3, fordi da er det mest av vevsutseende med grad 4. 3+4 kalles også Gleason-score 7a, mens 4+3 kalles Gleason-score 7b. Du har Gleasonscore 7a, noe som ligger i området for det som kalles intermediær risiko. Lav risiko går opp til 5 og høy risiko går fra 7b (4 + 3) og oppover. Det er altså av stor betydning for prognosen om du har Gleasonscore 7a (3+4) enn 7b (4+3).


Når kan det være lurt å "se an" utviklingen, og avvente operasjon/stråling av prostatakreft?


Prostatakreft har ulik hissighetsgrad. Hissigheten avgjøres av utseendet i mikroskopet, altså Gleasongrad- og score, samt av PSA. Gleasonscore på 7 eller mer anbefales ikke å se an (aktiv monitorering), men starte å behandle (stråle/operere eller begge). PSA som dobler seg i verdi på under 3 år anbefales også å behandle og ikke aktivt monitorere (avvente). Man benytter kalkulatorer for å beregne doblingstiden. Man må ikke vente 3 år for å finne ut  doblingstiden. Alle som ønsker det blir dessuten operert, uansett PSA og skår, om det er kreft. Grunnen til avventing er faren for bivirkninger ved operasjon/stråling: Impotens og inkontinens.


Når kan man helbrede prostatakreft?


Så sant ikke kreften har spredt seg lenger enn akkurat bare rett utenfor prostatakjertelen er det mulig å operere. Har den spredt seg til lymfeknuter eller skjelett er det ikke noe poeng i å operere, fordi man opererer kun for å unngå spredning (eventuelt for å lindre plager, men dette har ikke helbredende effekt).


Man stadieinndeler prostatakreften. Systemet kalles TNM:


  Stadieinndeling av prostatakreft • T1 Kreften er kun påvist i biopsier og har ikke vært å oppdage ved endetarmsundersøkelse eller bildeundersøkelse.

 • T2 Kreften er innenfor kapselen

 • T3 Kreften har brutt gjennom kapselen (bekledningen)

 • T4 Kreften har vokst seg fast i eller gjennom til nærliggende strukturer (tarm, blære, muskel, bekken)

 • N0 Ingen kreft funnet i lymfeknuter (ikke lymfeknutespredning)

 • N1 Kreft påvist i lymfeknuter i nabolaget

 • M0 Ingen fjernspredning (ingen fjernmetastaser)

 • M1 Kreft påvist fjernt fra prostataområdet (fjernspredning)


Din krefttype har da sannsynligvis hatt stadium T3N0M0. Både T2 og visse T3 (så lenge kreften ikke har vokst inn i sædblærene) uten spredning har man til formål å kurere, og man kan velge å benytte stråling, kirurgi eller en kombinasjon for å ta livet av eller fjerne kreften. Selv om operasjonen/strålingen/kombinasjonen har til hensikt å kurere må man gå til oppfølging hos fastlegen for å følge med på PSA. Stiger den så betyr det at kreftceller klarte å spre seg med blod- eller lymfestrømmen allikevel. Disse rømte cellene behøver ikke å ha rukket å ha delt seg mange nok ganger og blitt synlige som svulster på det tidspunktet man gjorde operasjon eller tok bilder.

 

 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon