ME, psykosomatisk eller alvorlig sykdom?

Innsendt spørsmål

­Jeg sliter med kronisk utmattelse og smerter/ømhet i skjelett i nakke/kranie/kjeve. Plagene er alltid der, men varierer mye i intensitet. Når det er på det mildeste er det helt levbart og så stort problem, men på det verste er det meget invalidiserende og går kraftig utover livskvaliteten. I dårlige perioder er intensiteten høy i mange dager i strekk, i bedre perioder går det opp og ned i løpet av dagen. Disse plagene har jeg hatt i snart 3 år.

Når plagene er sterke får jeg angst for at det jeg er fysisk syk, og har utviklet helseangst. Dette har jeg også vært ærlig med fastlegen om, og han har dermed ikke villet utrede meg noe særlig. Stoffskiftet har han sjekket og det er normalt. Han tok også samtidig noen andre blodprøver, men jeg husker ikke hva det var. De var også normale. Jeg har nå flyttet og dermed fått ny fastlege. Jeg har vært der 1 gang ifbm spørsmål vedrørende dosering av SSRI jeg går på. Jeg fortalte samtidig om plagene og om helseangsten. Ble da spurt om hvilken utredning jeg hadde hatt hos forrige fastlege og om jeg hadde tatt blodprøver. Jeg forklarte som nevnt over, og legen mente vi burde prøve psykomotorisk fysioterapi i første omgang. Står nå på venteliste, men det tar nok lang tid før jeg kommer inn der.

I mellomtiden jobber jeg så godt jeg kan med tankene og har stadig en innvendig kamp hvor jeg prøver å overtale meg selv om at utmattelsen og smertene kun er psykosomatiske, men det er så vanskelig å tro på at jeg ikke er fysisk syk når jeg føler meg så dårlig. Jeg har sluttet å søke opp symptomer på nettet, men jeg vet likevel at de plagene jeg har kan ha så mange forskjellige underliggende sykdommer. Selv om jeg vet at det høyst sannsynlig ikke er noe alvorlig, er det vanskelig å komme vekk fra tanken om kreft eller andre alvorlige fysiske sykdommer. Vet også at de som f.eks får diagnosen ME først må ha vært utredet for diverse mulige underliggende fysiske sykdommer og utelukke disse.

Vil alle disse differensialdiagnosene kunne utelukkes ved hjelp av blodprøver? I mitt tilfelle, hvilke konkrete blodprøver eller andre undersøkelser vil være relevant å ta for å utelukke underliggende sykdom? Jeg føler at første steg for meg nå må være å en gang for alle få en bekreftelse (så godt det lar seg gjøre) på at det ikke er mistanke om noen fysisk sykdom, og akseptere dette. Deretter fortsette steg 2 med behandling / lære mestringsstrategier hos psykomotorisk fysioterapeut.

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 20. oktober 2015, klokken 12:09

Jeg tenker som så, at om man klarte å overbevise deg om at du ikke led av somatisk (kroppslig) sykdom så hadde du om ikke lenge hatt behov for noen psykosomatisk behandling.


Jeg tenker også at en utredning må være akseptabelt å gjennomføre selv om mistanken om sykdomsangst er mest sannsynlig. Så får man heller trekke i trådene om det dukker opp noen av dem underveis, men om helsesjekk og blodprøver er normale så er det faktisk å sette i gang med terapi av spenninger, bygge opp aksept og igangsette mestringsstrategi som gjelder, men en god innledning til dette er i så fall gjennom et behandlingssted for nettopp slike lidelser. Da får man gjennomgang av et helt team av mennesker; lege, fysioterapeut, treningsveiledere som setter opp tilpasset program bare for deg, sosisonom, psykolog...Dette foregår på de såkalte rehabiliteringsstedene, eller "kurbadene". Jeg vet ikke hvor du er fra i landet og kan ikke gi noen eksempler.


Når det kommer til ME er det noen ganger nødvendig at fastlegen får hjelp av spesialist (dersom fastlegeutredningen ga noen tråder å trekke i), andre ganger ikke. Først og fremst må man i det hele tatt fylle kriteriene for ME før man begynner å utrede for differensialdiagnoser:


Her er de kriteriene som brukes mye i Norge, men det er litt "krangling" på feltet. Det eksisterer uenighet innenlands, og mellom Norge og utlandet.


Fukudakriteriene • Hovedkriteret: Utmattelse (alle underpunkter må være oppfylt)

  • Vart 6 måneder eller lenger

  • Vedvarende eller tilbakevendende

  • Klart oppstartstidspunkt (ulykke, sykdom, overbelastning…)

  • Reduserer deltakelse i aktivitet (f eks sykmelding, klarer ikke reise på trening/sosiale aktiviteter etc som tidligere)

  • Bedres ikke av hvile

  • Utmattelsen er ikke opplagt et resultat av en pågående anstrengelse (da forventer man i så fall at utmattelsen skal avta når den pågående anstrengelsen avtar; og da er det ikke ME man har) • Tilleggskriterier (minst fire av dem må være oppfylt):


  • Svekket korttidshukommelse og/eller konsentrasjon som reduserer aktivitetsdeltakelse

  • Sår hals

  • Ømme lymfeknuter

  • Muskelsmerter

  • Smerter i flere ledd

  • Nyoppstått hodepine

  • Manglende følelse av å være uthvilt etter søvn

  • Forverret sykdomsfølelse i minst 24 timer etter anstrengelse
For meg høres dette ut som skal ihendetas gjennom henvisning til et rehabiliteringssted dersom utredningen hos fastlegen ikke fører frem. Det er viktig å ta symptomene alvorlige selv om de viser seg å ikke være farlige, for selv om de er spennings- og/eller sykdomsangstbetinget så ser du jo at de i praksis er like invalidiserende som om dt skulle være en alvorlig sykdom.


 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon