Kan legen min tilbakedatere sykmeldingen?

Innsendt spørsmål

­Jeg var 10 dager på ferie i USA rett før påske. 1.feriedag måtte jeg gå midt under det forhåndsbestillte brodwaysshowet vi var på 1.kvelden. Symptomer med slapphet og sår hals slo ut i verking i kroppen + kraftig hodepine. Dag 2: enda verre verking i kroppen (spesielt i nakke,hofte/korsrygg og kjeve, men også generelt i kroppen ), feber, begynte å gå over til mer tett nese og rennende øyne. Jeg presset meg ut for å se byen, da jeg hadde gledet meg sånn til denne turen og var fortvilet over at jeg var blitt syk. I etterpåklokskapens lys burde jeg isteden gått til en lege i NY. Etter noen timer klarte jeg ikke mer og ble liggende på hotellrommet med økende symptomer. Dag 3: ingen forbedring, bare mer tetthet i nese, hodepine + svimmelhet. En lang planlagt busstur til Washington gjorde ikke situasjonen bedre. Symptomene fortsatte i like sterk grad i 3 dager til. Først da jeg kom hjem innså jeg at jeg hadde vært 100 % arbeidsufør i 6 dager og følte meg snytt for ferie. Jeg ringte mitt legekontor først 3.dag etter jeg kom hjem fordi jeg først da fant ut av mine rettigheter ifølge ferieloven på nett. Men de kunne ikke etterskrive en sykmelding fikk jeg beskjed om. Jeg fikk bare kort forklart meg til legesekretæren for de avviste meg. Jeg håpet at kanskje viruset fortsatt var i kroppen og at legen ved hjelp av blodprøve eller annet fortsatt kunne påvise type virus jeg hadde hatt. Har jeg nå noen rettigheter når min situasjon i NY var at jeg var redd for å oppsøke ukjent lege + at jeg ikke visste om rettighetene i ferieloven? Eller er det for sent? Nytter det å sette seg ned hos en lege å forklare at man trenger alle de 5 tildelte ferieukene sårt for å hente seg inn blandt alle de lange og hektiske arbeidsdager i løpet av et år ?

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 04. april 2012, klokken 21:38

En lege har i utgangspunktet ikke myndighet til å tilbakedatere en sykmelding mer enn én dag, eventuelt tilbake til den dagen vedkommende ringte til legen og fortalte at man var blitt syk. Den syke må derimot komme seg til legen så raskt som råd er, og fortsatt være påviselig syk. Er man ikke fortsatt syk har man et problem, selv om man ringte på forhånd.


Visse sykdomstilstander kan la seg tilbakedatere, slik som enkelte psykiske lidelser, fordi sykdommen i seg selv gjør det vanskelig å komme seg ut av huset, oppsøke andre mennesker eller i det hele tatt forstå at man er syk.


Andre tilfeller er opplagte, for eksempel om man er langt fra allfarvei, innesnødd, flystans og den slags.


Dersom du ikke lenger er syk så står saken din dårlig er jeg redd for, med mindre du kan dokumentere på video eller fotografier som kan koples til den tiden du søker tilbakedatering for. Hvis ikke kan ikke legen skrive sykmelding. Det har han/hun ikke lov til.


Ellers er loven klar på at man uansett ikke har rett på sykepenger om man har ferie eller permisjon, så saken din kveles vel allerede der er jeg redd for.


Kanskje er det en bedre idé å forsøke å forklare situasjonen for din arbeidsgiver, fordi legen din er bundet av lover og regler.


Symptomene dine høres ut som akkurat det du mistenker, virus. Enten en sterk forkjølelse eller en influensa. Dette kan sjelden påvises på blodprøve. Spesielt etter at du har blitt nesten eller helt frisk igjen.


Det man må gjøre i en slik situasjon, gitt at det ikke var en ferie er å få dokumentert sin sykdom av legen i området man befinner seg i. Men du visste jo ikke at sykdommen skulle ta slik på vei, så det er forståelig at du ikke gjorde det. Ikke er det lett å finne motivasjon og krefter til dette heller. Spesielt ikke i et fremmed land. Hvordan fungerer det der? Blir språket et problem? Hvilke rettigheter har man? Har de legevakt? Må man ha forsikring? Er det dyrt? Gir de unødvendig sterk behandling? Kan jeg smittes av uvanlige sykdommer på legekontorer i utlandet? osv osv. Det er dessuten som regel et krav om at pasienten må oppholde seg i Norge for å ha rett til sykmelding. Det er forståelig at terskelen er større for å søke hjelp i utlandet. Men det løser dessverre ikke legen din fra pliktene sine. Det gir ikke mer kraft å forklare nødvendigheten av alle ferieukene. Rikstrygdeverket kan utestenge en lege fra sin rett til å skrive sykmelding i inntil ett år dersom legen bryter med folketrygdlovens  §25-7.


En alternativ løsning for deg kan være å ta dette opp med din arbeidsgiver.


Konklusjon  • Legen kan ikke tilbakedatere en sykmelding dersom du ikke lenger er påviselig syk eller det på et eller annet vis er åpenbart at du må ha vært syk en eller flere dager bakover i tid.

  • En lege kan uansett ikke tilbakedatere mer enn én dag, eventuelt noen få dager, men da må du ha vært i telefonkontakt med legen. Også da må du være påviselig syk når du endelig klarer å komme deg dit. Eventuelt at du klarer å dokumentere det.Helst med en legeerklæring fra der du har befunnet deg. Man kan fravike fra dette dersom du opplagt ikke har kunnet søke legen din eller lege der du befant deg. Eksempler kan være psykisk sykdom, eller f eks sykdomstilstand hvor det er anbefalt å ikke oppsøke områder med tett befolkning for å unngå smittespredning. Vi hadde for eksempel slike anbefalinger under svineinfluensaepidemien.

  • Det ytes ikke sykepenger for sykdom som inntreffer under ferie eller permisjon.

  • Her må du drøfte med din arbeidsgiver om det er rom for å få ekstra feriedager.

  • Du kan benytte egenmeldingsdager. Du har ekstra egenmeldingsdager dersom din arbeidplass er en IA-bedrift

  • NAV kan underkjenne sykmeldingen dersom de mener legen ikke har opptrått rettmessig eller hatt grunnlag nok for å dokumentere eler påvise sykdom.

  • Stort sett alle allmennleger (fastleger) er flinke til å følge opp dette systemet, og mange steder er rutinene så innarbeidet at slike forespørsler blir stanset allerede på telefonen, av sekretæren. Dette fører til sinne og frustrasjon for mange pasienter. Disse sakene er sørgelige. Legen vil gjerne hjelpe, og tror selvsagt på pasienten, men har ikke lov.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon