Kan jeg ta kolesterolsenkende (Simvastatin) og p-piller (Marvelon) sammen?

Innsendt spørsmål

Heii...

Jeg bruker 1 tablett med Trilafon 2mg daglig og 1 tablett cipramil 10mg daglig om kvelden... I tillegg bruker jeg p-pillene marvelon, som jeg også tar om kvelden. Det skader ikke om jeg tar disse samtidig?

Hvis jeg må begynne å bruke medisinen simvastatin pfizer (veit ikke hvor mange mg, men besvar spørsmålet med alle typer liksom)

Kan simvastin påvirke effekten av p-pillene slik at de ikke fungerer som de skal?

Kan simvastin sammen med de andre medisinene jeg bruker påvirke p pillene mine?

Gjelder svaret jeg får uansett hvor stor dosen kanskje kommer til å bli?
Har ikke begynt enda, men skal kanskje begynne, da er det greit å vite.­

Håper p-pillene mine fungerer som de skal.

Men har et spørsmål som jeg egentlig har hatt lenge:
Dersom en person tar en pille og ikke vasker hendene sine etterpå og for eksempel tar på skapdører, fjernkontroll osv.. også tar jeg også der, også spiser etterpå eller tar finga i munn.... kan jeg da få i meg noe "pillestøv" som kan påvirke pillene mine, dersom det er en medisin som påvirker p-piller?

eller må man ta en hel pille for at det skal påvirke? det holder ikke bare med litt støv?

Jeg liker ikke å være på apoteket en gang, redd for å komme nær de ulike medisinene på apoteket... bare å ta på esker gjør meg nervøs.. fordi jeg er redd for pillestøv.


Hilsen jente 22

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 19. desember 2011, klokken 20:18


KOMBINASJON AV MEDISINER

Noen medisiner er farlige å kombinere. Noen kan kombineres om de tas med et mellomrom på noen timer. De fleste kan derimot fint kombineres og tas samtidig selv i høye doser.


Pillestøv påvirker ikke noen av de andre medisinene man tar


Pillestøvet skal du ikke engste deg for siden dette stort sett bare er bindemidler for virkestoffet i tabletten, altså midler som gjør at virkestoffet kan tas som en tablett.


Mengden med virkestoff er som regel kun en liten del av selve tabletten. Mesteparten er bindemiddel, dvs stoffer som må være med for at virkestoffet skal bli en tablett som kan pakkes i esker, lagres og spises. Det skal mye til å få i seg pillestøv og skulle du allikevel klare det så har det ingen betydning. Ikke forstyrrer det effekten av p-piller eller noen andre medisiner heller. Det er for øvrig ikke så enkelt å svare på akkurat hvor mye medisin som skal til for å forstyrre en annen. Mange medisiner må tas flere ganger før de oppnår høy nok mengde i blodet til at de kan påvirke effekten av andre medisiner. Det varierer dessuten hvor raskt medisin skilles ut fra kroppen. En medisin som skilles raskt ut igjen vil ha kun kortvarige bivirkninger. En medisin som kroppen bruker lengre tid på å kvitte seg med vil ha bivirkninger som varer lenger.


Så lenge man ikke kombinerer noen medisiner med hverandre før man har forhørt seg med legen eller apoteket skulle det ikke være noen fare på ferde. Selv om en medisin fås uten resept må det også sjekkes om de går sammen med de andre medisinene. Selv om noen/alle medisinene man bruker fås uten resept må det kontrolleres at det går bra å kombinere dem. Pillestøv fra andre piller kan vi derimot se bort fra.


Man skal alltid lese pakningsvedlegget før man tar i bruk medisin, enten den er på resept eller ikke, og samme hvor kort/lang tid medisinen skal tas. Pakningsvedlegget er det arket som ligger i pilleesken. Leter du deg nedover på arket kommer du til avsnittet "Bruk av andre legemidler sammen med Marvelon".


Hvordan påvirker medisiner hverandre?


To medisiner kan påvirke hverandre ved at den ene øker eller reduserer effekten til den andre eller ved at den øker eller reduserer oppsugingen av den andre fra tarmen.


SJEKK PAKNINGSVEDLEGGET: Selv om pillene du tar er reseptfrie må du også huske å lese pakningsvedlegget. Også urter kan inneholde stoffer som kan påvirke effekten av medisiner som du tar. Les først, svelg etterpå.

  • Når en medisin øker eller reduserer effekten av en annen:


    • Dersom en medisin øker effekten av en annen med mer enn 80 % bør de ikke kombineres. Dersom en medisin reduserer effekten til en annen medisin så bare 20 % av effekten blir igjen så bør de to ikke kombineres.

    • Dersom påvirkningen er mindre enn 80% økning eller effekten gjør at mer enn 20% av effekten bevares så hender det at de to kan kombineres dersom man justerer på doser, måler mengden av medisinene i blodprøver, følger opp effekt og bivirkninger nøye og pasienten får opplæring i hvilke symptomer som han/hun må ta kontakt for.  • Når en medisin forstyrrer oppsugingen av en annen fra tarmen

    • Det er bare når begge medisinene er tabletter at dette gjelder. Dersom den ene medisinen tas som salve, krem eller f eks plaster så kan de ikke forstyrre hverandre i tarmen. Det er som regel ikke noe problem å kombinere to medisiner som forstyrrer hverandre i tarmen så lenge man tar de to medisinene med 2-3 timers mellomrom.
Påvirker Simvastatin effekten av p-pillen Marvelon?


Svaret på dette er nei, uansett hvilken dose du starter opp med på Simvastatin. Trilafon og Cipralex påvirker heller ikke effekten av Marvelon på noen som helst måte, uavhengig av doser eller når du tar dem i forhold til hverandre. Det eneste man skal tenke på med tanke på sammensetningen av akkurat dine medisiner er Cipramil og Trilafon, men kun akkurat i oppstarten. En svært sjelden gang hender det at denne kombinasjonen kan forårsake bevegelsesforstyrrelser. Har du brukt dem sammen en stund skal du bare se bort fra dette. Da betyr det at du tåler kombinasjonen ( de aller, aller fleste tåler kombinasjonen).


Kan alle bruke p-piller?


Du opplyser at du mulighens skal starte med kolesterolsenkende. Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at p-piller kan øke sjansen for at pulsårer tetter seg (dette kan føre til angina, hjerteinfarkt, drypp eller hjerneslag i verste fall). Dette behøver ikke å bety at du ikke kan benytte p-piller, men du skal i det minste følges tettere opp (spesielt de første månedene) og ha en grundig opplæring i hvilke symptomer du må søke legekontakt for. Sørg for at legen din vet at du tar p-piller (ikke alle får p-piller av fastlegen; noen får dem av jordmor eller helsesøster). Deretter er det legen din (og du) som tar avgjørelsen om du bør benytte minipiller (eventuelt hormonspiral) i stedet.


 


 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon