MR viser kroniske vaskulære sirkulasjonsforstyrrelser

Innsendt spørsmål

MR av min hjerne viste "Supratentorielle hvitsubstansforandringer forenlig med kroniske vasculære forstyrrelser". Hva betyr dette?
Kan det være tegn på begynnende demens? Jeg er 78 år.­

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 04. mai 2019, klokken 21:27

Demens diagnostiseres ikke på MR, men av hvordan du skårer på såkalte "demenstester" og hvordan du klarer deg i hverdagen til å håndtere kjente redskaper, hvordan orienteringsevnen er, personligheten, hygienen, mistenksomheten, hukommelsen etc. Dernest tar man bilde for å se om det kan dreie seg om f eks Alzheimer demens eller demens som følge av redusert sirkulasjon i hjernen.


Det de ser på bildet er altså ikke noe bevis for demens. Det de ser er at du har forandringer som følge av redusert blodsirkulasjon over tid, hvilket betyr at dere må optimalisere blodtrykk, kolesterol og eventuelt blodsukker, og dere må vurdere blodplatehemmeren ("blodfortynneren") acetylsalisylsyre, f eks Albyl-E og ikke minst røykeslutt.


Konklusjon: Funnet er en følge av åreforkalkning og krever optimalisering av blodtrykk og kolesterol, samt røykeslutt, diabeteskontroll og eventuelt røykeslutt. Dette for å hindre at det oppstår blødning eller propp, dvs hjerneslag.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon