I hvilken alder er det best å bli gravid?

Innsendt spørsmål

Hvor stor er risikoen for mor og barn når mor er 36 og far 44? (Har dere statistikk på dette?)

Min mann og jeg er friske, har noen kg for mye på kroppen (5-10 kg). Vi har fått to friske barn.

I mitt første svangerskap holdt jeg på å føde i uke 25, dette pga sterke kynnere. I mitt andre tok jeg det veldig med ro hele tiden og da gikk det bra. Begge barna kom få dager før termin.

Jeg har tidligere vært plaget med sterke menssmerter. Det er jeg ikke lenger, og mener selv at dette er fordi jeg har gått over til hårfarge fra helsekostbutikken. Ser dette også i sammenheng med at jeg holdt på å føde for tidlig. At det var pga hårfargens kjemikalier.

Fødsel nr 1 gikk fint. Fødsel nr 2 ble igangsatt fordi babyen ikke laget pusteøvelser. Han lå bare stille og hjertet slo. De satte da i gang fødselen. Det gikk kjempefort og holdt på å galt, han ble tatt med sugekopp, men verken jeg eller barnet har fått varige mén. Far har imidlertid fått skrekken, og vil dermed ikke ha flere. (Vår yngste er nå 7 år.)

Jeg trenger å få vite hvor stor er risikoen for oss nå? Sett i forhold til alder. Fins det noen form for hjelp min mann kan få (mot skrekken)?

Håper på informativt svar.­

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 12. mai 2014, klokken 00:00

 


Idealalderen på å få barn er for mange 25-29 år


Jeg antar du jakter etter den fysiske/fysiologiske idealalderen for å få barn. Men den mentale alderen er heller ikke uviktig, men den er samtidig så varierende. Det kan eksistere kvinner og menn under 20 år som er mentalt modne til ansvaret det er å få barn, like mye som det kan eksistere umodne kvinner og menn omkring 40-årene og som dermed er mindre skikket til å få barn. Kan man velge/planlegge skulle man nok gjerne valgt den perioden av livet hvor utdannelse var unnagjort, jobben i boks, bosted i havn og man fortsatt er fysisk sterk, og ikke minst fruktbar. For mange betyr dette at midten av 20-årene er idealalderen på flere måter. Risikoen for spontanabort og fosteravvik/kromosomavvik (f eks Downs) er også fortsatt nesten på sitt laveste i denne aldersgruppen, dvs 1:1250 for Downs syndrom og 1:476 for hvilken som helst type kromosomavvik. Det forekommer sannsynligvis mindre bryst- og livmorkreft blant dem som får barn allerede i 20-årene. Strekkmerker kan bli mer uttalt derimot.


Risikoen for komplikasjoner øker noe omkring alder 30-34 år


Risikoen for Downs syndrom ligger på 1:952, dvs 1 par blant 952 gravide i aldergruppen føder et barn med Downs syndrom. Risikoen for kromosomavvik generelt er 1:385 for aldersgruppen. Det er med andre ord Downs syndrom man frykter. Jeg kan forresten ikke regne ut risikoen for at dere skal oppleve det samme dere gjorde ved forrige fødsel da jeg ikke vet noe om årsaken og om den har betydning for de senere svangerskapene. Det er vel kanskje dette dere egentlig har lyst å vite noe om, men da trenger jeg flere opplysninger. Beklager det. Send dem på mail i så fall, så kan vi oppdatere svaret etter det eventuelt. Det man vet er at risikoen for dødfødsler er dobbelt så stor når man passerer ca 35 år. Det er vel kanskje det nærmeste man kommer et svar på det du kanskje mest ønsker svar på?


Ikke uvesentlig for ditt spørsmål kan man også legge til at risikoen for spontanabort øker til nesten 12 % mot 9.5 % for aldersgruppen 20-24 år (ca 1 av 10). Faren for blodtrykksstigning under svangerskapet, samt svangerskapsdiabetes øker også (spesielt etter 35-års alder), men dette vil avdekkes under svangerskapskontrollene og kan tas hånd om etter behov. Selve utdrivningen kan ta lenger tid i denne aldersgruppen og eldre, siden det er en slitsom prosess. Dette kan jo også tenkes å øke faren, men jeg kan ikke si om akkurat dere er i noen økt fare. Dette er generelle tall. Skader ikke å trene, ta folat og følge svangerskapskontrollene som tilbys. Basert på alder alene vil dere ikke kunne tilbys tidig ultralyd med mindre dere har gennomgått tidligere svangerskap med fosteravvik (kromosomfeil, stoffskiftesykdom) eller du har inntatt fosterskadelige medikamenter. Er man 38 eller mer er risikoen for Downs økt såpass at man tilbyr tildlig ultralyd (sjekker nese og nakkefold) og holder dette oppimot blodprøver som tas av deg (mor). Basert på dette forsøker de så å legge frem et risikotall for deg, men det gjelder altså for kromosomavvik. Basert på tallet du får blir du bedt om å foreta en avgjøresle på hvorvidt du i tillegg ønsker fostervannsprøve, morkakeprøve eller fosterblodprøve for å øke sannsynligheten for å oppdage kromosomavvik ytterligere. Imidlertid oppdager man 97% av tilfellene etter tidlig ultralyd pluss blodprøver av mor. 5 % får feil svar.


Ved forlenget utdrivning vil man tilbys keisersnitt etter omkring et par timer. De monitorerer hele tiden barnet og påser at aktivitet og hjertefrekvens er tilfredsstillende.


Risikoen for flerlinger øker, hvilket i seg selv innebærer en forhøyet risiko.


Svanger og 35-39 år


Som nevnt over øker faren for diabetes, høyt blodtrykk, forlenget utdrivningsfase (fødsel) og flerlinger. Faren for dødfødsel (og det er vel det du frykter) er dobbelt så stor nå sammenliknet med kvinner i 20-årene. Nesten 1 av fem opplever spontanabort (dette er ikke det samme søm dødfødsel).


I tillegg øker risikoen for Downs til en grad (ca 1: 500) som berettiger tidlig ultralyd og evt fostervannsdiagnostikk m.m. basert bare på alderen alene, om man ønsker. Dette med tanke på kromosomavvik. Har man bestemt seg for å beholde barnet uansett hva, så er det ingen egentlig grunn til å foreta seg dette, men det kan jo ha praktiske konsekvenser.


Hvor lett blir man gravid og hvor vanskelig er det, i begynnelsen av 30-årene?


Mange snakker om krisealderen hva angår det å få barn, når man runder 30. Man kan få litt panikk for at det er for sent, samtidig som man i hodet er veldig forberedt og klar for barn. Det er en blanding av frykt og modenhet som kan iverksette denne oppførselen som kan bære preg av at det haster litt. Det betyr at det er allmennt kjent at fruktbarheten begynner å avta fremover nå, selv om det er gode sjanser for å bli gravid gjennom kunstig befruktning. 


Når det kommer til din og kanskje spesielt din manns bekymring så kan ikke dette knyttes til hverken alder eller mental modenhet. Dere har jo opplevd noe reelt og er engstelige for å oppleve det samme igjen. Det er i slike tilfeller nyttig å melde seg på svangerskapskurs og ha forberedende samtaler med jordmor for å diskutere forholdene omkring forestående og forrige fødsel. Dere må blant annet få avklart hvorvidt det er noe som skjedde under forrige svangerskap som har sannsynlighet for å inntreffe igjen, eller om det som skjedde var noe alle kunne ha opplevd. Det kan jo være dere rett og slett var rammet av den tilfeldige uflaksen sist og at dere ikke løper noen høyere risiko enn andre ved denne fødselen. Så lenge det ikke er noe genetisk (medfødt sydrom) eller du har trangt bekken eller lider av livmorfeil eller annet (svangerskapshyperensjon, svangerskapsdiabetes, flerlinger... ting som kontrollene fanger opp) så kan jeg ikke umiddelbart se for meg at du skal løpe noen spesielt stor risiko enn andre i din aldersgruppe, men dette må du høre med fastlegen om, som kan lese dette av epikrisen (sluttrapporten etter utskrivelsen) fra den gangen. Jeg ser helst for meg at du ville fått klar beskjed fra sykehuset før hjemreisen dersom den vanskelige og dramatiske fødselen skyldtes noe som med en viss risiko kunne inntreffe igjen, ved eventuelle senere fødsler. Dersom det skulle være en økt risiko akkurat for dere hender det sykehuset tar hånd om svangerskapskontrollene for fastlege/jordmor ute i periferien.


Kan alderen alene være risiko for dødfødsel?


For å avslutte ønsker jeg å vise til et forskningsprosjekt beskrevet her: Western Journal of medicine


Her har de funnet at alder til mor alene kan medføre risiko for dødfødsel, spontanabort og svangerskap utenfor livmoren både ved svært ung graviditetsalder, samt når alderen runder 35 år og eldre. Det blir noe av det samme vi har beskrevet i teksten. De har en fin graf som kan være enklere for oversiktens del, siden det er nettopp dette du spør om. Se samtidig at selv 20-åringene løper en risiko. Knekkpunktet er på 35 år.


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon