Sobril mot svimmelhet etter hjerneblødning

Innsendt spørsmål

­Vedrørende kavernøs malformasjon i hjernen, svimmelhet og Sobril.

Hovedspørsmålene er: Hvorfor er jeg svimmel og hvorfor mindre svimmel med Sobril?
Ble svimmel samme natt som jeg fikk blødning i hjernen.
Blødningen skjedde i en veldig arbeidssom periode der jeg ikke tok hensyn til meg selv.
Etter operasjonen på riksen sa legen at svimmelheten muligens ville vedvare. Men ikke hvorfor.
Er lite svimmel sittende og liggende. Fin hver morgen, men i løpet av første oppegående time tiltar ubalansen.
Fikk jeg blødning fordi jeg var overarbeidet? Har begynt hos psykolog, hun sier jeg er utbrent og har moderat depresjon. Dette stemmer.
Men hele tiden har jeg store spørsmålstegn i hodet: Hva kan jeg gjøre for å fjerne svimmelheten? Eller må jeg leve sånn?

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 31. oktober 2011, klokken 19:59

Kavernøs malformasjon - kavernøst angiom


Kavernøst angiom er et lite nøste av små blodårer (kapillærer). De dannes dypt nede i den hvite substansen i hjernen eller hjernestammen. De kan oppstå spontant (av seg selv) eller på grunn av at man har bestemte gener som disponerer for det (arvelighet).


GRÅ OG HVIT SUBSTANS: Den hvite substansen er området med alle de isolerte nervene løper til og fra den grå substansen. Det er isolasjonen til nervene (myelinet) som gjør denne delen (dybden) av hjernen hvit. I den grå substansen finner alle kommandoene og forståelsene sted.
Den spontane formen opptrer hos omkring 0.5 % av befolkningen og fører vanligvis til dannelsen av bare ett eller veldig få nøster. Den genetiske formen fører oftere til dannelsen av mange nøster og vil derfor lettere kunne gi opphav til symptomer.


Genene det er snakk om er gener som kontrollerer dannelsen av blodårer. Det er mange varianter av gener som lager blodårer. Eksempler er KRIT1 og MGC4607. Får du mutasjon i disse genene kan det ende med at de lager nøster av utvidete blodårer i stedet for normale blodårer. Det dannes etter hvert en liten kul (vanligvis under 1 cm)  i det området hvor cellene med mutasjonen befinner seg (svulst og tumor er andre navn på kul, mens cancer eller kreft betyr at kulen/svulsten/tumoren er ondartet).


Kulen er opphavet til symptomene ved kavernøs malformasjon  • Blødning: Blødningsrisikoen er cirka 0.7-1.5% hvert år, avhengig av hvilket studie man leser. Risikoen kan være høyere om du har flere nøster eller har hatt hjerneblødning tidligere. Blødningen er som oftest liten.

  • Epilepsi/kramper: Risikoen for dette er størst om nøstet befinner seg helt oppe mot den grå substansen. Den grå substansen er området hvor blant annet alle nervecellene som styrer musklene ligger. Trykker noe på den grå substansen aktiveres cellene som styrer musklene og du kan få kramper.

  • Kronisk hodepine (CT behøver ikke å vise karnøstene).

  • Andre nevrologiske symptomer: Avhenger av hva nøstet trykker på/irriterer.


Som følge av mulighetene vi har idag for å ta MR-bilder av hjernen oppdages idag kavernøse malformasjoner som på CT var umulige eller vanskelige å oppdage. Dette er fordi nøstene har liten blodgjennomstrømning. Når man tar CT benytter man ofte kontrast, en type væske som synes på CT- og røntgenbilder. Kontrasten sprøytes inn i en blodåre i armen og fordeler seg deretter i hele kroppens blodåresystem slik at skader eller sykdommer med økt blodgjennomstrømning vil oppdages. Kreftsvulster er eksempler på kuler med økt blodgjennomstrømning (siden kreft lager sine egne blodårer), mens et karnøste som er dårlig sirkulert ikke vil kunne oppdages.


KARNØSTE: En bunt av blodårer.
Behandling av kavernøs malformasjon


Noen ganger ser man bare situasjonen an selv om det har vært blødning, men oppstår det gjentatte blødninger, epilepsi, alvorlige nevrologiske symptomer, spesielt om de forverres, så vurderes operasjon. Suksessen av og muligheten for å gjennomføre operasjonen avhenger av hvor nøstet befinner seg. Desto nærmere livsviktige strukturer nøstet er plassert, jo alvorligere symptomer må du ha før de risikerer å operere.


Familiemedlemmene til den med kavernøs malformasjon bør testes genetisk (blodprøve) for å sjekke om de kan være bærere av gener som disponerer for sykdommen. Spesielt om de har langvarige og uforklarlige (nevrologiske) symptomer, deriblant kronisk hodepine.


Sobril mot svimmelhet?


Sobril er et medikament av typen benzodiazepin og som virker på en type mottakere (receptorer) i hjernen som kalles GABA-receptorer. Når du tar et benzodiazepinmedikament, for eksempel Sobril, så vil altså medisinen feste seg på nerver som har GABA-reseptorer. Det som skjer da er at disse nervene hemmes. Når GABA-nerver hemmes skjer følgende:  • Angst dempes

  • Muskler avslappes

  • Kramper forebygges (viktig anfallsbehandling ved epilepsi)

  • Alkoholliknende ruseffekt ved store doser

  • Reduserer søvnkvaliteten (REM- og deltasøvn).


GABA har vist seg å kunne være en medvirkende årsak til svimmelhet dersom det viser seg at svimmelheten oppstår i balanseorganet i det indre øret (PubMed). Umiddelbart kunne det derfor virke fristende å tro at det var en slik type svimmelhet du har, men høyst sannsynlig ikke. Svimmelhet med utgangspunkt i det indre øret (balanseorganet) er karakterisert ved svært uttalt svimmelhet hvor hele rommet snurrer rundt og hvor du må ha hjelp for å klare å bevege deg trygt omkring. I motsatt fall faller du til en side (samme siden hver  gang). Selv når du legger deg ned vil svimmelheten fortsette.


Sobril kan altså tenkes å være årsak til svimmelhet, slik som i tilfellet over, men også som bivirkning. Dette kan du lese om i Felleskatalogen under avsnittet Bivirkninger.


Sobril kan tenkes å kunne hjelpe indirekte, dvs ved å håndtere lidelsen som forårsaker svimmelheten. Angst, depresjon, utmattelse og overarbeid er alle kjent for å kunne gi svimmelhet, og da sobril "hjelper" mot (demper) disse tilstandene vil svimmelheten også forsvinne når du tar sobril. Det kan derfor se ut som om Sobril behandler svimmelheten direkte, mens den egentlig bare "behandler" den utløsende årsaken til svimmelheten.


Verdt å vite om avhengighetsskapende medisin kan du lese om her.


Svimmelhet og kavernøs malformasjon


Du fortalte i spørsmål med referansenummer 11176 at svimmelheten startet samme dag som hjerneblødningen. For å unngå svimmelhet er man avhengig av at mange strukturer fungerer perfekt i forhold til hverandre og at de er nøyaktig koordinert med andre sanser. Årsaken til svimmelhet kan derfor ha utgangspunkt i alt fra følelseslivet til dårlig syn eller redusert følesans i et kneledd (listen er veldig mye lenger enn som så). Jeg tror fortsatt Sobril hjelper deg indirekte, altså ved at den roer deg ned. Denne uroen kan ha oppstått samtidig med symptomene på hjerneblødningen.


Man må nok regne med at det kan løpe nerver i området hvor du hadde hjerneblødningen som på ett eller annet vis påvirker det kompliserte samspillet av funksjoner som opprettholder koordinasjon og balanse. Resultatet av en forstyrrelse her vil derfor lett kunne bli svimmelhet. Svimmelheten kan derfor tenkes å skyldes hjerneblødningen, men... siden Sobril hjelper tror jeg heller det er all belastningen rundt som er årsaken til den. Det kan også forklare hvorfor du ikke har svimmelheten konstant.


Hadde Sobril ikke hjulpet hadde jeg mer hellet til den oppfatningen at det var hjerneblødningen som var årsaken til svimmelheten. Slik sett kan det derfor tenkes du er "heldig", dvs om det er belastningen rundt som er årsaken kan jo dette helbredes ved egen og psykologens innsats. Jeg tror derfor at dette er veien å gå for å helbredes fra svimmelheten. Og når det kommer til overanstrengelse som utløsende årsak til blødningen kan ikke dette utelukkes dersom den medførte høyt blodtrykk.


Jeg har mest skrevet om svimmelhet her, mens du innimellom i spørsmålet ditt har skrevet ubalanse også. Slik jeg tolker det ut fra ordleggingen din kommer svimmelheten først og deretter ubalansen. Situasjonen blir nemlig noe annerledes om ubalansen kommer først og deretter svimmelheten. Men heller ikke her burde Sobril hatt noen direkte effekt. Jeg har derfor forholdt meg til spørsmålet ditt som at det er svimmelhet dette dreier seg om og at du har opplevd ubalansen i kjølvannet av denne.


Siden Sobril har effekt har jeg derfor tro på at din svimmelhet ikke behøver å skyldes selve hjerneblødningen, men heller alt rundt, hvilket lar seg behandle. Sobril er på sikt avhengighetsdannende, men brukt i ny og ne i en periode hvor den utløsende årsaken forsøkes behandlet må det være greit.


LES OGSÅ: Svimmelhet etter hjerneblødning

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Les svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon