Skulle behandlingen mot det lave stoffskiftet startet før? Er skaden skjedd?

Innsendt spørsmål

­Hei!
Jeg har en samboer som har fått påvist lavt stoffskifte. Dette ble påvist etter at vi snakket med legen fordi hun var begynt å bli glemsk, sov mye, manglende initiativ, problemer med konsentrasjonen, noen ganger frøs hun andre ganger hetetokter. Hun har også gått opp i vekt. Muskel og leddsmerter har hun hatt i mange år. Det er i følge legen bra nå med stoffskiftet, men jeg har mine tvil. Hun har gått mange år på medisin mot angst. Hun virket noen ganger forvirret, men dette kan være bivirkninger ved bruk av angstmedisin. Hun har brukt Aurorix tror jeg det var og det ble byttet til Cipralex. Hun har også brukt Moklobemid. Kanskje Sobril også. Hun tar ingen av delene nå.
1. Kan det ha vært lavt stoffskifte hun har hatt hele tiden og ikke angst?
Vi har spurt etter journalen, men vi har ikke fått hele. Det kan jo være noe legen vil skjule. Hun har fått diagnosen demens nå, fordi hun ikke husker så godt.
2. Men kan det også være ettervirkning av at hun har gått lenge med lavt stoffskifte?
Kanskje det ikke er demens. Jeg har forstått det slik at hvis behandlingen settes inn fortest mulig, går det som regel bra. Men hvis hun har gått med lavt stoffskifte i flere år, så kan hun ta skade av det.
3. Gjelder dette også for hukommelsen, og kan hun ha fått skade av det?
4. Hvor lang tid tar det før alt retter seg opp på normalt nivå, hvis det retter seg opp?
Det var jo først etter at jeg nevnte det for legen at hun begynte med Levaxin. Det virker som om legen har foret henne med anti depresiva fordi hun hadde slike symptomer og ikke tatt symptomer på lavt stoffskifte alvorlig.
5. Er det noe som kan gjøres for henne eller må hun leve med diagnosen demens?
Har vært hos spesialist, men der sa hun at det mest sannsynlig ikke var noe galt med stoffskiftet.
Legger ved avskrift av blodprøvene, fikk ikke til å legge ved kopi.

Med vennlig hilsen, Tvilende,

Blodprøver:

Svardato Navn Svar Benevning

30.08.2010 B-Leukocytter 6,2 10 9/L
30.08.2010 B-Trombocytter 426 10 9/L
30.08.2010 B-HB 14,2 g/dL
30.08.2010 P-ACTH 18 ng/L
30.08.2010 S-ALAT 21 U/L
30.08.2010 S-ASAT 35 U/L
30.08.2010 CRP

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 21. februar 2011, klokken 23:09

Dette var vanskelig. La oss begynne med å forsøke å sette bitene i dette puslespillet sammen. Vi går innledningsvis gjennom hva som er symptomene på de tre tilstandene angst, lavt stoffskifte og demens. Deretter forsøker vi å konkludere. Svaret må du regne med å måtte lese flere ganger da det er komplisert, men jeg tror vi har et godt forslag til hva du kan gjøre videre og håper å ha svarene på den største frustrasjonen; om noe burde vært gjort før og om det kan ha skjedd noe alvorlig om de satte i gang behandling for sent.


Symptomer på lavt stoffskifte  • Psykiatriske: Depresjon, treghet, demens, hukommelsessvikt, tiltaksløshet, tretthet, konsentrasjonsvansker.

  • Kroppslige: Hes, sen puls, hjertesvikt, forstoppelse, nedsatt appetitt, vektøkning, frysing, ledd- og muskelvondt, menstruasjonsfortyrrelse, hårtap.

  • Annet: Listen er lang. De fleste symptomene er tatt med over.


Symptomer på angst  • Psykiatriske: Nervøsitet, bekymringer for fremtiden, økonomi, ulykke eller sykdom.

  • Kroppslige: Skjelving, tørr munn, hjertebank, tungpust, brystsmerter, muskelsmerter, hodepine, svette, magesmerter, kalde hender.

  • Annet: Test om du har angst.


Symptomer på demens


Det er ikke nok med svekket korttidshukommelse for å stille diagnosen demens. Man må også påvise at det er svikt i logisk tenkeevne, endret personlighet og at tilstanden har vart i minst seks måneder. I tillegg må andre sykdommer som gir tilsvarende symptomer utelukkes eller korrigeres (lavt stoffskifte, depresjon, vitamin B12-mangel etc.). For å stille diagnosen kreves samtale med pårørende og aller helst lege eller spesialsykepleiere som observerer personen hjemme.  • Svikt i korttidshukommelse

  • Svikt i dømmekraften, planleggingsevne og evne til å tenke abstrakt (eksempel på ett av mange spørsmål som avdekker dette: En løve spiser en tiger: Hvem overlever?).

  • Bevisstheten ellers er klar. Personen vet at han/hun eksisterer, registrerer tale og  mange kan delta i samtaler, følge med på nyheter, lese etc.

  • Kontrolltap: Kan bli uinteressert (apatisk), lett irritabel, gråt og latter kommer upassende og ukontrollert og den sosiale oppførselen kan være avvikende.


Hvordan stilles diagnosen demens?


 I artikkelen Demens kan du scrolle deg til enden av artikkelen og bla i skjemaer som benyttes i demensutredning.


Som du ser har din samboer mange av symptomene fra alle kategoriene. Det jeg da kan si umiddelbart er at det er vanskelig å stille diagnosen demens om hun har både angst og lavt stoffskifte. Er de i tvil må det tas en rekke tester, inkludert logiske tester og observasjon i hjemmet. Pårørende må også svare på spørsmål om hun har endret atferd eller evner (se artikkelen demens). Det skal også tas et MR-bilde av hjernen. Dette kan påvise Alzheimer, svulster, aldersforandringer, dårlig blodsirkulasjon og gamle infarkter etc.


Hennes angst/depresjon og stoffskifte må først behandles optimalt. Først deretter er det mulig å avgjøre om hun har demens. Om de da stiller diagnosen demens må de så finne ut hvilken type demens hun har (MR, tester, hjemmebesøk, utelukke annen sykdom). Alzheimer er den vanligste. Her kan det hjelpe med medisiner (bremser utviklingen av sykdommen).


Hvordan stilles diagnosen hypotyreose?


Stoffskiftesykdom påvises ved å gjenkjenne symptomene og ved å måle blodprøver. Blodprøvene heter TSH, FT4 og anti-TPO. Ved lavt stoffskifte er TSH forhøyet og FT4 (uttales "fritt te fire") redusert (noen ganger normalt, og da er det vanskelig å bestemme om man skal starte behandling eller ikke). Anti-TPO (et antistoff) kan fortelle noe om hvorfor stoffskiftet er lavt.


Stoffskiftet påvirkes av annen sykdom i kroppen, deriblant depresjon. Forsvinner depresjonen kan stoffskiftet normaliseres av seg selv. Det beste er derfor å kontrollere stoffskifteprøvene på nytt en stund etter en eventuell depresjon er behandlet. Kanskje er det derfor spesialisten ikke fant noe galt med stoffskiftet? Fordi det var blitt bra i mellomtiden?


Svar på dine spørsmål


1) Det kan ha vært lavt stoffskifte hun har hatt og ikke angst, men symptomene ved lavt stoffskifte minner oftere om depresjon enn om angst. Symptomer på høyt stoffskifte derimot kan minne mer om angst. Dersom blodprøvene har vist forhøyet TSH og lav/normal FT4 var det ikke galt å behandle som om hun hadde lavt stoffskifte så lenge man tar jevnlige kontroller. Her kan det være at du viser oss et veldig lærerikt eksempel på hvorfor man skal ta regelmessige kontroller av stoffskiftet. Det kan nemlig tenkes stoffskiftet blir bedre igjen av seg selv når annen sykdom i kroppen tilfriskner. Fortsatte hun på Levaxinet (stoffskiftemedisinen) etter tilfriskning av depresjonen får hun plutselig for mye stoffskiftehormoner i kroppen. Dette kan utvikle høyt stoffskifte (hypertyreose), hvor angst er ett av symptomene. Dette blir nå litt komplisert, men jeg forsøker meg: Kanskje hadde hun "bare" depresjon først. Depresjonen utløste lavt stoffskifte og hun startet med Levaxin. På ett eller annet tidspunkt startet hun opp med og/eller skiftet depresjonstabletter som bidro til at depresjonen ble behandlet. Ble hun da stående på Levaxin ville det etter hvert kunne utvikles angst på grunn av forhøyet stoffskifte. Det blir jo da svært vanskelig til slutt å si hva som var hønen og hva som var egget.


Det er ikke bra om det virkelig viser seg at dere ikke har fått utlevert hele journalen. Dette må dere rede ut. Spør legen eller sekretærene på nytt. Kanskje ønsker de ikke levere ut journalen til deg som "bare" er samboer, men pårørende skal som regel kunne hente den ut dersom hun har fått diagnosen demens, med mindre legen med stor sannsynlighet kan frykte at opplysninger kan komme pasienten i hende som kan gjøre henne sykere eller vanskeliggjøre behandlingen av henne. Dersom det viser seg at du ikke får utlevert journalen og du mener du burde ha den eller er i tvil, bør du kontakte Pasientombudet eller Helsetilsynet der du bor for rådgivning.


2) Man har sett påvirkning av sentralnervesystemet hos barn med ubehandlet medfødt hypotyreose og man diskuterer, men blir ikke enige, om man har økt risiko for å utvikle demens dersom en voksen har gått i lang tid med lavt stoffskifte som ikke har gitt symptomer (såkalt subklinisk hypotyreose). Dersom jeg var tvunget å avgi et svar på spørsmål 2 ville jeg svart nei da dette er overveiende mest sannsynlighet.


3) Av samme grunn som i 2) svarer jeg nei også på dette spørsmålet.


4) Jeg kjenner ikke din samboers stoffskifteverdier, men jeg føler på meg at hun kan ha normal FT4, mens TSH er litt høy. Dette gjør tilstanden komplisert for legen; spesielt om symptomene er svake. Da er det ofte et spørsmål om man skal behandle eller avvente dette. Er TSH høy og FT4 lav er saken klar. Da er det lavt stoffskifte og man starter behandling (og glemmer ikke å kontrollere flere ganger årlig!). Dere må bla dere tilbake i hennes blodprøver (journalen, eller ringe sekretær). Når forandret TSH seg og når startet symptomene på (eventuell) depresjon? Dersom symptomene på depresjon startet samtidig med at TSH steg ville jeg satset på at depresjonssymptomene kom av lavt stoffskifte (og ikke en egentlig depresjon) og behandlet stoffskiftet og ikke depresjonen. Depresjonssymptomene ville da forsvunnet når stoffskiftet var normalisert. Dette er i tråd med dine mistanker, tror jeg. Bla dere derfor tilbake, eller bestill hele journalen, og finn ut av akkurat dette. Dersom symptomene på depresjon startet klart før TSH begynte å stige ville jeg satset på at det virkelig var en depresjon hun hadde og behandlet den. Dersom det senere oppstod lavt stoffskifte (høy TSH) ville jeg behandlet dette med Levaxin så lenge depresjonen vedvarte. Behandler man lenger enn depresjonen varer kan hun bli overdosert på Levaxin dersom det viste seg at det lave stoffskiftet kom av depresjonen. Beklager at dette blir komplisert, men depresjon kan gi lavt stoffskifte og lavt stoffskifte kan gi depresjon. Jeg tror du må være tålmodig med legene i dette tilfellet, men jeg er enig med deg; mistanken din virker begrunnet, men frykten for varige skader av for sent oppdaget/behandlet hypotyreose tror jeg vi kan legge fra oss.


5) Dersom en pasient får diagnosen demens er dette en suksess dersom diagnosen er riktig. Mange pårørende opplever å måtte kjempe hos uerfarne fastleger for å få satt diagnosen både spesialsykepleierne og pårørende opplever som riktig. Det er viktig å få med seg legen i utredningen da det er han som står for utskrivning av medisin eller henvisning til spesialist. Dersom din samboer ikke har demens er det en tragedie. Diagnosen demens har en lei tendens til å nedprioritere personen med denne diagnosen. Man havner lenger bak i sykehuskøer, mister sertifikat, menneskeverd, respekt og kanskje også samtykkekompetanse og rett til å styre egen økonomi. Les artikkelen jeg har referet til. Over har jeg også kortfattet opplyst om hva som skal til for å stille diagnosen demens. Diagnosen demens skal ikke settes uten grundig og veldokumentert utredning.


Gå i ny dialog med behandlende lege(r) nå som du har bedre grunnlag for å drøfte. Les dette svaret flere ganger da det er komplisert. Forsøk deretter å forklare svaret for en annen person. Lykkes du med å gjøre deg forstått av denne er du klar for å ta del i diskusjonene, og beslutningene, legene gjør. Du/dere må gå gjennom symptomer og holde de opp mot når stoffskiftet endret seg første gang. Husk at det er spesielt endringen dere er på leting etter. Ikke nødvendigvis når TSH tippet over fra normal til unormal. 


 


 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon