testes jeg automatisk for hpv etter konisering?

Innsendt spørsmål

­Hei. Jeg er en kvinne som fikk utført konisering etter høygradige celleforandringer grad 2/3 med positiv HPV type 31 i 2014. Jeg har fulgt opp etterkontroller både etter 6 og 12 mnd, og flere ganger etter det. Jeg er engstelig av meg og har derfor bestemt meg for å undersøke meg oftere enn det som er anbefalt. Har fått som svar at celleforandringene er normale. Nylig leste jeg et svar på denne siden som var blitt skrevet til en dame som hadde spørsmål om HPV og celleforandring. Legen skrev at det ved etterkontroll av celleforandringer- også var viktig å sjekke om HPV var blitt borte..... Jeg har bare fått høre at jeg ikke har celleforandring, og har bare regnet med at de har tatt HPV test og ikke tenkt mer over det. Har jeg vært dum da, skulle jeg sagt at jeg ønsker en HPV test også? Jeg har bare tenkt at hvis celleforandringene er borte så er det bra, håper ikke det kommer igjen... Tar legen/gynekologen automatisk en HPV test når de tar celleprøve?

Doktor Sindre Grindheim

Svar fra legen (Sindre Grindheim)

Sist endret 22. november 2017, klokken 22:09

Hei. 


Du har blitt behandlet for høygradige celleforandringer og beskriver normale prøver etter dette. Dagens anbefalinger er celleprøve etter 6mnd, 12 mnd og deretter hvert 3. år etter konisering. Ved disse prøvene testes celleforandringer og HPV og begge skal være negative for at man skal følge dette løpet. Dersom èn av disse er unormale skal man henvises gynekolog for videre utredning. Dersom retningslinjene er fulgt skal dermed begge deler være testet, men for å være helt sikker, spør din lege neste gang om det er blitt gjort.


Retningslinjene for testing er i disse dager i endring, men det gjelder bare kvinner som IKKE tidligere har hatt celleforandringer hvor man i enkelte aldersgrupper skal bare teste HPV og bare hvert 5. år. Dette gjelder derfor ikke deg. Årsaken til at jeg nevner det dog, er tidsaspektene. En celleforandring vil i gjennomsnitt ta 12 år fra den oppstår til den utvikler seg til kreft. Et flertall av celleforandringer vil aldri utvikle seg videre til kreft, men vil normaliseres. Trolig gjelder det så mye som 70%, et av problemene dog er at man ikke kan forutsi hvilke forandringer som normaliseres og hvilke som utvikles videre.


For å unngå overbehandling har man derfor anbefalt at det går, i ditt tilfelle, 3 år mellom prøvene. Dette er basert på forskning og evaluering av resultater fra screeningprogrammet. Du vil selvsagt fange opp mange flere celleforandringer ved  å teste hyppigere, men samtidig risikerer man at man fanger opp forandringer som ville normalisert seg og dermed har større risiko for overbehandling. Nye, grove forandringer vil føre til en ny konisering, som vil etter 2. gang gi en større risiko mtp svangerskap og prematur fødsel, og får man da ikke fjernet alt vil det å fjerne livmoren være neste steg.


Det er risiko ved begge tilnærminger for enten å risikere overbehandling, eller å fange opp forandringer sent. Man har derfor lagt anbefalingene på hvert 3. år hvor man mener at risikoen for begge deler er minst.


 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon