Hvorfor var legen i tvil om å henvise meg vedrørende prostataen (PSA)?

Innsendt spørsmål

V­ar hos fastlegen 1. februar 2013 fordi jeg hadde hatt noe plage med "tunge hjerteslag".
EKG fant ingen problemer. Plagene har blitt borte av seg selv.

Det ble tatt en full runde med blodprøver.

PSA viste en verdi på 5,0. Andre verdier var normale (som ved tidligere prøver)

Var hos fastlegen igjen 12. februar. Han foretok en fysisk undersøkelse av prostata gjennom endetarmen.
Hans funn var at prostata ikke var unormal i forhold til min alder. Overflaten var myk. Han fant åpenbart ingen harde kuler som kunne tyde
svulster.
Jeg har normal frekvens på vannlatingen. Så langt jeg kan bedømme greier jeg å tømme blæren hver gang jeg urinerer.
Urinstrålen en ofte tynn, spesiellt hvis det er lite i blæren. Jeg greier skjelden å tømme blæren uten å måtte "pumpe" ut urinen mot slutten.
En gang på toalettet om natten.
Dette har ikke forandret seg merkbart de siste par årene.

Ny PSA-prøve ble tatt 12. februar. Verdi: 2,5
Kontrollprøve ble tatt 25. februar: Verdi: 1,6

Tidligere PSA-verdier
juli 2008: 0,8
juni 2009 1,0
juni 2010 2,2
juni 2011 1,1
Juni 2012 1,3

Fastlegens konklusjon er at de høye PSA-verdiene var en normal variasjon og ingen idikasjon på at det kunne være kreft i prostata.
Han sa at jeg likevel kunne få en henvisning til Urolog for å få en nærmere sjekk.

Jeg føler en stor usikkerhet om hva jeg skal gjøre.
Fastlegen var ikke motivert nok til å ta ansvaret for å bestille time hos en kvalifisert Urolog. Jeg fikk noen forslag.
Spørsmålene mine blir om jeg skal bestille en time hos en Urolog med offentlig avtale og vente på time. Er også usikker på kompetansen til en tilfeldig Urolog med offentlig avtale eller om jeg skal bestille en undersøkelse på en privat klinikk f.eks. Aleris.
Hvor mye haster dette om det i det hele tatt haster?
Jeg trenger et råd om hva jeg skal velge. (second opinion)
Hvis valget blir lege med offentlig avtale er spørsmålet hvem det er som har de nødvendige kvalifikasjonene inkl. metoder som bildebehandlig og ultralyd.

Håper på en god veiledning.

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 03. mars 2013, klokken 19:22


PROSTATAKJERTELEN: Legg merke til at kjertelen er tilgjengelig for å kjenne på via endetarmen, og at urinrøret dessuten passerer tvers gjennom kjertelen. Dette er kunnskap du trenger å ha for å forstå svaret nedenfor.
Når må man til spesialist i urologi for prostatasjekk?


Ut i fra hva jeg her leser er det ingenting som tyder på at du har behov for en vurdering av en spesialist.


Har du ingen arvelighet for prostatakreft, legen ikke kjente noe kreftsuspekt gjennom endetarmsunderøkelsen, ingen vannlatingsbesvær eller høye, eventuelt raskt stigende PSA-prøver eller generelle kreftsymptomer (langvarig, uforklarlig sykdomsfølelse, feber eller tydelig vekttap, evt nyoppståtte ryggsmerter) har du ikke behov for spesialistvurdering, MR av prostataen eller vevsprøver fra den.


Kreftfunn i prostataen behøver ikke være alvorlig


Vevsprøven kunne i verste fall påvise en snill kreft, dvs en kreft som kroppen klarer å ta hånd om selv. Hvordan ville du da reagert? Det er først i de senere år kunnskapen om at kreft ikke behøver å være ensbetydende med døden har vokst frem. Vi har fortsatt ikke vennet oss til denne tanken. Mange ville derfor gå til det drastiske grepet og be om å få kreften fjernet, med bivirkninger som impotens og lekkasjeproblematikk til følge. 30 % av alle tilfeldig undersøkte 50-årige menn har prostatakreft, men de færreste dør av den. Men, dessverre ville veldig mange valgt å fjerne prostataen med de bivirkningene det innebærer uansett.


Dine vannlatingsproblemer er ikke betydelige og er uansett ikke typisk for prostatakreft, med mindre den er langtkommen, men da er sannsynligheten stor for at legen ville kjent kuler og at PSA ville være høyere. Vannlatingsproblemer er vanligere ved godartet prostataforstørrelse. Prostata som forstørres som følge av normal vekst for alderen begynner inne i midten, i sentrum av prostataen, der hvor urinrøret passerer. Derfor vil aldersbetinget, naturlig forekommende, godartet prostataforstørrelse påvirke vannlatingen tidligere enn en kreft vil, siden kreften oftest starter ute mot kantene av prostataen.
NORMAL PROSTATA: Ingenting klemmer på urinrøret. Legen vil ikke kjenne kuler eller forstørrelse ved endetarmsundersøkelsen.
PROSTATAKREFT: Kreften begynner gjerne ute i randsonen av kjertelen, mulig å kjenne, mens den ved godartet forstørrelse starter i senter, dvs omkring urinrøret, hvilket gir en tidligere påvirkning av vannlatingen. Undersøkelsen legen gjør med fingeren via endetarmsåpningen er med andre ord vel så viktig som blodprøven PSA.
GODARTET PROSTATAFORSTØRRELSE: Kalles også prostataadenom eller benign prostatahyperplasi. Alle områder av kjertelen blåser seg opp som følge av mange års påvirkning av testiklenes testosteron. Dersom dette fører til vannlatingsplager kan man ta en medisin som blokkerer testosteronets effekt på prostataen, så krymper prostataen igjen (så lenge du tar medisinen).
Man må ikke bare se på PSA


Nå er det slik at man må se på det samlede bildet når det kommer til vurdering av om det kan foreligge prostatakreft. Det ønskelige er at legesjekken begynner med en undersøkelse av prostataen med fingeren. Dersom det kjennes noe suspekt ved denne undersøkelsen (knuter, "grodd" fast...) kan dette alene være nok til å henvise til vevsprøve hos spesialist. Dersom man tar PSA og denne er over 4 repeterer man prøven og er den fortsatt over 4 kan også dette være grunn nok til å henvise. Dersom PSA stiger raskt kan også dette alene være nok til å henvise. Dersom en har nyoppståtte ryggsmerter som ikke lar seg forklare på andre måter og/eller prostatakreft i familien senker man naturlig nok litt på kravene for når det er fornuftig å henvise. Ved tvilstilfeller kan man ta et MR-bilde av prostataen i stedet for vevsprøver.


Det er det samme hvilken spesialist i urologi du reiser til. Om vedkommende arbeider for trygden eller privat, eller om den som arbeider privat har offentlig støtte eller ikke har ingen betydning. Dette er ren rutine for en spesialist i urologi. Dette er noe av det de driver mest med og har lært seg ut til fingerspissene lenge før de får spesialisttittelen.


Jeg ser heller ingen grunn til å ta hyppigere PSA-prøver fremover da dette er, som legen din sier, en naturlig variasjon. Du har ikke raskt voksende verdier og de er alle under 4 bortsett fra én verdi på 5 som ved kontroll viste seg å være lavere. Verdien på 5 kan kanskje ha skyldtes fysisk aktivitet siden du er fysisk aktiv. Fysisk aktivitet kan øke PSA med opptil 50%. Urinveisinfeksjon øker også PSA, i tillegg til godartet prostataforstørrelse og betennelse i prostataen (prostatitt). I tillegg kommer alle variasjonene i blodprøvetaking, rekkefølge på blodprøveglassene som blodet tappes i, hvordan blodprøven ble tatt, opppbevart, behandlet og forsendt etc. Måleapparatene har også normale variasjoner. Naturlig forekommende variasjoner i kropp, utstyr og metoder fører til at vi får sykelige verdier innimellom bare vi tar prøven mange nok ganger.


LES OGSÅ: Er PSA-prøven min så høy at jeg bør henvises?


Konklusjon:


Jeg ville ikke foretatt meg noenting, men fortsett å ta årlige undersøkelse av prostataen som alle menn over 50 bør vurdere, eller tidligere dersom blod i urinen, prostatakreft i familien, generelle kreftsymptomer, nyoppståtte uforklarlige ryggsmerter  eller vannlatingsplager (treg, tynn stråle, ofte opp om natten, hyppig, men lite vannlating). Når det gjelder PSA bør man ikke bare ta denne blodprøven uten å kjenne etter på prostataen og spørre om arvelighet og symptomer etc. PSA er nemlig en dårlig markør for prostatakreft, dvs den kan godt være høy uten at det er kreft og den kan godt være lav og du kan allikevel ha kreft. Det totale bildet er derfor det som må vurderes. Dessuten skiller ikke PSA mellom snill og aggressiv kreft. Det er derfor et problem hva man skal gjøre med dem man har målt PSA med verdi mellom 4 og 10 dersom man ikke har andre kreftmistanker. Det som er helt sikkert, dersom man har tenkt å henvise til vevsprøve (biopsi) er at man i det minste opplyser pasienten om at kreft som eventuelt oppdages i vevsprøven ikke nødvendigvis er aggressiv. Dette ser de i mikroskopet. Er den lite aggressiv av utseende vil den vokse sent og dermed spre seg sent og man bør velge å følge med på den med regelmessige vevsprøver og PSA-er i stedet. Skulle den en dag begynne å bevege seg i aggressiv retning så kan man fjerne prostataen da. Når det kommer til ditt tilfelle behøver ike du å vurdere noe av dette. Du kan avvente da det ikke foreligger mistanke i det hele tatt. Jeg tror ikke urologen ville mottatt en henvisning med så liten mistanke om ondartet sykdom med stor fornøyelse. Kanskje hadde de avslått søknaden og bedt deg oppsøke spesialist hvor du betaler hele beløpet selv. Uansett ville nok ventetiden blitt veldig lang da mange andre ville stått foran deg i køen.


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon