PSA stigning - ti år etter kreft operasjon. Bekymringsverdig?

Innsendt spørsmål

Hei.
Jeg er en 72 år gammel mann.

­Ble operert for blærekreft og prostata for snart ti år siden og PSA begynte å bevege seg for to år siden, og mitt spørsmål er om jeg bør begynne å stå på for videre undersøkelser. Meg forklart for endel år siden lå kreften i prostata tett inn mot bekkenet og en av legene sa han håpet han fikk fjernet alt. Har hatt diverse helseutfordringer utredet ved flere sykehus de siste 5-6 årene.
Legger ved utdrag fra epikrise ved siste (januar 2019) konsultasjon ved Aker som bakgrunn:
--" Rehenvist for kontroll etter cancer vesica/cancer prostata.
Pasienten ble cystoprostatectomert sommeren 2010 ved cancer vesica pT1 høygradig pN0 (0/3)
pMx. Åpen cystektomi med Brickerdeviasjon. Bifunn cancer prostata Gleason 7a, pT3a pNx pMx.
Pasienten har en atrofisk venstre nyre uten nyresvikt, kjent nyrecyster. Biokjemisk residiv fri uten
påvisbar PSA frem til mai -18, da første gang PSA 0,04.
......
Pasienten er plaget av residiverende anstrengelsesutløst feber, utredet ved infeksjonsmedisinsk
avdeling uten funn.
Etter lengre samtale klarer ikke å få frem sikker årsak, det er ikke tatt testosteronspeil og det ikke
tatt soppdyrkning av urin. Dette kompletteres i dag. Han er utredet for hypofysesvikt i 2017 uten
at dette er påvist.
.......
Konklusjon og plan:
Tar testosteronspeil og urindyrkning i dag, ringer pasienten neste uke når dette er klar. Ingen
videre kontroller her hos oss ved urologisk avdeling. Ved ev. signifikant feber bes han ta kontakt
med egen lege eller legevakt for ev. innleggelse indremedisinsk avdeling for utredning og da
blodkulturer/urin til dyrkning."
---"Tlf:... E-resept Trimetoprim 160 mg *2 i fem dager"
Skulle egentlig opereres for prostata så egentlig er journalen feil, bifunn er blærekreften.

Tok ny PSA prøve nå hvor legekontoret sa den var helt fin med PSA verdi 0,09. Det er over en dobling siden mai 2018. Det ble også tatt en prøve i mai 2019 med bare en desimal, PSA < 0,0, denne er vel ubrukelig i denne sammenhengen. Så er spørsmålet, skal jeg vente til PSA > 0,2?

Medisinsk historikk:
1987 Atrieflimmer- medisinert med maravan siden ca 90
2004 Kraftig Lungebetennelse-sykehusinnleggelse
2010 Kreftopperert for prostatakreft og blærekreft (2 forskjellige kreftformer)- brickerblære (juni), ingen spredning, ingen cellegift eller strålebehandling
2012 Feber ukjentårsak flere omganger med høy feber i året (fram til 2017) pluss feber ved aktivitet
2012 Pet-scan og andre undersøkelser - ingen resultater
2014 01.14 Infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevåll
2015 21/12 Radiumhospitelet (Seneffekter ved kreftopperasjon)- Viderehenviser til Rikshospitalet, infeksjonsmedisinsk avdeling
2016 27.01 Poliklinisk notat rikshodpitalet-immunsykdommer - ingen resultater- Rgelmessige undersøkelser i to år (til ut 2017). Tatt utallige blodprøver( i opptil 19 reagensglass på en gang) - ingen resultater.
2016 15.12 Antatt kronisk UVI med perioder med oppblussing til akutt pyelonefritt, satt på 3,5 mnd pencilinkur. Pr. 2018 ikke hatt høy feber annet en gang siden, antagelig grunnet annen infeksjon. Annen feber er ikke borte, men kanskje noe lavere (sjelden over 38.5), men har kanskje redusert aktivitetsnivået.
2017 Høst Utredet for hjerte/kar- 24 timers kardiagrafi
2017 06.11 Gastro- og koloskopi - alt bra
2017 24.11 Rikshospitalet- behandlet for histologisk verifisert basalcellekarsinom fortil distalt venstre legg
2018 28.02 Innlagt pacemaker pga. lav puls og hjertestopp om natta. Vil fortsatt ha konstant atrieflimmer.
Ellers ligger det ca 36 polikliniske notater på min journal under Oslo Universitetssykehus pluss antagelig noe ved A-hus som jeg ikke har tilgang til, fin sengelektyre.

Går nå på Adelat 30mg-Irbesartan 150mg og Eliquis 5mg. Pacemakeren har ikke hatt noen innvirkning på min situasjon forøvrig, aktivitetsfeber og annen feber av ukjent årsak og mye sliten, trenger 1,5 times hvile om dagen.

Doktor Alexandra Trimbitasu

Svar fra legen (Alexandra Trimbitasu)

Sist endret 26. januar 2020, klokken 21:54

 Hei.


Takk for spørsmål.


Med din sykdomshistorie, er denne nye oppsporbare verdien av PSA, med dobling siden mai 2018, sannsynlig et alarm tegn.


Den logiske forklaringen er at sannsynligvis ligger igjen en - kanskje usynlig - smule av prostata, ettersom legen hadde fortalt deg at han hadde "håpet å ha fjernet alt". Derfra de så små verdiene. En smule prostata kan ikke lage store mengder PSA. Men det at den er nylig begynt å ha en doserbar konsentrasjon og at den øker, viser at det er sannsynligvis en sykdom som påvirker denne prostata resten.


Det kan være en kreft residiv. I så fall, ut i fra den lange kretfrie perioden, kan den regnes som å være en ikke aggressiv form, der utviklingen kan stoppes med non - kirurgisk behandling (stråling, hormon terapi) som urologi spesialist kan tilpasse etter individuell vurdering.


Det kan også være en økning forårsaket av kronisk eller residiverende urinveisinfeksjon, som involverer også det litle resterende prostata vevet når infeksjonen er aktiv. I så fall, er det forventet at PSA verdien faller igjen når du har vært infeksjonsfri i minst 4 uker.


Ut i fra denne tankegangen, anbefaler jeg at du etterlyser muligheten for ny urologi vurdering, der du kan bruke som utgangspunkt dette svaret her. Kontroll PSA etter 4 uker fra urinveisinfeksjon kan bli nyttig for å orientere videre utredning.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon