PSA doblingstid: Hva er min verdi og er jeg i risikosonen?

Innsendt spørsmål

Jeg har oppholdet meg de siste 5 år og er ikke residentia, men bruker en tysk fastlege. I forbindelse med total blodtest, som for øvrig ikke viser noen avvik, er det PSA testen som gjør meg urolig. 3/12-2o14 var den 2.4 ng/ml 16/11-2016 var den 2.26 ng/ml og den 18/3-2019 var den 3.09 ng/ml. Er jeg i faresonen for prostata kreft? vennligst frank. ­

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 22. mars 2019, klokken 20:20Doblingstiden i måneder = 129.86 måneder

Doblingstiden i år = 10.82 år

Hasighet = 0.01 ng/ml/måned


Doblingstid på over 3 år betyr at det er usannsynlig at det er kreft i din prostata. Du har PSA doblingstid på over 10 år!


Verdien i seg selv (3-tallet) er og liten. Verdier under 10 er som regel forårsaket av godartede forstørrelser, men man må og ta i betraktning hva man kjenner når man undersøker prostatakjertelen med en finger, arvelig historie og resultater av eventuell prostatabiopsi eller MR.


Dersom man skulle tatt hensyn til bare PSA-verdien og doblingstiden til denne ville du klart være å betrakte som fri for mistanke om kreft, men man må ikke glemme å bedømme kjertelen ved direkte undersøkelse heller. Kjennes det en kul på kjertelen eller den virker hardere enn den bør være eller virker å ha vokst fast og ikke lar seg rikke på, eller midtdelet er utvisket, så er det ene og alene grunn nok til å henvise til videre undersøkelse hos urolog. Urologen avgjør da om det bør tas biopsier eller MR.


Følgende individer skal man ha spesielt lav terskel å henvise til videre utredning:
  • Menn med påvist prostatakreft hos 2 førstegrad- slektninger under 60 år. Førstegrads slektninger er mor, far, søsken eller egne barn.

  • Menn med 3 nære familiemedlemmer, uavhengig av alder, med påvist prostatakreft

  • Menn med påvist mutasjon i BRCA2-genet (brystkreftgen 2). Som regel spesialistene som tar denne prøven, dvs at det først har vært en grunn til å henvise deg videre.


KONKLUSJON: Så lenge fastlegen ikke har gjort funn på prostataen og du ikke er i risikogruppen (arvelig belastning) er disse PSA-verdiene og -doblingstidene ikke i nærheten av å være i risikosonen for kreft. 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon