Kan man velge mellom tablettbehandling og radiojod ved knutestruma?

Innsendt spørsmål

­­Hei.

Jeg – en kvinne på 75 år – har følgende problem.

For over 20 år siden ble det konstatert at jeg hadde en forstørret skjoldbruskkjertel (knutestruma). Den ble bl.a. undersøkt med ultralyd.

Noen år senere ble det målt unormale TSH-verdier. Verdien var da TSH på 0,15. I senere år har denne gått ytterligere ned, og er nå under 0,01.

T3 og T4-verdiene har hele tiden ligget i normalområdet, og er nå hhv. 5,3 og 15,0.

Jeg er blitt undersøkt for benskjørhet og har ikke redusert benmasse. Alle prøver vedr. hormoner, vitaminer m.m. viser normale verdier.

Spørsmålene mine er nå:

1. Er dette bildet (TSH under 0,01; normal T3 og T4) en klar indikasjon på at det bør innledes behandling med radioaktivt jod (som jeg er blitt anbefalt)?

eller

2. Er det evt. andre behandlinger som heller bør prioriteres/vurderes?

eller

3. Bør behandling inntil videre stilles i bero?


Vennlig hilsen

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 16. august 2019, klokken 22:57

Det er i all hovedsak tre grunner til å velge å behandle et knutestruma: 1. Hvis det er stort og skjemmende, eller stort og klemmer på omgivende strukturer som spiserør eller luftrør eller man ønsker rask og sikker effekt kan operasjon vurderes, også hos yngre. Stoffskiftet kan være normalt. Operasjon kan være aktuelt. Man må starte med stoffskiftetabletter (Levaxin) etterpå.

 2. Hvis stoffskiftet er symptomgivende forhøyet, dvs man har hjertebank, hetetokter, skjelvinger, nervøsitet, hyppige avføringer og/eller ufrivillig vekttap etc. Her kan man velge tabletter (Neo-Mercazol til eksempel) og kanhende slipper man å bruke Levaxin etterpå, eller ...

 3. ...man kan benytte radiojodbehandling, som ofte normaliserer stoffskiftet og virker kun lokalt på kjertelen.


Ved tablettbehandling kan det returnere.


Du har såkalt toksisk knutestruma, dvs, stoffskiftet er forhøyet. Ikke alle med knutestruma har toksiske knuter. Atoksiske, dvs de med knutestruma som ikke overproduserer T3/T4 kan se an tilstanden dersom strumaet ikke klemmer på noe, eller gir et skjemmende utseende. 


TSH under 0,01 betyr at stoffskiftet er betydelig forhøyet (TSH blir lavere desto høyere stoffskiftet er). En eller annen form for behandling må derfor vurderes. Kirurgi gir størst fare for komplikasjoner og forbeholdes som regel til de med et skjemmende struma hvor stoffskiftet er normalt. Tablettbehandling virker i hele kroppen, kan gi bivirkning på benmargen og dermed immunsvikt og risiko for infeksjoner, men det er ingen forskjell på dette for eldre og yngre og kan godt overveies hos deg også. Det skal ikke gi flere bivirkninger eller høyere kostnader for samfunnet enn radiojodbehandling. Så sant du ikke har en tilstand som tilsier at du ikke må få Neo-Mercazol eller tilsvarende så kan du diskutere med behandlende lege å få denne i stedet for radiojodbehandling om du er interessert.


Dette er når Neo-Mercazol ikke må eller ikke bør tas (hentet fra Felleskatalogen):


Bruk ikke Neo-Mercazole • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor karbimazol eller et av de andre innholdsstoffene i Neo-Mercazole. • dersom du har en stor hevelse foran på halsen som presser mot luftrøret (stor struma) • dersom du har en alvorlig blodsykdom • dersom du har en alvorlig leversykdom • dersom du tidligere har hatt betennelse i bukspyttkjertelen etter å ha tatt karbimazol eller tiamazol.

Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Neo-Mercazole dersom du


 • har eller har hatt lett eller moderat leversykdom • har beinmargsdepresjon • har lavt antall hvite blodlegemer • har en hevelse på halsen som kalles «intratorakal struma» • får radioaktivt jod (for problemer med skjoldkjertelen) • er i fruktbar alder • er laktoseintolerant eller lider av en annen form for laktosemangel • er allergisk mot tiamazol, metimazol eller propyltiouracil (eller andre legemidler for skjoldkjertelen) • er gravid, tror du kan bli gravid eller planlegger å bli gravid • ammer • ikke kan følge bruksanvisningene eller ikke kan undergå regelmessig kontroll
Informer legen din umiddelbart hvis du får feber eller magesmerter, som kan være tegn på betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pankreatitt). Det kan være nødvendig å avbryte behandlingen med Neo-Mercazole

Hvis du får symptomer som sår hals, munnsår eller feber, kan dette være tegn til benmargsdepresjon (nedgang i antall hvite blodlegemer). Du bør i så fall avbryte behandlingen, og oppsøke lege omgående. Legen vil da undersøke blodet ditt for å kontrollere antall blodlegemer. Dette er spesielt viktig hvis du har tegn til infeksjon. Benmargsdepresjonen vil gå tilbake hvis behandlingen blir avsluttet på et tidlig tidspunkt.


 


 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon