Svimmelhet etter hjerneblødning

Innsendt spørsmål

­Har gått svimmel siden august. I september ble en liten hjerneblødning konstatert på venstre side. Har vært innlagt på to sykehus, tatt CT, MR og angio(?).
Jeg er hjemme nå, men funker dårlig. Er svimmel når jeg går og står, hvor lenge kan dette vare? Skal til kontroll i november. Blir sliten av å hele tiden tro at jeg svimer av, redd for å gå ol, er for det meste sengeliggende. Deprimert og ofte redd. Bor alene. Har alltid vært aktiv, nå har livet stoppet.
Er det normalt å gå så lenge svimmel etter en liten hjerneblødning?
Hvorfor blir jeg svimmel?
Har periodevis litt tåkesyn, ellers ingen andre symptomer.

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 29. mars 2013, klokken 18:46


Hva er hjerneblødning?


Hjerneslag kan komme av enten hjerneblødning (hemorrhagisk hjerneslag) eller blodpropp (tromboembolisk/iskemisk hjerneslag). Det vanligste (85-90%) er blodpropp.


Begrepet hjerneblødning viser til blødning i hodet, men sier ingen ting om blødningen sitter innenfor eller utenfor hjernehinnene (bildet under). Det er i alt fire typer blødninger som kan finne sted inne i hodeskallen (intrakranielle blødningsformer): • Hemorrhagisk hjerneslag


  • Intracerebral blødning: Det som gir hjerneslag (halvsidig lammelse og språkvansker etc) er den blødningen som oppstår inne i selve hjernen. Det er først og fremst denne type blødning vi sikter til når vi benytter oss av begrepet hjerneblødning på folkemunne, men leger bruker begrepet intracerebral blødning for dette.

  • Subarachnoidalblødning: Utenpå hjernen er det en svært tynn hjernehinne som kalles arachnoid. Denne ligger klistret tett inntil hjernen. Under denne finnes det blodårer som kan ryke og det vil da oppstå det vi kaller for subarachnoidalblødning. Dette gir en svært intens, spesiell og plutselig hodepine. • Subdural blødning: Blødning utenfor arachnoid, men innenfor den grove hjernehinnen som ligger mellom hjernen og skallen (kraniet).

 • Epidural blødning: Blødning utenfor den grove hjernehinnen. Blødningen ligger altså mellom den grove hjernehinnen og selve kraniet.


HJERNEBLØDNING: Klistret utenpå selve hjernen ligger en hinne som kalles Pia mater. Blødninger fra blodårer innenfor her, dvs inne i selve hjernen kalles intracerebral blødning. Mellom Pia mater og den neste hinnen, Arachnoid mater ligger det mange blodårer. Dersom det oppstår blødning fra en av disse kalles det subarachnoidalblødning. Begge disse blødningene kan kalles hjerneslag, men det er først og fremst den intrakranielle blødningen man sikter til når man snakker om hemorrhagisk hjerneslag. Blødning mellom arachnoid og Dura kalles subduralblødning, og blødning utenfor Dura kalles epiduralblødning. De to siste karakteriseres ikke som hjerneslag.
 


 


Svimmelhet etter hjerneblødning


Svimmelhet er dessverre en vanlig komplikasjon til hjerneblødning og den kan vare fra noen uker til noen måneder etter blødningen. Det er først når det er gått 3-6 måneder etter blødningen at man kan si hvorledes du vil få det senere. De symptomene du måtte ha igjen ca 3-6 måneder etter hjerneblødningen er det stor sannsynlighet for at du må slite med videre i livet. Sagt på en annen måte; hvis ikke svimmelheten gir seg innen 3-6 måneder er sannsynligheten stor for at den kan bli værende.


Det er ikke sikkert svimmelheten (bare) er forårsaket av hjerneblødningen. Det kan også være at den traumatiske opplevelsen ved det å bli syk bidrar.


Les også: Hvordan vet vi når en hodepine er alvorlig?


Indirekte årsaker til svimmelhet hos den med hjerneblødning


Svimmelhet kan også skyldes så mye annet enn hjerneblødning. Det at du i denne fasen naturlig nok er nedstemt og engstelig øker svimmelhetsfølelsen. Engstelse alene kan være nok til å forårsake svimmelhet.


Da du er sengeliggende reduseres hjertets pumpekraft og blodtrykket synker. Lavt blodtrykk kan også gi svimmelhet.


Er du nedstemt, kanskje deprimert, blir det gjerne så som så med mat- og vannintak. Dette reduserer blodtrykket enda mer og derfor økes svimmelheten også.


Lite bruk av kroppen fører til ubalanse og derfor svimmelhet.


Det er altså ikke bare hevelsen/betennelsen etter blødningen som gir svimmelhet, men også de andre problemene som følger i kjølvannet av et slikt kraftig traume: angst, depresjon, liten aktivitet, redusert mat- og vanninntak etc.


Hjerneblødning fører til en hevelse i området hvor blødningen finner sted. Så lenge denne hevelsen vedvarer vil du ikke bare måtte slite med svimmelhet, men kanskje også problemer med å styre armer, ben, språk, logisk tankegang og syn osv. Dersom hjerneblødningen din var liten vil det ta kortere tid før du blir bedre, men om du blir helt bra vet du altså mer om etter 3-6 måneder.


Depresjon og hjerneblødning


Det er viktig å diskutere medisin mot depresjon med din fastlege snarest dersom du ikke allerede har startet med slik. Du behøver ikke fortsette med slik tablett hele livet, men kan benytte den i circa 6 måneder. Du må forsøke å spise, drikke og bevege deg så normalt som mulig og anstrenge deg på å komme deg ut av huset, helst med selskap.


Hjemmesykepleie for den som er blitt akutt syk


Du må ikke være for stolt eller sjenert til å ringe hjemmesykepleien i den kommunen du bor. Enten det gjelder hjelp til påkledning, medisinutlevering eller bare et besøk innom for å se til at du har det bra kan være grunn nok til å be om hjemmesykepleie. Hjemmesykepleien kan også bidra med støttesamtaler. Kontakt også din kommunes psykiatriske sykepleier. Disse kan være en god støtte for deg i fasen du er i nå. Spesielt siden du er alene.


Hjemmehjelp for stell av huset burde du også benytte deg av. Det er ikke så ofte de kommer, men det er en god hjelp å ha når man er svak for en periode, og dessuten er de joe t selskap de også. Forsøk å takke ja til noen av de innbydelsene du eventuelt måtte få, men begrens deg siden hodepine og energitomhet også er en vanlig komplikasjon etter slag.


Man kan altså ikke gi noe nøyaktig tidspunkt for når din svimmelhet eventuelt vil forsvinne. Derimot kan man si mer om 3, senest 6 måneder etter hjerneblødningen (muligens skjedde denne allerede i august?). De symptomer og utfall du måtte ha om 6 måneder kan det altså tenkes du må ta med deg videre. I det minste gjelder dette utfall som vanskeligheter med språk eller bruk av kroppen etc. Når det gjelder svimmelhet vil også de andre tingene jeg nevnte bidra, slik at du må forsøke å rette på de faktorene (mat, vann, mosjon, samtaler, medisin mot depresjon) dersom du ønsker å komme deg tidligst mulig tilbake på bena. Det er altså ikke sikkert det lenger er selve hjerneslaget som forårsaker svimmelheten din idag, men heller den isolerte livsstilen, angsten, depresjonen, det reduserte mat- og vanninntaket og sengeleiet.


Annen lesing: Blåveiser rundt øynene kan være symptom på brudd på skallen


Sammendrag: • Spis og drikk fornuftig, og bruk kroppen mer enn du nå gjør, slik at du ikke får lavt blodtrykk. Lavt blodtrykk vil gi svimmelhet dette også.

 • Den hevelsen som oppstår i forbindelse med slaget vil gå tilbake etter noen uker. Hvor mange uker vil avhenge av hvor stort slaget var.

 • Om ca 6 måneder vil du vite mer.

 • Kontakt hjemmesykepleie, hjemmehjelp, geriatrisk sykepleier og ikke minst ergoterapeuten og fysioterapeuten i kommunen. Det er ofte nok å kontakte hjemmesykepleien så tar disse på seg oppgaven med å kontakte de andre. Hjemmesykepleien vet hvem de må kontakte.


Håper dette var til noen hjelp for deg. Ønsker deg all lykke fremover! 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon