Tretthet, forstørrede lymfeknuter og forhøyet senkning i tre måneder. Bør jeg he

Innsendt spørsmål

­Hei,

Jeg er ei jente på 21 år som alltid har vært frisk og rask, men som i de siste 3-4 månedene har sliti med helsa. Jeg får god oppfølging av min fastlege, men jeg vet at han sitter fast på saken min nå, og vil derfor prøve å bruke denne tjenesten, for å se om dere kan se noen forbindelser mellom symptomer som vi kanskje har oversett.

Sykdomsforløpet:
I sommer (rundt juli) begynte slet jeg mye med influensa og forkjølelselignende symptomer. Jeg opplevde det som om om at jeg ble smittet av «alt som gikk» på det stadie hvor jeg konstant gikk og hanglet med forskjellig symptomer. Det ville vanligvis vare rundt en uke av gangen, så kunne jeg ha noen dager jeg følte meg i god form før jeg på nytt fikk en ny influensa/forkjølelse. Jeg var veldig aktiv, sosialt og fysisk og i full jobb, og gikk på en liten smell hver gang jeg begynte å hangle igjen. Etter en stund tok jeg det roligere, fordi det utover høsten begynte å gå utover jobb. Da endret mønsteret seg, og begynte å virke mer stabilt i dårlig form, isteden for å stadig gå på nye smeller, men være i god form imellom. Med «dårlig form» mener jeg underskudd på energi, generelt verk i kroppen, blir raskt forkjølet, hodepine m.m. Jeg var i full jobb og det gikk fint, men det var også det jeg hadde energi til å gjøre i løpet av en full dag. Fikk også mye tilbakemelding fra arbeidsgiver om jeg ikke var med som jeg pleide (jobbet mye og hardt før dette), og at jeg i grunn ikke var presentabel (front-end kontorjobb, og jeg så visst like dårlig ut som jeg følte meg). Ble sent til min fastlege i begynnelsen av september som tok prøve av nesesvelget og mente jeg var forkjølet. Ingen videre oppfølging.

Noen uker senere fikk jeg plutselig veldig vondt i rygg, nakke og hode. Jeg har ingen historie med det, utenom en liten strekkskade i skulderen for mange år siden, som jeg har kjent lite til i ettertid. Det var mer som intens verking enn direkte smerte, og fordelte seg over hele ryggen. Det kunne være mer i korsryggen etter å ha sittet på jobb hele dagen, men generelt sett var det hele ryggen, spesielt rundt øvre ryggrad som gjorde vondt «uprovosert». På det mest intense kjentes det ut som at ryggen min var for svai og at øvre delen av ryggen ble trukket nedover og bakover. Det pågikk i en ukes tid, og så roet det seg veldig ned, og ble en ulming i bakgrunnen istedenfor å være intens. Verkingen har vedvart resten av sykdomsforløpet, og går opp og ned i intensitet, men er relativt stabil på den ulmende verken i bakgrunnen om jeg ikke overbruker meg. Det kjennes ofte i armer og ben også. Jeg dro ikke til lege med dette, da jeg ville se om det roet seg, noe det også gjorde til en viss grad etter den ene uken. Så gikk det et par uker til, og så forsovet jeg meg til jobb med hele seks timer, til tross for at jeg la meg tidlig kvelden i forveien. Jeg har aldri før vært forsovet eller kommet sent til jobb, så dette er ikke i min natur. I tillegg merket jeg to hovne lymfekjertler i bakhodet/toppen av nakken. Den ene var på størrelse med en liten pingpong ball, mens den andre var mer som en ert. Da bestemte jeg meg for at det var for mye, og dro på legevakten på kvelden, hvor jeg fikk en sykemelding på en uke og beskjed om å oppsøke fastlege for blodprøver.

Etter dette oppsøkte jeg min fastlege og fikk forklart meg bedre, og fikk god oppfølging, med prøver og nye timer og utredning. Jeg har jobbet fulltid siden den ene sykemeldingen (har fått tilbud om 50% sykemelding). Jeg har nå 4 synlige hovne lymfekjertler i hals/hode regionen, og et par som man kan kjenne ved inspeksjon, samt hovne lymfer i lysken. Disse er ømme, men harde, og har varierende aktivitetesnivå og hevelse, dette endrer seg over natta. De siste tre månedene har jeg også hatt en vedvarende candida infeksjon i underlivet, som brøt fullt ut og som jeg behandlet med stikkpille. Jeg har fulgt opp med krem, men det vil ikke gå helt bort. Er nå ikke plagsomt, men hindrer ennå samliv med partner, og kan bryte ut i sår uten åpenbar årsak. Ellers er jeg blitt veldig sensitiv. Jeg får raskt blåmerkelignende ømhet (uten blåmerker) om noe blir trykt mot meg (alt fra om noen holder bestemt i armen min), da er det ømt et par dager og forsvinner så i samme tidsskala som et blåmerke ville gjort. Jeg har også ømme føtter når jeg går, og veldig varme (plagsomt, men ikke smertefulle) føtter på nattestid. Mangler ikke matlyst, men blir veldig fort mett. Ellers ingen problemer med mage-/tarmregion

Jeg tror jeg har dekt alt. Jeg vil understreke at jeg ikke nødvendigvis mener at alt jeg nå har beskrevet har en sammenheng, men det er nye ting som har kommet samtidig og som jeg er skeptisk til.

Prøver:
Jeg har tatt en rekke blodprøver. Tok CRP og vanlig urinprøve på legevakt uten forhøyede nivå.
Første omgang blod:
Ferritin. ALAT. TSH. Elektroforese. Anti-CMV (IgM/IgG). Anti-Toxoplasma (IgM/IgG). Vitamin D. Gamma GT. Kreatinin. Fritt T4. Vitamin B12. Mononukleose (EBV). ANA-screen.

Andre omgang blod:
Fikk jeg dessverre ikke med meg, men standard prøver som er vanlige å ta når det ikke var særlige funn på andre omgang.

Tredje omgang blod (fastende):
Kalium. Klorid. Fosfat, uorg. Ferritin. ALAT. Kreatinin. Anti-Borrelia (IgM/IgG). Erytrocytter. MCV/MCH. Leukocytter m/diff. Natrium. Kalsium. Jern/TIBC. Gamma GT. Elektroforese. Kortisol kl 08. Hemoglobin. Hematokrit. Retikulocytter. Trombocytter.

Resultat:
De tre gangene jeg har tatt blod har det også blitt målt senkning, og resultatene var 72, 68 og 76 (i den rekkefølgen.

I første omgang hadde jeg noe lav blodprosent (men ikke noe å legge betydning til) den var på hb 12.3. Noe lavt Vitamin D (61). Jeg har hatt mononukleose, men ikke vært aktivt på minst seks uker. Testet positivt på toksoplasma (som kan forklare lymfene?). Ellers alt normalt.

Andre omgang dukket det heller ikke opp noe som jeg kan huske at ble nevnt, vanskeligere med oversikt her.

Tredje omgang fant vi ut at jeg har gjennomgått en borreliainfeksjon, men det er ikke aktivt (oppvokst på vestlandet, så det var ikke overraskende). Jeg hadde litt redusert antall nøytrofile hvite blodceller (?), men ikke nok til å legge noe betydning til, samt noe redusert antall av en type røde blodceller, men heller ikke nok til å legge betydning i. Mine røde blodceller var visstnok også små, men testene viser at jeg har nok jern. Dette var visst heller ikke noe å legge betydning i. Jeg hadde noe forhøyet kortisolnivå på morgentest.

Til neste gang tar vi oppfølgingprøver på blodnivåene og toksoplasmaen, men ingen nye. Han sier selv at han ikke helt forstår hvor dette kommer til å gå hen. Enten så er toksoplasmaen enda ikke bekjempet på over fire uker, eller så reagerer lymfene på noe annet, men det vet vi bedre ette rneste blodprøverunde.

Det jeg håper å få fra denne tjenesten er innspill som kan hjelpe meg og min fastlege videre i utredningen, ettersom at ikke står ut noe i noe spesielt felt som gjør at han kan henvise meg til en spesialist ennå.

Håper på opplysende/tankevekkende svar.

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 09. november 2014, klokken 20:02

I korte trekk har vi 3 måneders varighet av lymfeknutesvulst, tretthet og forhøyet senkning med normale blodprøver ellers, dvs utslag på toksoplasma, borrelia og mononukleose (kyssesyke).


Det er ihvertfall to regioner med lymfeknutesvulst (svulst betyr bare hevelse, ikke forveksle med kreft). Men har de sammenheng? Er det samme årsak eller har du f eks en separat infeksjon i det området lymfeknutene i lysken er ansvarlig for (infeksjon underliv har du jo, kanskje det ikke bare er sopp?) og en separat infeksjon i området lymfeknutene i nakken er ansvarlig for? Sistnevnte lymfeknutesvulst ses blant annet ved mononukleose, dvs kyssesyken, og prøven viser at du gjennomgikk dette for mer enn 6 uker siden hvilket ikke taler imot at det kan være dette som startet det hele for 3 måneder siden. Men mer enn 6 uker siden kan også bety 15 år siden. Dere må derfor fortsette å utelukke andre lidelser med tilsvarende symptomer og funn. Så langt er vel kanskje et postviralt tretthetssyndrom i kjølvannet av en kyssesyke statistisk sett mest sannsynlig, mens toksoplasmose også skal vurderes. Vanligvis får man derimot ikke særlige symptomer av denne.


Du nevner blåmerker. Du har kanskje lest om benmargskrefter og lymfomer etc. Det er umulig for meg å antyde noe omkring dette, men en senkning på >75, tretthet og lymfeknutesvulst skal det ikke drøyes unødvendig lenge med før man henviser til spesialist. Lymfomer (lymfekreft) følges ofte av kraftig nattesvette og dessuten et betydelig, ufrivillig vekttap samt feber. Andre blodkrefter kan gi kreft i én celletype og dermed høye blodverdier av denne, samtidig som de andre blodcellene ikke får plass til å vokse (i benmargen hvor de lages) og de blir derfor lavere i antall. De som taper antall taper funksjonen sin. Lavt antall blodplater (trombocytter) vil for eksempel gi lettere blødninger, og det er her jeg lurer på om du har lest litt rundt. Andre ting som kan skje avhenger av hvilke celletyper det blir færre av. Blir det for få røde blodlegemer kan man få anemi. For få hvite blodlegemer gir infeksjoner etc.


Personlig ville jeg ikke utredet dette så lenge alene ute på et fastlegekontor. Dersom formen din er noenlunde bra kan man kanskje i første omgang tillate seg å bare ta en telefon til en spesialist, men mest av alt tror jeg bare spesialisten sier at dette er noe som må henvises. Kanskje går dette snart over, men det er for mange potensielt alvorlige  sykdommer som flagger inn under din symptomsammensetning til at man tillate dette å trekke ut. Kanskje var dette et feil spørsmål å stille over internett (skaper unødig bekymring fordi vi må ta forbehold pga ufullstendig oversikt). Kanskje var det på tide. Du må ikke være sen om å diskutere dette svaret med fastlegen din om du blir uroet av det.


Årsaker til lymfeknutesvulst, høy senkning og tretthetsfølelse er blant annet infeksjoner, giktsykdommer, medisin/vaksinebivirkninger, lymfomer, levkemier og sarkoidose for å nevne noe. Det er lit urovekkende at det har vart så lenge, at du har vedvarende tretthet, at det er mer enn én region som har forstørrede lymfeknuter og at senkningen er såpass høy (>75 regnes som nokså høyt).


Konklusjon: Dere trenger en god teori på hva som er årsaken eller at tilstanden (form, lymfeknuter og prøver) forbedres om dere ikke skal bringe denne problemstillingen til neste nivå, dvs henvise. Mest sannsynlig er det en kyssesykekomplikasjon som vil gå over, i tillegg til en infeksjon i underlivet annet enn sopp (ta prøver, henvis gynekolog....), men det ønsker ikke jeg å bekrefte eller avkrefte fra mitt ståsted.


 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon