MÅ jeg friskmeldes? Sliten, men har ingen diagnose...

Innsendt spørsmål

­Jeg ble sykmeldt pga utmattelse/utbrenthet i jobben min som pedagogisk leder i barnehage i oktober, og jeg har blitt mye bedre, men jeg merker fortsatt at jeg har problemer å mestre hjemmesituasjonen med 3 barn og en mann som reiser enda. Jeg blir ganske sliten, og må hvile mellom aktiviteter. Jeg kjenner at magemuskelen er for svak, og dermed at jeg bl.a. blir sliten i samtaler under lunsj med andre (også latter). Jeg er sykmeldt til nyåret, og da mener min lege at jeg bør begynne på jobb uansett, men at jeg kan begynne forsiktig i 10%. Han mener at jeg ikke trenger å ha overskudd eller være på topp før jeg begynner, og jeg trenger heller ikke å mestre hjemmesituasjonen først. Han mener at det er viktig at jeg ikke blir for lenge borte fra jobb. Jeg reagerer veldig etter at han presser meg både med å være urolig i kroppen, søvnløshet og at jeg mister krefter etter legebesøkene. Da kjenner jeg oftere slitenheten i kroppen og magen. Altså, jeg reagerer både på fysisk og psykisk stress/press.
Er det riktig at jeg skal begynne på jobben før jeg er ordentlig frisk i min situasjon? Jeg er redd for at jeg skal bryte sammen, og så starte på nytt igjen med å bygge meg opp, noe som har tatt lang tid.

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 21. desember 2014, klokken 09:54

Skal man sykmelde før det blir for alvorlig?


Spørsmålet ditt er høyaktuelt. Vi ser mange i din problemstilling. Problemet er at sykmelding skal gis når det foreligger såkalt objektivisérbar sykdom, dvs man trenger en diagnose som kan stilles ved hjelp av blodprøve, bilde eller kliniske funn. Symptomer i seg selv gir ikke grunnlag for sykmelding. Men, problemet er jo det at om man presser enkelte som befinner seg i den situasjonen du nå befinner deg i så vil mange ende opp med en depresjon, og en depresjon gir rett til sykmelding om den er alvorlig nok. Spørsmålet er; skal man vente på dette og dermed måtte gå inn i en enda lenger sykmeldingsperiode, eller skal man trekke i handbrekket før bilen ruller utfor stupet?


Livet er ikke symptomfritt - det er normalt å bli sliten av å jobbe


Så er det også den gruppen som faktisk sparkes litt. Mange venter for lenge med å gå tilbake til jobb. De venter på et overskudd og å bli symptomfrie, men livet er jo ikke symptomfritt og til tross for hva man kan lese om andre kollegaer og venner på facebook om hvor lykkelige og energiske de er så er ikke dette tilfellet i virkeligheten. Dersom man har som mål å ikke ha symptomer som slitenhet og kroppssmerter etter jobb så er det mage som ikke kommer seg på jobb. De fleste jobber er slitsomme, men det er jo også en av grunnene til at man får betalt for det. Argumentet at man ikke har overskudd til noe hjemme dersom man kastes for tidlig ut i jobb er dessverre utilstrekkelig siden det er jobben og ikke hjemmeaktiviteten man lønnes for. Butter det imot på jobb så er det hjemmetiden/fritiden man må foreta justeringer og ikke foreta justeringer i arbeidslivet for å fungere hjemme. I hele menneskets historie har man måttet arbeide for å overleve, men i den vestlige verden har prioriteringen av arbeid blitt nedjustert. Kanskje pga villedende idealer og reklame etc, men også pga det koster mye krefter å pleie et moderne vestlig liv. Det er mange gjenstander å vedlikeholde, store hus, alt skal være strøkent og man skal være på topp og tilstede. Har man det slik ville også jeg som fastlege "forlangt" at man foretok justeringer på hjemmebane før sykmelding. Det gis mye sykmeldinger idag fordi livene våre har blitt så slitsomme. Vi må nedjustere kravene til oss selv.


Man må aldri glemme å utrede skikkelig


Selvsagt må man alltid vurdere om du er syk. Mange lidelser debuterer med tretthet og slitenhet slik at en grundig utredning alltid må foretas. Det kan være så enkelt som vitamin D-mangel, vitamin B12-mangel, lavt jern eller lavt stoffskifte, eller mer komplisert som autoimmune tilstander eller giktlidelser.


Jeg vet ikke hvilken gruppe du tilhører. Først må det foretas en utredning for å utelukke sykdom som kan behandles. Finner dere igen sykdom har dere ingen diagnose og tittelen på sykmeldingen blir da noe slikt som utbrenthet eller psykisk ubalanse/stressreaksjon eller tilsvarende. Dette er bare symptomer og symptomer gir ikke sykepengerettigheter. NAV kan faktisk finne på å underslå slike sykmeldinger. Fastlegene må stadig oftere forsvare hvorfor de har sykmeldt pasienter spesielt i den kategorien du befinner deg i. Klarer ikke fastlegen overbevise NAV så trekker de sykmeldingen vekk.

De aller fleste fastleger har sykmeldt pasienter i din situasjon. Det er ubehagelig for fastlegen. Fastlegen vet at grunnlaget er dårlig, og når sykmeldingen strekker seg lenger enn arbeidsgiverdagene på 16 dager så kommer NAV ofte på banen, litt avhengig av hvor mye NAV har å gjøre i området. Tydeligvis føler fastlegen din nå på dette. Han/hun har ingen diagnose. I følge NAV skal fastlegen friskmelde deg (gitt at det ikke er noen diagnose). Det kan bety at du blir enda dårligere og utvikler symptomer som genererer en diagnose.

 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon