Hvordan stille diagnosen primær skleroserende kolangitt?

Innsendt spørsmål

­Pål Branæs.
Jeg har tidligere fått gode svar fra Branæs. Etter whipples operasjonen i 2007 har det vært mange feberepisoder, som jeg har tatt antibiotika for etter anbefaling av Riksen.De antar at det kommer av residerende bakterier som kommer opp i galleveiene. De skrev i 2010 at jeg skleroserende cholangitt forandringer i galleriene som høyst sannsynlig er sekundære etter cholangitt episodene. I 2013 skrives det at det er ingen holdepkt. for PSC. 2015 står det at det er uomtvistelig kaliber veksling intahepatisk suspekt på PSC. Jeg plages av tretthet, dårlig matlyst. I 2018 ble det tatt koloskopi, som viste grenselave
Verdier av elastase-1, noe som tyder på at jeg har utviklet sviktende bukspyttkjertelfunksjon, og at jeg bør begynne med creon. Ingen oppfølging, ingen endelig diagnose, ingen informasjon om hva som videre kan skje. Riksen sier jeg kan komme til dem igjen hvis legene ikke finner ut at det er leddgikten som gir meg feber. Det har Betanien og Diakonhj. sagt det ikke er. Dessuten har den brent seg ut virker det som.Takker for gode råd

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 28. mai 2019, klokken 22:30

Da synes jeg du skal kontakte Riksen igjen, dvs få en ny henvisning fra din fastlege. Det er jo påvist vekslende kaliberveksling, og revmatisme ser ut til å være utelukket, samtidig som du har symptomer som blant annet ses ved denne tilstanden (men også ved mange andre tilstander). Primær skleroserende kolangitt (PSC) angriper derimot først av alt menn, og menn som har kronisk inflammatorisk tarmsykdom, og da helst av typen Ulcerøs kolitt, noen ganger Crohns sykdom. Det typiske tilfellet er derfor stigende gallegangsprøver (gamma-GT og ALP) hos en person (oftest mann) med Ulcerøs kolitt. I tillegg kan man ta andre blodprøver som kan styrke diagnosen eller skille den fra tilstander som likner (antistoffmarkører). Jeg tror derimot ikke det er noen sammenheng mellom elastasefunnet og PSC.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon