Kan kyssesyken føre til ME?

Innsendt spørsmål

­­­Jeg har ikke kommet meg flere måneder etter kyssesyken. Stemmer det at kyssesyken kan føre til ME?

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 09. juli 2013, klokken 09:44

Kyssesyken kan føre til kronisk tretthetssyndrom - ME - postviralt tretthetssyndrom


Kyssesyke kalles også Mononukleose og skyldes virus: Epstein-Barr-virus (EBV) eller Cytomegalovirus (CMV). I sjeldne tilfeller er årsaken en parasitt som kalles toxoplasma gondii. 90% av tilfelene skyldes EBV.


Kyssesyken kan hos noen henge igjen i lang tid.


Man får ikke alltid gjort så mye dersom det skulle vise seg å være tretthetssyndrom. Tilstanden kalles kronisk tretthetssyndrom, ME eller postviralt (betyr etter virus) tretthetssyndrom. Enkelte kan ha suksess med en terapiform som kalles Lightning Process, men som nevnt så tror jeg ikke symptomene du har idag skyldes kyssesyken om du har følt deg frisk i en periode etter at du hadde den. Det er ikke sikkert du har kjent noe til kyssesyken heller. De fleste får ingen, eller bare sparsomme symptomer fra halsen og er litt slappe. Vanlige halskatarrsymptomer med andre ord. Hadde du ikke symptomer fra kyssesyken skal det nok noe til at du får tretthetssyndrom senere.


Selv om du ikke hadde symptomer på kyssesyken vil det allikevel synes på blodprøve at du har hatt det. I starten dannes det antistoffer som kalles IgM. Disse forsvinner etter en tid, men erstattes av antistoffer som kalles IgG som vil synes i lang tid. Dersom man påviser bare IgG antistoffer i blodprøven din betyr dette at du har hatt kyssesyken, men at det er lenge siden. Dersom de bare påviser IgM er det kort tid siden, eller du har kyssesyken når blodprøven tas. Tydeligvis har de påvist IgG siden de kunne fortelle deg at du har hatt sykdommen. Det er altså ikke en kyssesyke som er aktiv i deg nå. Da må du tenke tilbake...husker du om du hadde vond hals, feber, følte deg syk og eventuelt hadde magesmerter og kanskje til og med var gul i huden når symptomene startet?

Postviralt tretthetssyndrom er mest preget av energimangel.


Man begynner ikke å lete etter forklaring i ME-enden. Man starter i helt motsatt ende og kaller det ME dersom man ikke finner andre forklaringer og du i tillegg oppfyller kriteriene for ME.


Dette er kriteriene for å kalle symptomene dine for ME


KRITERIER SOM MÅ OPPFYLLES


For alle kriteriene (både 1. og 2.) gjelder at de skal ha vart i 6 måneder. Et symptom eller kriterium regnes ikke med dersom det ikke har vart i minst 6 måneder. 1. Utmattelse/tretthet som… (alle kriteriene må være oppfylt) • ikke blir bedre ved at du hviler

 • ikke kommer på grunn av fysisk anstrengelse/overtrening

 • er nyoppstått

 • reduserer evnen til å fungere fysisk og mentalt i det daglige til bare det halve (minimun) sammenliknet med tidligere.

 • ikke kan forklares av annen sykdom


2.  Minst fire av følgende symptomer må foreligge: • Nyoppstått hodepine

 • Leddsmerter (flere enn ett ledd)

 • Søvn hjelper ikke

 • Du blir dårligere etter trening/fysisk aktivitet og denne følelsen varer i  minst 24 timer etterpå

 • Du har en følelse av at hukommelsen / konsentrasjonen er nedsatt

 • Ømme lymfeknuter (sjekkes gjerne i armhulen eller på halsen)

 • Muskelsmerter

 • Sår hals


Disse sykdommene må utelukkes for å kalle det ME


Tretthet er en følgesvenn til mange sykdommer og tilstander. En rekke tilstander må derfor utelukkes før ME-diagnosen kan settes. Utredningen kan godt styres av en fastlege, men en fastlege kan ikke sette diagnosen før han/hun har henvist til alle relevante spesialister for utelukkelse av de andre tilstandene.


Det finnes ingen analyse, blodprøve, test eller billeddiagnostikk som kan bekrefte eller påvise ME. ME er derfor en utelukkelsesdiagnose.


Her er en liste over de mest relevante sykdommene som bør utelukkes (fordi de kan gi liknende symptomer som ME) og blodprøvene som benyttes for å utelukke eller bekrefte sykdommene: • Nyresykdom: Kreatinin, Urea, urinprøve, blodprosent, senkning

 • Leversykdom: ASAT, ALAT, ALP, GGT

 • Infeksjoner: HIV, flått (borreliose), Mycoplasma, (retroviruset XMRV og MLV), kyssesyke (mononukleose), leverbetennelse (hepatitt), hjertebetennelse:

 • Reumatisme: Giktprøver

 • Anemi (lav blodprosent) og jernmangel: Jernprøver og blodprosent

 • Hemokromatose (økt jernopptak og derfor avleiring av jern i kroppens organer): blodprøver og genetisk test (sjekk for arvelighet)

 • Cøliaki (glutenintoleranse): Antistoffer (anti-gliadin og -transglutaminase) og eventuelt gastroskopi (kikkertundersøkelse av magen)

 • Søvnforstyrrelser: Søvnapné (pustestopp under søvn), narkolepsi (sover "brått og når som helst") og insomni (klarer ikke sovne)

 • Kraftig / sykelig overvekt

 • Diabetes: Blodsukker, urinprøve. Både type 1 og type 2.

 • Stoffskiftet: TSH, FT4, eventuelt også FT3, TRAS og Anti-TPO. Man er spesielt oppmerksom på lavt stoffskifte (høy TSH og lav FT4), men høyt stoffskifte må også utelukkes.

 • Binyresykdom: Spesielle hormonanalyser (kortisol etc). Spesielt er  man oppmerksom på Addisons sykdom.

 • Blodsykdommer: Hvite blodlegemer, røde blodlegemer, blodplater

 • Immunsvikt: Dette er en utelukkelsesdiagnose akkurat som ME

 • Demens: Logiske tester

 • Psykose og enkelte former for depresjon ("vanlig" depresjon er lov å ha uten at ME blir utelukket), samt schizofreni

 • Alvorlige spiseforstyrrelser (anorexi/bulimi)

 • Misbruk (alkohol, narkotika, vanedannende medisiner)

 • Bivirkninger av medisin (beroligende og betablokkere spesielt)

 • Kreft

 • Cushings syndrom: Overproduksjon av kortisol

 • Hjertesykdom: Lavt blodtrykk og hjertesvikt: Blodtrykksmåling, BNP (blodprøve), lever- og nyreprøver (se over)

 • Psykosomatiske lidelser: Lidelser som i det minste er påvirket av mentale faktorer (eksempler på slike lidelser: magesår, eksem og astma)

 • Nevrologiske sykdommer: MS, Parkinsons, B12-mangel, myastenia gravis.


Dette var mye ME-prat, men idag tenker man raskt i retning av ME ved uklare symptomer hvor kraftløshet er blant symptomene slik at det er greit å gi litt opplæring om dette først som sist. Selv om man ikke setter diagnosen ME med det aller første er det ikke noe i veien for å utrede som om dette kunne dreie seg om ME, for som du ser av listen over får man jo da utelukket en lang rekke tilstander som faktisk kan forårsake symptomene dine. Som du også ser er det ingen grunn til å tenke ME før det har gått et halvt år.


Anspenthet kan føre til slapphet, svimmelhet, hodepine og smerter


Vi må nok innom emnet stress, overbelastning og muskelspenninger også. Enten det begynte med dette, eller stresset og muskelspenningene kom senere (pga du blir sliten, lei, fortvilet av symptomene) så er dette noe som må tas tak i. Lang tids kamp mot symptomene har godt av fysikalsk behandling og helst av en psykomotorisk fysioterapeut. Samtaler med psykolog benyttes alt for lite. Psykologene har mange tips og triks for hvordan vi skal klare å komme oss gjennom motbører.Flere av symptomene du oppgir kan skyldes angst. Test deg gjerne her. Psykolog og psykomotorisk fysioterapeut sparer deg for veldig mye tid og belastning. Du kan alltids avbestille om du blir bedre. Noen har også en personlighetstype som gjør at man lettere gir mer av deg selv enn man ber om fra andre. Dette må en også få bedre innsikt i.


Allergi kan medføre slapphet

 


Bruker du opp energioverskuddet blir du "aldri" frisk


Mange, kanskje de fleste, som har vært syke eller uopplagte i lengre tid kan nesten ikke vente med å ta fatt på normalt liv igjen. Dette fører til at man tar opp igjen kontakter og aktiviteter for tidlig. De første dagene du føler deg bedre skal du fortsatt holde deg i fysisk og mental ro, i det minste holde lett i tøylene. Disse første dagene samler du overskudd. Stormer du ut og bruker det opp så snart det begynner å dannes overskudd vil du kun oppleve noen timer, dager eller en periode som er bra for så å gå på en ny smell. Slik kan det fortsette i ring i måneder og er noe du må være veldig oppmerksom på. Øk aktiviteten gradvis og de første dagene du føler deg bedre må du fortsatt holde deg i ro.


SvimmelhetSvimmelhet er et svært tema. Jeg har laget en artikkel om akkurat dette:


Les: Kronisk svimmelhet? Dette kan skyldes sykdom som lar seg behandle.


Også når det gjelder svimmelhet skal fysioterapeutenes kompetanse nevnes. En fysioterapeut, og også mange fastleger, er kjent med en metode som får kalkkrystaller til å forlate det indre øret. Inne i det indre øret finnes balanseorganet. Dette består av det såkalte sneglehuset, og inne i dette huset finnes flytende væske som gir signaler til nervetråder hvilken stilling hodet har. Dersom det har løsnet selv litt grums fra veggene der inne (vi kaller det fint for krystaller) så vil dette skape små bølger i væsken og hodet tror det beveger seg uten at det gjør det. Dette kan man bli svært svimmel av. Men krystallene kan styres ut fra området ved hjelp av spesielle bevegelser ("Epleys manøver"). 


EPLEYS MANØVER: Du sitter først delvis oppreist, deretter senkes du raskt bakover, deretter skal hodet til hver side, kroppen skal sidelengs etc. Du må nesten se hvordan gangene til sneglehuset er bygget opp for å forstå hvordan disse tilsynelatende snåle bevegelsene skal klare å få krystallene vekk fra det indre øret. De fleste er svært overrasket å ha blitt bedre etter en slik behandling. Jeg er litt i tvil om det er denne type svimmelhet (BPPV- benign paroksysmal posisjonsvertigo) du lider av (man klarer nesten ikke gå ved BPPV fordi hele verden snurrer rundt). Det virker ikke som svimmelheten er fullt så uttalt. En annen vanlig form for svimmelhet kalles virus på balansenerven. Denne er etter min erfaring ikke fullt så uttalt. Oppstår gjerne etter forkjølelse eller etter å ha ligget eller sittet i vindustrekk. Kan vare noen måneder.
Det er forsøkt mange grep mot svimmelhet, men først må det undersøkes hva som kan være årsaken (se artikkelen). Noen lander på medisiner, alt fra reisesyketabletter til uheldige avhengighetsskapende medisiner.


 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon