Hvordan utredes skjelvinger (tremor) i hånden?

Innsendt spørsmål

­­­Jeg har MS, og har hatt det i mange år uten å bli lenket til rullestol. Det største problemet som jeg nå har er at venstre hånden min hopper helt vilt når jeg skal bruke den. Jeg har store problemer med å gjøre alt det en må bruke to hender til. Når jeg ikke bruker den kan den ligge nesten helt stille i fanget. En nevrologiske antydet en gang at det var mulighet for å operere inn noe i hjernen, men da måtte en være sikker på at det var MS som var årsaken, og at det ikke var genetisk. Jeg har glemt hva det var, men hvordan kan en finne ut hva som er årsak til denne plagen? Jeg er nå helt avhengi av en snill og hjelpsom mann. Jeg er 70 år, men en aktiv person, så jeg er villig til å prøve alt. Kan du gi meg noen opplysninger om dette?­

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 25. april 2014, klokken 22:45

 


Hva er tremor?


Man skiller mellom hviletremor (skjelving når hånden er i ro/hvile) og aksjonstremor (skjelving når hånden er i bruk). Det er ikke hviletremor du har.


Aksjonstremor har tre former:  • Intensjonstremor: Skjelving som begynner på slutten av en målrettet bevegelse, f eks når kaffekoppen nærmer seg munnen eller når nåkkelen nærmer seg nøkkelhullet etc.

  • Postural tremor: Stillingsbetinget skjelving, f eks når en arm holdes utstrakt fra kroppen i en statisk/konstant stilling og da begynner å skjelve.

  • Kinetisk tremor: Dersom det er skjelving under hele bevegelsen, fra begynnelse til slutt.


Det er viktig for den som skal utrede deg å vite om tremoren er i hvile eller under bevegelse (aksjonstremor). Er det en aksjonstremor trenger de å vite om tremoren (skjelvingen/ufrivillige bevegelsen) kommer når armen/hånden holdes i en bestemt posisjon, om skjelvingen oppstår mot slutten av en bevegelse eller om den vedvarer hele tiden, dvs så lenge hånden er i bruk.


Hva er årsakene til ufrivillig skjelving (tremor)?


Essensiell tremor


Dette er en arvelig form for tremor/skjelving og er av typen postural eller kinetisk type, dvs den skjer når hånden din holdes i en bestemt posisjon eller under hele bevegelsen (kinetisk type). Behandlingen er betablokker (propranolol), reduksjon i inntak av adrenalinliknende substanser som f eks kaffe (eller vemtoline og brikanyl etc som benyttes ved astma, som du har), botox eller spesielle legemidler som Primidon som man må søke om. Enkelte opereres (hjerneoperasjon); DBS: Depp Brain Stimulation. Noen har nytte av å bruke små vektbelter som festes rundt håndleddene. Dette kan i det minste redusere utslagene noe. Diagnosen stilles ved å se at tremoren er av postural og/eller kinetisk type og gjennom å høre at det går igjen i slekten.


Psykogen tremor


Hvis tremoren forsvinner om du blir distrahert av noe er den såkalt psykogen, dvs "nevrotisk". En nevrolog har metoder for å avdekke dette gjennom forskjellige tester. Ta en test på deg selv: Bruk den aktuelle hånden din på en måte som får den til å skjelve. Begynn deretter å skjelve med den andre hånden, men i et annet tempo enn den affiserte hånden din. Dersom den affiserte hånden skifter skjelverytme så den passer med den som "liksom" skjelver (den viljestyrte skjelvingen) så kan årsaken være psykogen. Dersom du har vanskelig for å lage en egen skjelverytme med den friske hånda di kan det også bety at tremoren i den "syke" hånda er psykogen. 


Ortostatisk tremor          


Foregår i bena og ikke i hender/hånden som hos deg. 


Parkinson tremor       


Oppstår i hvile, dvs det er ikke dette du har. I tillegg har parkinsons en rekke andre symptomer som ustøhet, stivhet og trege bevegelser, i tillegg til at deres ansiktsuttrykk er utrykksløse, for å nevne noe.                      


Dyston tremor


En type skjelving som rykker til og beveger armen/hånda i rare stillinger. Kan være smertefullt. 


Cerebellær tumor         


Cerebellær betyr ..."som har med cerebellum (lillehjernen) å gjøre". Det er denne type tremor man kan se ved MS (multippel sklerose)

Tremoren er av typen intensjonstype, dvs skjelvingen starter når hånden begynner å nærme seg målet sitt. Også her kan dyp hjernestimulering (DBS) være en behandlingsform. For å diagnostisere MS, trykk på linken i blått. Det krever at andre forklaringer til symptomene kan utelukkes i tillegg til at man ser forandringer i hjernen på MR.


Nevropatisk tremor 


Både stillingsbetinget (postural) og av bevegelsestype (kinetisk). Undersøkelsen av deg vil avdekke dette. 


Medikamentell tremor


Skjelving forårsaket av medisin som Litium, visse antidepressiva, Valproat eller medisin mot psykose. 


Medfødte syndromer


Fragil X og 48, XXXY syndrom. Medfødt. Rammer først og fremst menn.


Hvordan utredes tremor?


Hovedspørsmålet ditt oppfatter jeg til å være hvordan man finner ut hva som er årsaken eller mekanismen bak akkurat din type tremor, for deretter å avgjøre behandling, inkludert om den kan behandles med Dyp HjerneStimulering (DBS).


Det første man kartlegger er hvilken type tremor du har. Det eneste jeg kan si ut i fra hva du har opplyst er at det ikke er en hviletremor, men at det er en aksjonstremor. Om den er av intensjons, kinetisk eller postural type (se over) kan jeg ikke lese ut i fra hva du har skrevet. Deretter trenger den som har utredet deg å vite om du er arvelig belastet med tremor og det er behov for å vite alt av hva du tar av medisiner (mtp bivirkninger). Det er nyttig å vite om tremoren blir bedre under alkoholpåvirkning og hvor lenge du har hatt tremoren. Andre nevrologiske symptomer er selvsagt svært viktig å opplyse legen om. 


Deretter vurderer man å ta blodprøver, spesielt mtp stoffskiftet siden for høyt stoffskifte kan gi skjelvinger. MR av hodet kan bli aktuelt.


Dersom MS utelukkes kan det hende dere sitter igjen med at dette dreier seg om essensiell tremor, dvs den arvelige varianten. Behandlingsalternativer er oppgitt i teksten over. Skulle MS være årsaken kan man forsøke botox i den skjelvende ekstremiteten. Les mer her. Botox er en muskellammende medisin med lang virkningstid.  

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon