Kan arbeidsgiveren nekte meg sykmeldingen legen ga meg?

Innsendt spørsmål

­Hei. Har vært sykmeldt et par måneder pga konsekvensene langvarig trakassering på jobb har hatt for meg, dvs store søvnproblemer og angst og alt det fører med seg. Legen har kun konsentrert seg om at det er en arb.konflikt og ikke hvilke helseproblemer dette har gitt meg, og ikke undersøkt meg noe når jeg har vært der.. Jeg klarte til slutt ikke å fungere på jobb og det er også slitsomt å fungere privat.
Legen har formidlet dette på en slik måte og ikke dokumentert det nok til nav, slik at det viser seg at jeg ikke har krav på sykepenger. Legen kunne ikke dokumentere dette bedre, sa hun til nav, Jeg har vært i kontakt med arb.tilsynet og de er klare på at dette er sykepengegrunnlag, for det er konsekvensene av arb.konflikten som er årsaken til sykmeldingen.
Hva kan jeg gjøre...?

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 13. januar 2016, klokken 21:45

Dette er tradisjonelt en vanskelig sak. Konflikten og det åpenbare ubehaget i seg selv gir ikke grunnlag for sykmelding da ubehag ikke er noen sykdom Angst og/eller depresjon er derimot sykdommer, men for å "kvalifisere" for sykmelding må angsten og/eller depresjonen anta en viss grad av alvorlighet. Alternativt at det åpenbart innen kort tid vil medføre en viss grad av  alvorlighet. Mild depresjon gir i utgangspunktet ikke nok funksjonssvikt til at det berettiger sykmelding, men det er vanskelig for legen som ikke ser pasienten i arbeidssituasjonen å avgjøre dette. Det er dessverre et faktum at terskelen for sykmelding er for lav for mange mennesker når det kommer til konflikter på arbeidsplassen.


En arbeidsgiver, som ofte har kjennskap til flere detaljer omkring hendelsen, har sin fulle rett til å bestride sykmeldingen. Arbeidsgiveren kan kontalte legen for å diskutere arbeidstakerens funksjon og komme til en løsning elelr forklaring på det viset, eller kontakte NAV, som i sin tur innhenter dokumentasjon (journalnotat helst, evt samtale) for å gjøre seg opp et inntrykk av om det foreligger diagnose og funksjonssvikt i den grad at det forsvarer bruk av sykmelding. En lege bør i slike situasjoner benytte veletablerte skåringsverkkktøy for å dokumentere graden av angst eller depresjon. En moderat depresjon "berettiger" for eksempel til sykmelding, samtidig som det er et behov for både regelmessige samtaler og ofte også medisin. Ofte føler ikke pasientene for å starte i terapi, fordi de har det godt nok så lenge de slipper å møte på jobb. Da er det ofte legene lurer på om dette mer er en arbeidstilsynssak mer enn en sykmeldingssak.


La meg vise til legenes sykmeldingsveileder når det kommer til konflikter på arbeidsplassen:


Konflikt


Man regner det ikke som mobbing eller trakassering hvis to personer som er omtrent like sterke, er i konflikt med hverandre. Det samme gjelder dersom det bare er snakk om en enkeltstående episode. Konflikter er vanlige i arbeidslivet og er i utgangspunktet ikke et helseproblem.


Sykmelding ved mobbing og konflikter


Mobbing, varsling, seksuell trakassering og konflikter gir ikke rett til sykemelding (Z-diagnose – Z05). Men konsekvenser i form av redusert helse kan være grunnlag for sykmelding (min kommentar: men reduksjonen av helsen må anta en vesentlig grad av reduksjon).

 


Kjente konsekvenser er søvnvansker, depresjon, angstlidelser og symptomer på posttraumatisk stressyndrom og psykosomatiske lidelser. Kortvarig sykmelding bør vurderes ved klar funksjonssvikt. Ved alvorligere helsesvikt kan lengre sykmelding være aktuelt, men vurder gradert sykmelding for å unngå utstøting og unnvikelse som mestringsstrategi.

 

Svært nyttig lesing med mange nyttige lenker finner du HER.


I praksis benyttes det for mye sykmelding i slike situasjoner. Det vet alle parter, men selvsagt kan jeg ikke vite hvor akkurat din sak står. Du har fått en bekreftende støtte fra arbeidstilsynet, men det er vanskelig for dem også å avgjøre sykmeldingsgrunnlaget. Sykmeldingen er jo på en måte en bekrftelse på at du blir trodd og tatt alvorlig. Det å bli "nektet" sykmelding vil av de fleste som ikke får god forklaring oppfatte dette som ikke å bli trodd. Det hjelper ikke.


Sammendrag: Dersom søvnvanskene og angsten er av en vesentlig grad, eller oppnår en vesentlig grad dersom du måtte tilbake i jobb (di har det jo bedre utenfor jobbsituasjonen, selvsagt) så berettiger det sykmelding. Samtidig er kontakt med arbeidsplassen viktig, for esempel til tilder eller med oppgaver som reduserer risikoen for å komme i konflikt hvis mulig. Arbeidsgiver har derimot rett til å stille spørsmål ved sykmeldingen. NAV vil da gå i dialog med alle parter for å finne løsninger. Er det ikke sykmeldingsgrunn blir dette en sak mellom arbeidstilsynet og arbeidsgiveren.


Velger du å slutte i arbeidet vil du få karensdager på dagpengene. Det kan være friskmelding til arbeidsformidling kan være en mulig løsning dersom du velger å gå til oppsigelse. Jeg håper selvsagt du ikke gjør det, men erfaringsmessig vet jeg disse tankene kan passere en, så jeg nevner det for sikkerhets skyld.


Dersom legen har dokumentert symptomer og funksjonssvikt for dårlig er dette litt vanskelig, men han/hun kan jo bare formidle dette muntlig i ettertid? NAV har også egne arbeidspsykologer de kan velge å benytte seg av. Det jeg frykter er at legen din mener du ikke er syk nok og ikke har hatt godt nok grunnlag til å sykmelde, basert på slik han/hun forstår situasjonen. Da burde legen heller forklart dette slik at dere kunne koblet inn NAV eller annen lege (second opinion) der og da i stedet for å risikere et to måneders inntektstap for deg. Men dette er vanskelig og ofte går slike sykmeldinger gjennom systemet i håp om at de er kortvarige eller fordi NAV har for mye å gjøre. Innimellom bestrider derimot en arbeidsgiver sykmeldingen, med full rett (siden det er dem som betaler de første 16 dagene med sykepenger og kjenner dessuten situasjonen godt i mange tilfeller), og det er da dokumentasjonen og grunnlaget må være godt.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon