Må jeg fjerne galleblæren om jeg har gallesten?

Innsendt spørsmål

Har fått påvist 2 stk. gallestener på 1,5 cm. Det var vanskelig å diagnosere med ultralyd pga. den øverste kastet skygge? Uansett, jeg hadde sterke smerter i området med bukspyttkjertelen (I sentrum av magen, øvre del) Først en gang i 2010 og så senest for 2 måneder siden (sist gang var langt mer smertefullt.). Jeg var i utlandet og dro på legevakten der, men de valgte å ikke gjøre ytterligere undersøkelser ettersom smerten var borte når jeg ankom. (Den varte ca. 30-40 minutter) Jeg hadde dog feber på 38,5 når sykepleieren sjekket temperatur, ca. halvtime etter smerten var over. Spørsmål: 1) Må jeg fjerne galleblæren? Hvis så, må jeg ta medisiner resten av livet rundt måltider? 2) Har jeg noen alternative behandlinger enn å fjerne galleblæren, med spesielt hensyn jeg skal gå ned mye i vekt og vil ikke kjøre noen større helserisiko med formasjon av ytterligere gallestener. Kan gallestenene oppløses av seg selv? Bør jeg ha ytterligere undersøkelse av galleblærefunksjon?

Medisinsk historikk: Sterk overvekt

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 11. november 2012, klokken 11:45

Gallestenssmerter løses som regel med medisiner


For at gallestener skal gi symptomer må de være minst 8 mm store. Mange har gallesten(er) uten at de gir symptomer, slik at de behøver ikke å fjernes bare fordi de er påvist. Det er først om de gir symptomer som smerter eller betennelse at situasjonen må gjøres noe med. Slike plager kan oppstå akutt eller de kan være stadig tilbakevendende som hos deg. Vanligvis klarer man å løse situasjonen gjennom å faste og få smertestillende medisiner. Hvor sterke medisiner man trenger avhenger av hvor sterke smertene er. Smertene avhenger av hvor stor stenen er, hvor den sitter og om du har fått betennelse i tillegg. Dersom en sten setter seg fast nedenfor det punktet hvor også utførselsgangen fra bukspyttkjertelen koples på, så kan oppdemmet galle hope seg opp i både bukspyttkjertelen og i leveren. Bukspyttkjertelbetennelse kan være en alvorlig tilstand og svært smertefullt.


GALLEBLÆREN: Galleblæren ligger under høyre ribbensbuen. Dersom du har sten i galleblæren vil du ha vondt i dette området, og spesielt dersom legen dytter opp i området samtidig som du puster inn. Er du gul i huden og har feber i tillegg har du fått infeksjon i blæren og den må fjernes for å unngå blodforgiftning. Da er det aller best at den fjernes før betennelsen har vokst seg for stor. Dette lar seg som regel gjøre fordi gallestenssmerter kan være så sterke at de fleste kommer seg til lege i god tid før infeksjonen griper altfor godt tak. Legg spesielt merke til at utløpsgangen fra bukspyttkjertelen kopler seg innpå gallegangen. En sten som setter seg fast i gallegangen nedenfor dette punktet vil føre til at gallesyren kan demmes opp og renne inn i bukspyttkjertelen og gi betennelse der også.
Hvordan kjenner man igjen gallestenssmerter?


Du hadde smerter i "bare" 30-40 minutter, slik at det er ikke sikkert at smertene kom fra gallesten. Ofte oppfører gallestenssmerter seg slik at de bygger seg gradvis opp i løpet av en times tid, for så å holde seg på smertemaksimum oppimot 6 timers tid før de begynner å avta igjen. Smertene er nokså konstante sammenliknet med nyrestenssmerter som gir kolikksmerter, dvs smerter som tiltar og avtar hele tiden.


Gallestenssmertene sitter under høyre ribbensbue, men kan stråle bakover mot ryggen og opp til høyre skulderbladet. Når smertene stråler slik kan det minne om nyresten, men ved nyrestenssmerter har man altså kolikksmerter, og dessuten stråling av smertene ned mot lysken i tillegg.


Når bør man vurdere å fjerne galleblæren?


Det at smertene allerede hadde forsvunnet når du ankom sykehuset gjorde at du ikke fikk noen behandling der og da. Det kan allikevel være aktuelt å diskutere fjerning av galleblæren dersom du stadig har gallestensanfall, men det er en vurderingssak. Hvor ofte har du smertene? Hvor sterke er smertene? Klarer du å lindre smertene med medisin hver gang de oppstår? I så fall, hva slags medisin (må du til lege for morfinliknende medisin hver gang)? Og, ikke minst, har du gjort det som er mulig for å unngå gallestensanfall (les nedenfor)? Dette er ting du må vurdere før du bestemmer deg for å be legen din søke deg inn til planlagt galleblærefjerning.


Det er komplikasjoner ved enhver form for kirurgi, selv kikkhullsoperasjon som er den foretrukne metoden for å fjerne galleblærer idag. Går alt som det skal er du oppe på bena samme eller neste dag og reiser hjem og er i arbeid igjen innen en uke og i belastende fysisk aktivitet igjen i løpet av noen uker. Men det kan også skje komplikasjoner i form av at kirurgen lager rifter, ikke klarer å tette sårene og åpningene godt nok, at det blir forurensning, infeksjon, lekkasje av galle etc. I tillegg kan man oppleve kronisk diaré etter galleblærefjerning og enkelte opplever å få det såkalte postkolecystektomisyndromet.


LES OGSÅ: Smerter etter fjerning av galleblæren - Postcholecystectomisyndrom


Spørsmål 1: Dette må diskuteres i hvert enkelt tilfelle. Du må gjøre en risikovurdering sammen med legen din. Gå gjennom fordelene og ulempene. Hold plagene dine oppimot ulempene ved denne type operasjon. Man kan i utgangspunktet forsøke å spise akkurat det samme ettet galleblærefjerningen, men enkelte finner nok ut at det kan være smart å spise mindre måltider og kanskje ikke så fettrike måltider. Siden galleblæren er fjernet har du jo ikke noe lager av galle som kan klemmes ut i forbindelse med måltidene. Den eneste gallen du har er den som produseres av leveren der og da. Dette kan være for lite galle for et stort måltid. Dette kan føre til diaré. Dersom bukspyttkjertelen har blitt skadet etter en gallestenshistorie kan det tenkes man trenger bukspyttkjertelenzymer i tablettform for å klare å bryte ned maten man spiser.


Spørsmål 2: Det er mange alternativer til det å fjerne galleblæren. Alternativene går på det å unngå at gallestener dannes, i tillegg til at man kan forsøke visse typer medisin. Medisinen kalles Ursofalk (kunstig galle) og kan i teorien løse opp gallestener, men må brukes i opptil to år, og dessuten returnerer anlegget for å danne gallestener igjen etter at du slutter å ta medisinen.


Gallestener kan i teorien også løse seg opp av seg selv om de ikke har blitt altfor store og harde. Det er hele tiden en likevekt mellom hvilken konsistens gallen har, noe som igjen er avhengig av forholdet mellom kolesterolmengde og gallesalter i blæren. Jo mer kolesterol i forhold til galle, desto større er sjansen for at det dannes stener.


Gallestener kan også passere ut av seg selv. Det at de synes på en undersøkelse behøver ikke å bety at du kommer til å måtte få symptomer før eller siden. Det er sykehistorien som bestemmer hvorvidt du burde henvises for en planlagt fjerning av galleblæren eller ikke, og ikke bare det at man har sett at du har gallesten, på f eks røntgenbilde eller ultralyd. Det er det mange av oss som har. Dersom du derimot stadig får gallestensanfall, eller spesielt om du får betennelse (feber, frysninger, smerter og kanskje gul i huden, blek avføring og mørk urin) må den ofte fjernes. Det er ikke nødvendig å gjøre noen spesiell undersøkelse av galleblæren eller dens funksjon. Legene vet nå at du har gallestener og at de formes med jevne mellomrom hos deg. Noen passerer gjennom systemet og ut i tarmen og med avføringen, mens andre kan sette seg fast. Skjer dette ofte,  og/eller du ikke tolererer/aksepterer smertene, de ikke lar seg dempe/kurere med medisin eller du får betennelse så bør den fjernes.


La oss se litt på årsakene til hvorfor gallesten oppstår. Da kan du også innse hva som skal til for å unngå eller redusere sjansen for å få dem. Du vil se at overvekt og kosthold er av betydning:


Hva er årsakene til gallesten? • Livsstil


  • Overvekt

  • Høyt kolesterol: Gallestener inneholder ofte en del kolesterol. Jo høyere kolesterolnivå, desto større er derfor sannsynligheten for at det dannes sten.

  • Diabetes: Diabetes type 2 er en livsstilssykdom som skyldes blant annet overvekt

  • Kost: Fortsatt noe uklart om dette spiller inn, men foreløpig er mistanken sterk på at kost bestående av lite fiber og høyt kolesterolinntak kan disponere til gallestensdannelse. • Arv

 • Forstoppelse

 • Vekttap: Spesielt dersom de er raske

 • Tidligere inngrep: Dersom den delen av tynntarmen som suger tilbake gallesyre (for gjenbruk) fjernes, øker sannsynligheten for at det dannes gallestener siden tilstedeværelse av gallesalter motvirker gallestensdannelse. Denne gruppen av pasienter kan være tjent med tilskudd av kunstige gallesalter (Ursofalk). Det er også et middel verdt å forsøke for dem som har fått påvist små gallestener, for å forsøke å løse dem opp. Gallestenen bør i så fall være maksimalt 15 mm, slik dine er. Dersom du ikke har blitt vurdert som operasjonskandidat kan dette i så fall være et middel å være klar over at finnes. Man kan evt også få stoffets sprøytet inn i kroppen. Det kan imidlertid ta lang tid før stenene eventuelt lar seg løse opp på denne måten. Og gallegangene må være åpne. Behandlingen er dyr, tar opptil 2 år, og halvparten vil kunne oppleve å få nye stener før det har gått 5 år igjen. Av denne grunn er behandlingen forståelig nok sjelden.

 • Medisiner:


  • Questran (Kolestyramin). Denne medisinen reduserer gallemengden i kroppen.

  • Syrehemmende: Langvarig bruk av syrehemmende medisin av typen protonpumpehemmer kan redusere galleblærens evne til å trekke seg sammen. Dermed blir gallen liggende lenger i blæren, noe som øker risikoen for at det dannes sten av den.

  • [Østrogen: Mange kvinner bruker blant annet østrogen etter overgangsalderen. Østrogen finnes også i p-piller.] • [Graviditet: Pga østrogennivået som da stiger.]

 • Sjeldne måltider: Det er måltidene som får galleblæren til å trekke seg sammen og tømme seg for galle. Når det ikke er noe galle i blæren kan det heller ikke dannes sten i den. Sjeldne måltider (stadig lenge mellom hvert måltid; noen har slike vaner), betyr sjeldne tømminger som igjen betyr at gallen blir liggende lenger i blæren; noe som øker faren for gallestensdannelse.

 • [Det å være kvinne i befruktningsdyktig alder (pga østrogen)]

 • Melatoninmangel: Galle lages blant annet av kolesterol. Det er viktig at kolesterol omdannes til galle. Blir mengden kolesterol i galleblæren for høy kan det dannes stener. Gallestenene dannes nemlig av blant annet kolesterol. Melatonin sørger for at kolesterol omdannes til galle. Mangler man derfor melatonin blir mye kolesterol liggende igjen og dette kan det dannes stener av. Melatonin er for øvrig et hormon som også er med på å styre døgnrytmen vår.

 • Visse sykdommer: Skrumplever (levercirrhose), hemolytisk anemi, erythropoietisk protoporfyri.


Det fremgår herav at man må unngå sjeldne måltider, visse medisiner og unngå forstoppelse etc. I tillegg er det enkelte beskyttende faktorer du bør være klar over: Noen bruker kolesterolsenkende medisin. Disse personene viser seg også å få sjeldnere gallesten (siden gallestener i stor grad består av kolesterol). Men nå er det ikke konsensus å benytte kolesterolsenkende medisin til dette formålet. Man ser også sjeldnere gallesten hos de som drikker regelmessig med vin. Fullkornsbrød kan kanskje også vise seg å forebygge gallesten.


Fjerning av galleblæren avgjøres enten der og da, på grunn av betennelse eller som følge av at smertene ikke lar seg dempe med medisiner, eller man kan fjerne den planlagt på grunn av stadige gallestensanfall. I sistnevnte, som blir likt din problemstilling, må man gjøre vurderinger for og imot og så får man se om man "tar sjansen". Jo oftere og vondere man har, desto større risiko er man i utgangspunktet villig til å ta. Det som stiller deg i en  høyere risiko for komplikasjoner underveis og deretter er din overvekt. Overvektige har en generelt større risiko for komplikasjoner og bivirkninger. Dersom det er to år siden forrige (antatte) anfall ville jeg sterkt vurdert å løse dette problemet på naturlig vis i stedet, dvs med kost og mosjon. Da tror jeg du blir fullstendig kvitt både det og de fremtidige problemene som utvilsomt står i kø for den som er sterkt overvektig. Alternativt kan dere drøfte stenknusing (litotripsi) ved hjelp av ultralyd, eller Ursofalk, eventuelt en kombinasjon av metoder, men hvor vektreduksjon bør være hovedfokuset.  


GALLEPRODUKSJONEN: Levercellene produserer gallen. Gallen sendes kontinuerlig til galleblæren for lagring slik at den kan slippes ut i store mengder når vi spiser. Gallen er nemlig viktig for å bryte ned fettet i maten. Når det ankommer fett til tarmen sendes det signaler fra tarmen og opp til galleblæren om at nå må den trekke seg sammen. Når den trekker seg sammen klemmes gallen ut og renner ned i tynntarmen og møter fettet så det kan brytes ned. Dersom det sitter en sten i gallegangen et sted, eller en kreft eller annen årsak til at gallen ikke kommer forbi, så vil gallesystemet forsøke å øke sammentrekningene for å presse gallen forbi. Dette er vondt. Smerten utløses som man da forstår når man spiser måltid, spesielt om det er fett i dem, men ikke bare da. 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon