Skyldes symptomene mine farlige ekstraslag, trange blodårer eller lang QT-tid-sy

Innsendt spørsmål

Hei,
Jeg har siste året opplevd press- og klemsmerter i brystet. Klem og pressmertene har startet i all hovedsak om kvelden når jeg slappet av. Jeg har tenkt at disse press- og klemsmertene har vært ufarlige ekstrasystoler. Jeg kjenner at hjertet "tar en pause" mellom slagene.

Plagene har gradvis forverret seg og jeg gikk til fastlegen for 2 mnd siden. Jeg hadde da lett forhøyet blodtrykk 140/95. Dette har jeg kontrollmålt flere ganger og resultater er stort sett vært svarende til dette måletallet, men syknende siste uker på BT. Kolestereol total 6,8. Jeg har vært "normalmålende" inntil august 2011 på måleområdene, men har levet ett relativt sett stillesittende liv fra oktober - januar (2012) iforbindelse med en kneskade. Denne ble operert for 7 uker siden

Jeg ble henvist til poliklinisk hjerteundersøkelse og var til undersøkelse der for ca 3 uker siden. Det ble der tatt ultralyd som av hjertet som viser lett fortykking av hovedkammers vegg. For inntil 3 uker siden forsvant ekstrasystolene umiddelbart ved fysisk aktivitet, men dette har endret seg. Det ble under arbeidsEKG funnet forandringer i QT- uten at jeg helt vet hva dette betød. Under arbeidsEKG ble det også registrert mange ekstrasystoler.

Dessverre var hjertelegen lite interessert å fortelle hva disse QT forandringene faktisk betyr- jeg vet at det kan være mange forandringer, men hun formidlet at det ikke behandles så lenge man ikke kjenner symtomer. Vel, under testen kjente jeg mange press og klemsymtomer og fikk som vanlig hodepine og tretthetsfølelse. Jeg er henvist videre til CT Hjertet (har pacemaker for Bradykardi etter rekke synkoperinger for 5 år siden), og skal ha 24t EKG, men der er det flere måneders ventetid

Dessverre må jeg vel kunne si at jeg fikk en utenlandsk lege som ikke var spesielt god i norsk. På mine spørsmål om hva QT forandringene faktisk betyr sa hun "at det er bare forandringer i 2 bokstaver;Q og T) Jeg forsøkte videre spørre om fortykkelse av hjertevegg, men hun svarte da altså at hun ikke "ville gjennomgå hele kardiolog håndboken med meg". Som du sikkert forstår så vet jeg derfor ikke mer nøyaktig hva de konkrete medisinske funnene er, og holdningen hennes inviterte heller ikke til rådføring ifht forholdsregler under utredningen

Som sagt så er det en betydelig forverring i tilstanden siste ukene. Jeg er en meget aktiv mann som trener 5-6 ganger i uken med løping og sykling. Har tidligere vært på landslagsnivå innen kondisjonsidrett. Under trening siste 1,5 ukene har jeg gjennomgående masse ekstrasystoler med klem og pressmerter som kan vare 30-45 minutter mens trening pågår selv om arbeidsbelastning ikke er mer en 120-130slag/min. Jeg blir kvalm, uvel og får hodepine. Noen ganger forsvinner ekstrasystolene etter denne tiden andre ganger ikke. Ved pulspalpilasjon kjenner jeg som over at "hjertet tar pauser"- har testet dette når jeg satt på sykkelrulle. Rytmen er 5-10 slag, også pause, 5-10 slag, også pause.
Mitt store spørsmål er om jeg løper noe risiko ved fortsatt trening under ventetiden for utredning?? Det er altså endringer siste 1,5 ukene som gjør at jeg er litt bekymret. Jeg er ikke utpreget somatiserende og tenker at jeg heller ikke har bekymret meg før siste 1,5 ukene under fysisk aktivitet


Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 09. april 2012, klokken 21:07

Hjerterytmeforstyrrelsen kan være ufarlige ekstraslag (ekstrasystoler), men kan også være en form for blokkering i nerveledningen mellom forkammer og hovedkammer (AV-blokk). Basert på opplysningene kan jeg ikke si noe mer korrekt. Hjerterytmeforstyrrelsen må skje samtidig som det tas et EKG slik at den kan synliggjøres på papiret. Det er ikke alltid så lett å få dette til. Derfor er du satt opp til et 24-timers EKG, altså at du skal bære på deg et EKG-måleutstyr i et helt døgn. Det at forstyrrelsen ikke har latt seg fange opp på vanlig EKG kan jo peke i retning av ufarlige ekstrasystoler siden disse har en tendens til å forsvinne når man kommer under trygge omstendigheter (EKG-måling på et legekontor). På den annen side skal du ikke ha for mange ekstrasystoler, eller såkalt koplede ekstrasystoler under trening/belastning. De bør forsvinne under belastning dersom de er av den godartede typen.


Ekstraslag skal forsvinne når hjertet belastes


Ekstraslag under belastning som gir grunn til videre utredning er koplede ekstraslag, dvs ekstraslag som forekommer parvis (to ekstraslag rett etter hverandre), i tripletter (tre etter hverandre) eller kvartetter (fire etter hverandre), eller dersom enkeltstående ekstraslag opptar mer enn 10 prosent av alle hjerteslagene i løpet av 30 sekunder. Dersom ekstraslagene dine er godartede er de ufarlige dersom hjertet ditt ellers er friskt i strukturen. Ultralyd av hjertet er som regel nok til å avgjøre om hjertets struktur er friskt (ingen tidligere infarkter/dvs arr, ikke for stort, ikke trange utløp etc), mens andre ganger er det på grunn av symptomene nødvendig med ytterligere undersøkelser, slik som hos deg med brystsmerter under arbeidsbelastningen (sykkeltesten). Slik ytterligere undersøkelse kan være koronar angiografi, myokardscintigrafi eller CT cor (CT av hjertet). Ved CT cor kan man i tillegg se hvor mye kalk det er i hjertets blodårer og beregne en risiko for å få tetting av blodårene de neste ti årene frem i tid.


Når det gjelder fortykkelsen av hjertemuskulaturen din kan denne sannsynligvis tilskrives treningen din. Hjertet er en muskel og blir tykkere når den belastes. Dette er et sunnhetstegn. Intensiv trening på toppnivå i flere år derimot kan gi utvidelse av høyre forkammer og bindevevsdannelse i hjertemuskulaturen, noe som disponerer til atrieflimmer, men ikke noe av det du her har nevnt minner om atrieflimmer. Atrieflimring er veldig rask og dessuten uregelmessig. I din hjerterytmeforstyrrelse forekommer det bare enkelte ekstraslag og det virker dessuten å være et system i det.


AV-blokk kan kreve pacemaker


Det finnes flere typer AV-blokk. Type I, II og III. Det er som regel kun type III som gir symptomer, men dersom symptomene dine skulle skyldes AV-blokk grad III så burde pulsen din være så lav som 30-45/min når symptomene oppstod, fordi det er den lave pulsen som er årsaken til symptomene ved AV-blokk. I hvile er ikke lav puls noe "bevis" på AV-blokk siden du trener. Den som trener kan ha hvilepuls som er så lav normalt. AV-blokk grad I og II fører til uregelmessig hjerterytme, slik at vi sannsynligvis kan utelukke dette også, men fra mitt ståsted er det som nevnt vanskelig å avgjøre. Jeg vet heller ikke hvorfor du fikk pacemaker. Kanskje var det nettopp på grunn av AV-blokk og at hele problemet "kun" består i en justering, dvs at pacemakeren må stilles til å slå tidligere når det oppstår pauser. AV-blokk kan være litt vanskelig siden den kan komme og gå.


Holtermonitoreringen (24-timers EKG) vil vise om det er noe annet enn ufarlige ekstrasystoler.


Overlegene utfører ofte ikke sykkeltestene


På sykkeltesten ville de sett om det var "ondartede" ekstraslag også, men kardiologen du traff var jo ikke særlig talefør. Kanskje var hun uerfaren og forlegen fordi hun ikke kunne svare. Kanskje var hun under spesialisering. Man har aldri noen garanti for hvor lenge de som utfører sykkeltestene har arbeidet i indremedisin. Det behøver ikke å ha vært lenge. Det er sjelden overlegene selv utfører disse rutinetestene, men de rådføres ved behov og skal være tilgjengelige på kort varsel om det oppstår noe.


Hva er lang QT-tid-syndrom?


Lang QT-tid vil si at det tar lang tid fra hjertet slår til det lader seg opp til å slå på nytt. Det at dette tar så mye lenger tid disponerer hjertet til alvorlig hjerterytmeforstyrrelse kalt ventrikkeltakykardi (ekstrem rask hjertefrekvens på hovedkamrene). Denne tilstanden kan være arvelig eller man kan få det i løpet av livet på grunn av langsom puls eller på grunn av en hjerterytmemedisin man eventuelt bruker. Lang QT-syndrom kan gi økt risiko for svært rask slagfrekvens av hovedkamrene. Dette fører til besvimelse, om det ikke fører til død. Det er derfor sannsynligvis ikke et langt QT-syndrom som har ført til dine symptomer. Symptomene dine passer sannsynligvis ikke med dette siden "bare" svimmelhet er uvanlig ved denne tilstanden.


Når QT-tiden er så lang at den tilsvarer lang QT-tid-syndrom så synes det enkelt på EKGet. På EKG skal QT-tiden være lenger enn 0.45 sekunder hos menn (0.46 sek kvinner), men man må korrigere for hjertefrekvensen. Denne korreksjonen foretas vha en formel (Bazetts formel: QT/hjertefrekvensen2). Jo lenger QT-tiden er, desto større er sansynligheten for Lang QT-tid- syndrom. I tillegg øker risikoen for syndromet dersom du i tillegg besvimer ved stress, har unormale såkalte T-bølger i EKGet (vekslende utseende, eller bølgete/knudrete), medfødt døvhet, lav puls eller familiemedlemmer med syndromet.


Konklusjon


Din situasjon er ikke avklart. Med ekstraslag og dessuten symptomer under belastning må jeg råde deg til å avstå fra trening og også stress inntil videre utredning er foretatt, spesielt siden du ikke har fått mer informasjon enn det du har fått. Jeg ville tatt en telefon til fastlegen eller sykehuslegen som har underskrevet epikrisen (sluttrapporten) for å få svar på dette med forsvarligheten med fortsatt trening eller ikke. Det er dumt å avbryte denne dersom ventetiden på Holter og CT cor er lang. Det de nå ønsker å utelukke er trange blodårer rundt hjertet (CT av hjertet) og en behandlingskrevende hjerterytmeforstyrrelse (vha 24 t EKG). Jeg kan ikke utelukke AV-blokk, behov for justering av pacemaker, patologiske ekstraslag på hjertet (hyppige eller koplede) eller langt QT-syndrom, men sannsynligheten er nok liten både med tanke på symptomene og fordi de ikke har nevnt noe spesielt. Jeg ville imidlertid ikke trent eller stresset før jeg fikk dette bekreftet av (fast-)legen.

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon