Jeg nekter (!) å tro at dette er irritabel tarm. Jeg vil undersøkes grundigere!

Innsendt spørsmål

­­Jeg har nå hatt magesmerter i over et halvt år. Smertene er litt vanskelige å beskrive, men kan minne om en blanding av sultfølelse og «hold» som du kan få under løping. Som oftest til stede når jeg våkner om morgenen. Kan være litt av og på gjennom dagen. Kjenner også smertene under jogging. Føler ofte at magen er utspilt og føles «full», selv når jeg ikke har spist. Dette kan forverres ved matinntak. I det siste har jeg også opplevd at smerter kan fremkalles/ forsterkes ved berøring på huden i mellomgulvet, rett under brystbenet. Ingen merkbare symptomer på reflux i form av sure oppstøt. Det kan tidvis kjennes som smertene stråler ut i ryggen, men det er litt diffust.

Fordi min lege synes å være opptatt av det, nevnes at jeg har hatt en uspesifisert mageplage i form av noe urolig mage, med vekslende avføring som hovedsymptom ledsaget av noe luft, i hele mitt voksne liv. Men denne tilstanden har vært stort sett helt smertefri. Jeg gjennomførte i 2006 en koloskopi for å utelukke tarmsykdom mv., som ikke viste noe påfallende.

Sommeren 2014 oppstod, så vidt jeg kan huske, lignende magesmerter som jeg opplever nå. Da plagene den gang vedvarte utover høsten, undersøkte legen endetarm, tok avføringsprøve og jeg gjennomgikk gastroskopi og koloskopi, uten at noe påfallende ble funnet. En stund etter gikk smertene tilbake. Smertene gikk tilbake samstemt i tid med at jeg hadde skiftet madrass i sengen, og det fikk meg til å undres om smertene kunne ha skyldtes muskulære forhold som følge av at jeg lå dårlig om natten, men ikke vet jeg. Er det i det hele tatt mulig?

Noen måneder senere skiftet jeg lege til den legen jeg har i dag.

Dagens plager er ikke noe jeg selv setter i sammenheng med tidligere plager, i alle fall ikke de generelle urolig mage-plagene, all den tid de har vært ledsaget av andre symptomer enn smerter i over 15-20 år. Min nåværende lege synes å være av en annen oppfatning, da han nå ved flere anledninger har vist til mine langvarige «mageplager» og oppfordret meg til å forsøke foodmap-diett som forsøk på å lindre plagene, heller enn å igangsette diagnostikk av de nye plagene.

Jeg har da innvendt at symptombildet i dag gir uttrykk for noe nytt/ noe utenom det vanlige, og at han må foreta seg noe for å finne ut av hva som plager meg. Da virker det på meg som at han «gir etter» og finner på noe.

Det skal også nevnes at jeg ventet et par måneder før jeg oppsøkte legen med plagene jeg har i dag, i håp om at de ville gå over. Også dette virker det som at ikke blir hensyntatt. Oppfatningen fra legen synes å være at plagene først oppstod da de ble registrert hos ham, og at det ikke foreligger noen hast eller alvor som følge av at jeg har gått med dem en stud. Legen virker også opptatt av at mageplager er svært vanlig i befolkningen. Jeg vet imidlertid at de smertene jeg har nå absolutt ikke er normale for meg.

«Utredningen» har til nå vært som følger:

Først oppfordring om foodmap-diett. Etter påtrykk fra meg om at noe annet måtte gjøres, fikk jeg utskrevet Nexium 40 mg tabletter som jeg skulle prøve ut i 10 dager. Dette var før jul. Det hadde ingen entydig effekt. Så tilbake til legen på nyåret, som igjen tok opp spørsmålet om foodmap-diett.
Gjentakelse av tidligere argumenter fra min side førte til at det ble rekvirert en gastroskopi.

Gastroskopi ble gjennomført 15. februar, og viste lett betennelse i nedre del av spiserør rett over lukkemuskel til magen. Ellers ingen påfallende funn ifølge sykehuslegen som gjennomførte undersøkelsen. Lukkemuskel lukket godt rundt slangen til skopet. Det ble ikke tatt vevsprøve eller testet for Helicobacter pylori, vet ikke hvorfor. Fikk beskjed om gjenoppta bruk av nexium i noen uker. Nexium ble forsøkt på nytt, men uten effekt. Jeg synes derfor det virker lite sannsynlig at smertene skyldes forholdene i spiserøret.

Etter gastroskopi dro jeg tilbake til legen som igjen bringte foodmap på banen, og igjen virket å håpe at jeg skulle slå meg til ro med det. Gjentakelse av tidligere argumenter fra min side førte til at det nå ble rekvirert CT abdomen og bekken.

Fikk også utlevert kit for å ta avføringsprøve, men først etter at jeg i døren på veg ut av legekontoret spurte om ikke slik sjekk burde ha blitt utført. Det het hemo-feces eller noe lignende, hvor avføringen strykes i vinduer på et pappbrett. Prøvene ble tatt hjemme og analysen gjennomført på legekontoret. Ingen påfallende funn.

I løpet av perioden hvor jeg har hatt disse smertene så har jeg også hatt en episode med smerter fra endetarmen. Jeg tror dette var etter et dobesøk, og skyldes hemoroider, men jeg vet jo ikke. Jeg synes det er merkelig at ikke legen undersøkte meg når jeg fortalte om dette. Her fikk jeg meg ikke til å anmode om noen undersøkelse, for jeg ønsker ikke å be om å få en finger opp i anus. Samtidig ønsker jeg ikke at eventuelle symptomer på noe alvorlig i endetarmen skal gå upåaktet hen. Er det ikke standard prosedyre å foreta en rask undersøkelse for å utelukke at det er noe alvorlig? Til tross for at jeg sa klart ifra at smertene ikke kjentes som smerter fra sår eller rift, og at jeg ikke hadde sett noe friskt blod, fikk jeg i stedet resept på stikkpiller for å lege eventuelle sår i endetarmen.

Nå er jeg urolig fordi jeg føler at det er mine påtrykk og intet annet som driver diagnostikken fremover i denne saken. Det gir også et inntrykk av at det hele foregår planløst fra legens side, og det skaper usikkerhet hos meg hvor godt gjennomtenkt valgene av virkemidler/ undersøkelser er. Det er jo ikke slik at jeg «ønsker meg» undersøkelser i form av eksempelvis CT-røntgen, ei heller medisiner. Særlig røntgen er det min oppfatning at man bør bruke med omhu, og ikke mer enn nødvendig. Jeg liker heller ikke spesielt godt å «prøve» medisiner. Det jeg ønsker meg er en målrettet og tilpasset diagnostikk, fortrinnsvis i form av adekvate undersøkelser, i forhold til de plagene jeg beskriver at jeg har.

Når jeg leser om forslag til utredning for ulike symptomer fra mageregionen på nettet, ser jeg blant annet at ultralydundersøkelse går igjen, og lurer fælt på hvorfor legen min ikke finner at det er aktuelt for meg før han går til det skritt å rekvirere CT av hele magen og bekkenregionen med kontrastvæske og det hele.

Jeg har enda ikke gjennomført CT-undersøkelsen, og jeg har lyst til å avbestille den inntil jeg får en god forklaring på hvorfor jeg skal gjennomføre slik undersøkelse med den risiko det medfører. Forstå meg rett, jeg gjennomfører CT om jeg "må", men ikke som følge av "tilfeldigheter" i valg av undersøkelsesmetode fra legens side.

Jeg er nå veldig usikker og imøteser derfor en second opinion i forhold til hva som er adekvate undersøkelser knyttet til de symptomer jeg beskriver.

Medisinsk historikk

­­Påvist D-vitaminmangel ved et par-tre anledninger siden 2012. Tar tilskudd som jeg har fått på resept nå, Divisun.
Ingen faste medisiner.
Bruker ikke tobakk, minimalt med alkohol.
Vekt/ høyde: 86 kg/ 182 cm

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 08. mars 2016, klokken 20:36

Akkurat som din nye lege ville jeg vært veldig, veldig vársom med å anta at du skulle fått en ny sykdom oppå de gamle mageplagene, som i tillegg skulle klart å utvikle seg til noe så alvorlig at det medførte symptomer, etter så kort tid siden siste fullstendige undersøkelse. Irritabel tarm er antakelig diagnosen du har fått og før eller siden utvikler denne lidelsen magesmerter. Magesmertene er ubehagelige i starten, men frykt eller undring forverrer snart smertene, i tillegg til at smertene forsterkes av hjernen. Det er svært typisk at personer med irritabel tar, fibromyalgi, amalgamfrykt, ME-frykt, kreftfrykt, EL-overfølsomhet eller prostatitt etc, mange lidelser i samme gate, ønsker stadig nye utredninger etter hvert som symptomene veksler eller forsterkes.


Du må vite at det ikke er noen som tviler på at du har vondt. Dett er ingen som tror at du sitter og finner på dette. Vi vet at dette er vondt. Det er skikkelig vondt. Det kaltes før spastisk kolon. Det er enkelt å forestille seg at det må gjøre vondt når en tarm med ekstra luft i seg går i spasme. Det blir som galle- eller nyresten, bare i tarmen. Det man må er å forsøke å hindre utløsende faktorer og man kommer heller ikke forbi FODMAP. Det er så trist at det skal være så vanskelig å få mennesker med irritabel tarm til å tro på FODMAP-prinsippet. Det forteller at personer med irritabel tarm er overbevist om at dette ikke kan være så "enkelt". Da er det jo nesten som om man har innbilt seg det hele, får jeg inntrykk av at de tenker. Men det gjelder å ikke innta matvarer med store molekyler, for når tarmen spasmer klarer ikke disse å suges opp og blir liggende med bakteriene så disse gjærer av dem. Da spiles tarmene ut samtidig som spasmene arbeider. Det er klart dette er vondt.


Av andre sannsynlige muligheter kunne disse plagene godt også ha skyldtes syreplager/magekatarr. Sure oppstøt og magekatarr er to forskjellige ting. Man kan godt ha magekatarr selv om man ikke har sure oppstøt. Sure oppstøt skyldes dårlig lukkemuskel mellom spiserør og magesekk, mens magekatarr skykdes at slimhinnen i magen ikke klarer å beskytte mot magesyren lenger, pga magesårbakterie har spist opp slimet, betennelsesdempende abletter har hindret slimdannelsen eller stress har økt syreproduksjonen. Uansett synes jeg 10 dager er for kort behandling. En annen ting er at Nexium i seg selv kan gi mageplager, både under bruk og etter at man slutter med dem. Jeg ville kanskje gått for lansoprazol og inntil lansoprazol hadde begynt å virke benyttet syrenøytraliserende i tillegg. De syrenøytraliserende legger seg som et skum over den syredammen som alltid ligger i magen, mens syrehemmeren (lansoprazol/nexium) skrur ned syreproduksjonen. Det må tas blodprøve for å sjekke om du danner antistoffer mot magesårbakteriene og medisiner som voltaren og ibux et må avbrytes. Det gjelder også eventuell albyl-e eller prednisolon.


Det du har opplevd i endetarmen én gang ville jeg helst ha sett an et par uker. Vi vet jo at det ikke er kreft, så grundig og så nylig som du har blitt undersøkt, og ikke minst, så ung du er. Dessuten vil en kreft i denne regionen forme avføringen til lange, tynne remser. Jeg tror jeg hadde avventet starten av stikkpillene noen dager, men jeg kjenner ikke detaljene, men ut i fra hva jeg leser. Og jeg måtte nok ha studert området og måtte i tillegg ha undersøkt med en finger. Tenk å gi stikkpiller og det hadde vært kreft. Nei, så hadde jeg først antatt at dette var noe, etter litt avventing antakelig, så må man undersøke før man behandler. Men det kan virke som legen er litt satt ut av deg. Pasienter med lidelser som dette kan tenkes å være er ganske "tunge". Det er vanskelig og slitsomt å behandle dere pga overbevisningen deres.


Når det kommer til CT abdomen så synes fra mitt ståsted ikke undersøkelsen berettiget den stråledosen det medfører. Jeg skulle like å lese henvisningsteksten. Det kan godt være radiologen avviser henvisningen, men du har kanskje fått time alt? For hva er det legen din leter etter på denne CT-en? Det er ikke mistanke om sykdom i noen organer i buken? Det er jo tarmen plagene kommer fra, og skulle man benyttet CT i det henseende måtte det i så fall være CT kolografi, dvs man spiler ut tarmen med gass og tar CT med tarmene utspilt. Ser man noe på bildet da må man dog allikevel ta koloskopi for å få tatt prøve av hva det er de ser.


Konklusjon:


Du er ung mann med irritabel tarm symptomer, som har endret karakter som forventet. Du er nylig og grundig undersøkt. Jeg klarer ikke å utelukke at spiserørsbetennelsen kan være medvirkende årsak eller ene og alene årsak til plagene, men ene og alene tror jeg mest ikke. Det bør tas en del blodprøver, slik som stoffskifte, matvareallergier, laktosetoleransetest og prøver for cøliaki og magesårbakterien. Dersom FODMAP ikke er forsøkt forstår jeg ikke hvorfor du ikke kan forsøke dette? Er du ikke interessert i å se om det hjelper? Hva om det hjelper? Du blir ikke frisk av det, men du får mindre symptomer dersom dette er irritabel tarm. Alle disse undersøkelsene...De kjøper deg litt ro for en periode, men så er det etter en stund nye runder...


Movicol ved forstoppelser. Imodium (Comp) ved diaré (og luftsmerter) og Egazil ved spasmer/smerter. Dette bør du forsøke. Men FODMAP trumfer al. Det er ikke sikkert du får særlig behov av disse midlene dersom du lever opp til et strengt FODMAP-regime. Selvsagt kan du forsøke å introdusere flere av matvarene i "nei"-listen i FODMAP etter en stund. Det er ikke sikkert du må styre unna alt.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon