Ryggslitasje med modicforandringer. Behandling?

Innsendt spørsmål

­Hei. Jeg har jobbet som taktekker i 6 år. Di to første årene fikk jeg 2 prolapser og nå sliter jeg med ryggslitasje, men jeg får ingen svar av noen på hva det er så jeg håper dere kan hjelpe meg. Jeg er en hardtarbeidene kar som gjerne vil ut i jobb igjen straks, men sliter voldsomt med smerter i ryggen. Trener å står på men ingenting hjelper, men jeg fortsetter å håpe. Her er beskrivelsen fra MR undersøkelsen:

Skiven L4/L5 er høyderedusert og har nedsatt vannholdighet som ved degenerasjon, antydet benmargsødem i tilgrensende virvelcorporas dekkplater sekundært til skivedegenerasjon-modic type en. Bredbaset skivebukning med delvis intraforaminal utbredelse venstre side L4/L5, skivebukningen forårsaker antydet ubetydelig innsnevring av spinalkanalen, trang lateral recess venstre side, bra plass i rotkanalene.

Skiven L5/S1 er også høyderedusert og har nedsatt vanholdighet som ved degenerasjon med benmargsødem i tilgrensende virvelcorporas dekkplater sekundært til skivedegenerasjon. Bredbaset bukning også av denne skiven med delvis intraforaminal utbredelse bilateralt. Bra plass i spinalkanalen, antydet lateral recesstenose begge sider, god plass i rotkanalene.

Progresjon av de degenerative endringer caudalt i lumbalcolumna siden foregående undersøkelse 17.07.2012.

R: Markerte skivedegenerative endring med sekundære dekkplateforandringer L4/L5 og L5/S1, tydelig progresjon av de degenerative endringer siden 17.07.2012
Bredbaset bukning av de to nederste lumbalskiver, med litt trang venstre lateralrecess L4/L5 og antydet trang lateral recess bilateralt L5/S1.

Er det mulig å få en operasjon? , jeg er jo tross alt bare 23 år. Vil jeg bli bra? Kan jeg fortsette i yrket mitt eller er det 100% nødvendig med omskolering?

Jeg må få ett svar orker ikke gå uvitende. Tusen hjertlig takk for all hjelp jeg måtte få av dere. Jeg veit at dere har mye å gjøre som kanskje er viktigere en dette, men for meg er dette ekstremt viktig for jeg elsker jobben min.
Tusen takk.

Mvh Tommy 23år

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 21. desember 2016, klokken 21:58

MR beskriver de to nederste ryggvirvlene i korsryggen, med sine såkalte ryggmargsdisker/mellomvirvelskiver (støtdempere) mellom:


Spondylose


Øverst ser du hvordan en frisk ryggrad ser ut, med fyldige mellomvirvelskiver og ikke dehydrerte og tørre som nedenfor. Ryggraden nedenfor er degenerert, eller slitt som vi også kan kalle det. Når mellomvirvelskivene slites så klapper de litt sammen. Det betyr at ryggvirvelen og sidetakkene over kommer i kontakt med de under. Ben kommer i kontakt med ben med andre ord. Benbygningen forsøker å forskale seg selv for å ikke gnages og slipes til støv ved alle daglige bevegelser. Du kan se hvordan benet danner reaktive benpåleiringer som følge av dette. Til høyre for ryggvirvlene ser du sidetakkene. Disse stikker ut til hver side, mens ryggtakkene stikker rett bakover (dette ses bedre på tegningen under). Disse sidetakkene kommer også i kontakt med hverandre og det dannes benpåleiringer også der. Det er noen ganger uheldig, for det passerer nerver til og fra rygggen der. Så man må ikke ha prolaps for å få nerveklemssmerter/isjias (ryggsmerter med sterk serteutstråling til benet/bena). Det kan komme av slitasje også. Eller slitasje og prolaps kan eksistere samtidig.


Prolaps


Dette bildet er mer ment å vise hvordan den geleaktige innmaten i mellomvirvelskiven tyter ut om den fibrøse ringen omkring blir dehydrert og sprekker opp (dvs blir slitt/degenerert). Innmaten kan buke ut og klemme på en nerve. Det oppstår isjias.


Mellomvirvelskive BILDET: Mellomvirvelskiver består av en ytre, fibrøs og solid ring, og en støtdempende, geleaktig masse i senter. Bildet viser hvorledes innmaten kan tyte ut ved et svekket område av den fibrøse ringen.


La oss så forsøke å deschiffrere MR-beskrivelsen.


"Skiven L4/L5 er høyderedusert og har nedsatt vannholdighet som ved degenerasjon, antydet benmargsødem i tilgrensende virvelcorporas dekkplater sekundært til skivedegenerasjon-modic type en. Bredbaset skivebukning med delvis intraforaminal utbredelse venstre side L4/L5, skivebukningen forårsaker antydet ubetydelig innsnevring av spinalkanalen, trang lateral recess venstre side, bra plass i rotkanalene. "


- Dette betyr tørr og derfor flat skive hvorpå benvirver og sidetakker gnisser på hverandre. Benmargsødem betyr hevelse, og det er altså hevelse og benpåleiring der ben går mot ben. Det ses modic type 1 forandringer. Dette er forandringer som ses i virvlenes dekkplater (plater som sitter på virvellegemenes over- og undersider) og skyldes antakelig inflammasjonsfremkallende stoffer som frigjøres når det går rift i disken og innhold slipper ut. Inflammasjonsstoffene skaper smerte, men forårsaker også innvekst av smertefibre i dekkplatene. Omkringliggende muskler blir også irritert pga inflammasjonen og det forskes også påom det kan strømme bakterier til dekkplatene via små blodårer (kapillærer) som vokser via sprekker inn mot området. Det beskrives skivebukning som buker inn i ryggmargskanalen (intraforaminalt) med overvekt på venstre delen av kanalen, samt i åpningen (recessen) mellom sidetaggene hvor nerver passerer ut og inn. Men hverken i ryggmargskanalen eller i recessen er det dårlig plass for nerver, i det minste ikke i den posisjonen du ligger i når MR tas. Får du utstrålig nedover i benet i et tydelig avgrensbart stripeformet skille som også innebefatter nedenfor knenivå så betyr det at ryggarg eller nerverot (i recessområdet) er i klem allikevel. Hvis det hadde vært avklemning kunne de vurdert å fjerne disken og eventuelt også frest opp i recessen så det ble bedre plass for nervene.


Så var det skiven nedenfor, det nederste leddet i korsryggen, overgangen til bekkenet:


"Skiven L5/S1 er også høyderedusert og har nedsatt vanholdighet som ved degenerasjon med benmargsødem i tilgrensende virvelcorporas dekkplater sekundært til skivedegenerasjon. Bredbaset bukning også av denne skiven med delvis intraforaminal utbredelse bilateralt. Bra plass i spinalkanalen, antydet lateral recesstenose begge sider, god plass i rotkanalene. "


- Som nivået over, men her buker mellomvirvelskiven (disken) noe mer inn mot ryggmargskanalen, litt til begge sider, men intet som klemmer på nerver. Også recesskanalene (hulrommene nedenfor og ovenfor  sidetaggene hvor nerver pass


Det har blitt litt verre siden forrige undersøkelse, men det er altså ikke sett noe isjias (på bildet).


Behandling: Det er ikke noe som er i klem. Det hjelper derfor sannsynligvis ikke å frese opp recesskanalene. Diskene klemmer heller ikke på noe. Så det hjelper antakelig ikke å fjerne dem heller. Risikoen for at operasjonskomplikasjoner faktisk gjør det verre overgår sannsynligheten for at disken er årsaken. De ønsker nok å avstå fra dette. Uten symptomer på prolaps (isjias) eller trang ryggmargskanal/spinalstenose (ryggsmerter ved svai i korsryggen, lindring når skyter rygg) så anser de nok ikke dette å være årsaken til smertene. Da sitter man igjen med at det er modicforandringene som er årsaken. Studier vil vise om antibiotika kan bli en fremtidig (tilleggs-) behandlingsform. Forskjellige former for betennelsesdempende medikamenter er og vil antakelig bare bli mer aktuelt. Tradisjonell fysikalsk behandling kombinert med betennelsesdempende, røykeforbud, vektreduksjon, riktig kost og frikke og rikelig med fysisk variert aktivitet har effekt. Man kan vurdere å fryse eller ødelegge smertefibre i området, men så langt det lar seg gjøre vil de ikke sette noen kniv i dette da plagene mest sannsynlig skyldes nerveinnvekst og inflammatoriske forandringer i muskler, bindevev og dekkplater. Dette kan ikke skjæres vekk. De nevnte faktorene må innføres og de må vare livet ut. Dette kan lindres, men ikke helbredes. Arvelige faktorer spiller.


AKTUELLE LENKER FOR DEG:


Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon