Min mann tisser på seg om natten - Kan det være MS? Eller medisinene hans?

Innsendt spørsmål

­Hei
Jeg har en mann som har vært innlagt på psykiatrisk i sommer. Etter at han kom hjem har han begynt å tisse på seg om natta. Det skjer nesten hver natt, og det har også skjedd to ganger på en natt. Det har også hendt ett par ganger før han ble innlagt også.
Jeg ønsker at han kan oppsøke lege, men det tør han ikke!

Kan det være medisinene som gjør det?

Han har også mye muskelsmerter, dårlig hukommelse, dårlig konsentrasjon, mye trett å sover mye, og nå dette med tissinga.
Jeg begynte å lure på om det kan være noe MS greier i bildet, han har mange like symptomer.

Har du noen råd å gi i forhold til dette med tissing om natta? Hva tror du om det med MS?

Han står på Olanzapin Ratiopharm 10mg 2tab på kveld, Escitalopram ratiopharm 10mg 1tab daglig, Lyrica 150mg 1kapsel 2ganger daglig, valergan 10mg, orudis 200mg 1tab daglig og sobril 15mg ved behov.

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 25. januar 2013, klokken 19:10

Kan medisiner få oss til å sove så tungt at vi kan tisse på oss?


La oss begynne med medisinene. Dersom han har benyttet samme medisiner og i samme dose hele tiden så er det mindre sannsynlig at han plutselig skal få en slik bivirkning av de nå. Men la oss ta dem for oss: Olanzapin (= Zyprexa), Escitalopram, (= Cipralex) Lyrica, Vallergan, Orudis og Sobril: Av disse kan "kun" Olanzapin ha ufrivillig vannlating (inkontinens) som bivirkning. Dersom han har startet med denne nå nylig, eller har justert opp dosen på den, så kan det tenkes det er denne som er årsaken. Dere må selvsagt ikke justere på dosen selv, men diskutere doseringen med fastlegen. En annen forklaring på hans ufrivillige vannlating på natt er at han kan ha sovet så tungt, som følge av at hans medisiner forsterker hverandre, at han ikke har følt verken vannlatingstrangen eller at han har begynt å tisse på seg.


Jeg sjekket om hans medisiner går godt sammen: Hans tretthet kan forklares gjennom hans kombinasjon av Vallergan, Sobril og Lyrica som forsterker hverandres sløvende effekt. Dere skal derfor legge merke til om det er når han tar Sobrilen ved behov at han blir ekstra trøtt. Legg også samtidig merke til om det er når han er ekstra trøtt/sløv/slått ut at han tisser på seg om natten.Uansett så kan Olanzapin uansett ha skylden alene. Det kan også dreie seg om en kombinasjon; dvs at Olanzapin ikke får denne bivirkningen før han blir skikkelig sløv (som følge av å ta både sobril, vallergan og lyrica). 


Vær i tillegg oppmerksom på at medisiner som Sobril for behovsbruk pleier å havne nokså snart på fastlisten. Jeg forhåndsdømmer ingen, men medisinen gjør oss avhengig. Det være seg om man er arbeider på gulvet eller sjef i en bank. Først er vi flinke og tar den som beskrevet, dvs i situasjoner den er ment brukt. Deretter kommer vi til en overgangsfase hvor vi tar den for sikkerhets skyld, og derfra er det bare snakk om kort tid før vi ikke tør å kutte den ut.


Vallergan brukes av mange som sovetablett, men gir for mange en nokså betydelig "hang-over" dagen derpå, men dersom han benytter den som ledd i en nedtrapping av alkohol må han fortsette med den. Hvis ikke ville jeg diskutert denne medisinen med fastlegen også.


Til sist vedrørende hans medisiner vil jeg nevne at Escitalopram og Orudis gir lettere magekatarr/magesår når de benyttes sammen. Jeg sier ikke at det er feil å ta de sammen, men ved magesmerter bør dere ha i bakhodet at det kan hjelpe å endre på denne kombinasjonen eller på dosene. De aller fleste tåler derimot å ta de to sammen.


Konsentrasjonsvansker gir automatisk dårligere hukommelse


Konsentrasjonen blir dårligere når man bruker slike medisiner sammen, og, når konsentrasjonen er dårlig vil det også bli vanskelig å huske. Det blir ikke noe å huske om man ikke har vært konsentrert nok til å ta til seg informasjonen.


Kort om MS


Hva MS angår så er dette en dels arvelig og dels miljøbetinget (immunsystemet, virus, røyking m.m.)skade av nervebekledningen i hjernen og/eller ryggmargen hvor det gjentatte ganger oppstår symptomer fra nerver som typisk ikke kommer fra samme sted i hjernen eller ryggmargen. Det er stadig nye områder i hjerne- eller ryggmarg som angripes, slik at ene gangen er det synet som berøres, andre ganger opplever man en svak arm, neste at man blir klønete eller upresis og mange opplever en fryktelig sterk trang til å måtte tisse. Ved for eksempel hjerneslag er det mange utfall, men alle utfallene har et fellestrekk: områdene (armen, benet, øyet etc) som berøres styres fra ett og samme sted i hjernen. Ved MS kan man rammes høyt og lavt og høyre og venstre side av kroppen og også uten noe system i tid.


Tidlige symptomer ved MS er redusert følesans, ting kan gå tregere, en arm eller ben kan bli svak, man kan få dobbeltsyn eller redusert syn på ett øye. Mistenker man MS må det gjøres en nevrologisk undersøkelse for å se om muskelstyrken er normal, om berøringssanser etc er normale, om synet er normalt, balansen osv er normalt. Ved mistanke henvises til spesialist i nevrologi, det tas MR og ofte også prøve av ryggmargsvæsken. Samtidig tas det en rekke blodprøver for å utelukke mange av de lidelsene som kan likne på MS.


Symptomer på MS kan ramme alle steder av kroppen siden vi har nerver i alle kroppens hjørner.


*  Nystagmus: Ses av legen under den nevrologiske undersøkelsen når du bes kikke helt mot venstre eller høyre. Dersom øyet beveger seg ("slår") hurtig frem og tilbake kalles det nystagmus.

**Optikusnevritt: Betennelse av synsnerven
. Et vanlig startsymptom ved MS og som gir tåkesyn eller dobbeltsyn på ene øyet. Dette symptomet kan starte flere år før andre symptomer oppstår.
Sammendrag


Jeg tror ikke MS er den riktige enden å begynne i her, men dersom dere mener å kunne spore nevrologiske symptomer lenger tilbake i tid, selv om de har forsvunnet igjen for hver gang, så skal dere fortelle dette til fastlegen så han får undersøkt for dette.


Olanzapin alene kan forklare hans inkontinens, men dersom han har benyttet samme dose hele tiden vil jeg heller tro at det er den andre sammensetningen som har skylden, eventuelt at inkontinensen til Olanzapin først fremkommer når han tar (enkelte av) de andre medisinene. Forsøk å observere om dere ser sammenheng mellom grad av dyp søvn og inkontinens, eller om uhellet skjer med Olanzapin alene eller først når han f eks tar Sobril i tillegg.


Ikke juster doser eller kutt ut medisiner uten beskjed fra legen siden dette kan fremkalle hans psykose.


Håper dette har fått dere et stykke på vei mot en eventuell løsning!

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon