Personlighetsforstyrrelse og familie problemer

Innsendt spørsmål

­Skriver dette sammen med min mann (35 år, uten kjente sykdomer, bruker ikke medisiner) som sier at han føler seg følelsesmessig avstengt. Han kjenner på glede og spenning i livet. Han kan også ha litt sinte tanker og fortvilelse- men det forblir bare tanker i hodet og sjeldent følelser i kroppen. Føler seg avstengt slik at han har lite samvittighet , lite empati og generelt et lammet følelsesliv som han også deler lite av. Er ganske egoistisk/selvsentrert, i alt fra å dele på mat til hvordan han er i sengen. Har prøvd zoloft. Det gjorde han bare helt likegyldig. Han har prøvd div. Samtale terapi uten særs hjelp i det. Nå ble han avslørt i ha vært aktivt utro med løgn og svik i de siste 2.5 av våre 5 år. Han sier han ikke har tenkt på konsekvensene for oss eller barna en eneste gang. Spm. Mitt er: Finnes det noen medisin som øker følelser som empati, samvittighet? Han hevder at han elsker meg og barnet vårt og at han angrer, men anger og kjærligheten føler jeg ikke og dette klarer jeg jo ikke leve med..Finnes det noe som kan hjelpe? Jeg elsker han, er villig til å hjelpe han/oss til enhver pris.

Doktor Alexandra Trimbitasu

Svar fra legen (Alexandra Trimbitasu)

Sist endret 01. januar 2020, klokken 20:08

Hei.


Takk for spørsmål.


Forstår din bekymring og sterk ønske for løsninger. En sikker diagnose bør kunne stilles kun av psykolog og / eller psykiatri spesialist og følgende behandlingsplan tilpasses individuelt. Derfor, anbefaler jeg sterkt å kontakte fastlege og etterlyse videre henvisning til spesialist.


I det som følger, skal formulere noen tanker, såvidt det lar seg gjøres etter å ha lest deres historie. Tanker som kan brukes som utgangspunkt i en videre samtale med fastlegen.


Ut i fra beskrivelsen av atferd og manglende empati over tid, kan den mest sannsynlige diagnosen være en dyssosial (antisosial) personlighetsforstyrrelse eller en personlighetsforstyrrelse med kun noen dyssosiale trekk.


Personer med denne personlighetsforstyrrelsen viser atferd fra 15?års alderen i form av et vedvarende mønster av tilsidesettelse og krenkelse av andres rettigheter. Atferdsforstyrrelser bør ha startet før 15?årsalderen, hvor andres grunnleggende rettigheter eller sentrale aldersadekvate samfunnsmessige normer brytes.


 For å få diagnosen, må personen ha minst 3 av følgende 7 symptomer og tegn:


1. Følger ikke sosiale normer for lovlydig adferd ved gjentatte handlinger som gir grunnlag for arrestasjon


2. Vedvarende ansvarsløshet som viser seg ved gjentatt svikt i stabilt arbeid eller i økonomiske forpliktelser


3. Impulsivitet eller sviktende evne til å planlegge fremover


4. Svikefullhet, som viser seg ved gjentatt løgnaktighet, bruk av falsk navn, eller ved å lure andre for egen vinnings eller fornøyelses skyld


5. Uansvarlig ringeakt for egen eller andres personlige sikkerhet


6. Mangel på anger som viser seg ved likegyldighet for eller bortforklaring av å ha såret, mishandlet eller stjålet fra andre


7. Irritabilitet og aggressivitet som viser seg ved gjentatte slagsmål eller overfall


 De som har kun en personlighetsforstyrrelse med dyssosiale trekk, kan ha fære av disse diagnostiske kriterier til stede.


 Personer med personlighetsforstyrrelse har ofte vanskelig for å ha tillit til andre, noe som kan vanskeliggjøre samarbeid om behandling.


 Hovedbehandlingen for de lettere personlighetsforstyrrelsene er samtalebehandling over noe lengre tid (evt. langtids psykoterapi). Generelt har medikamentell behandling for personlighetsforstyrrelser liten verdi, men av og til er det mulig å kombinere medikamentell behandling med psykoterapi der andre psykiske lidelser forekommer samtidig, som f.eks. angst og depresjon. Støttesamtaler hos allmennlege (fastlege) er også nyttig. Ved mer alvorlige personlighetsforstyrrelser kan spesialiserte behandlingsprogrammer være nødvendig, eventuelt med innleggelse  ved alvorlige kriser.


Av spesialiserte behandlingsprogrammer, kan nevnes dialektisk adferdsterapi (DBT), mentaliseringsbasert terapi (MBT), skjemafokusert terapi (SFT) og STEPPS/STAIRWAYS.


Håper at dette kan være til hjelp for videre håndtering av deres problemer.


 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Relaterte spørsmål

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon