Vedvarende hodepine etter hjerneslag

Innsendt spørsmål

I aug/sept 2018 fikk min kone (80) konstatert kognitiv svikt grensende til demens på Diakonhjemmet alderspsykiatriske avdeling. Hun var på CEREBRAL MR-undersøkelse 12 sept 2018 på Radiologisk avdeling, Diakonhjemmet. Vi leser:
«----- større infarktforandringer i venstre lillehjerne dorsomedialt ------ generelt markert substanstap - - - «
(Infarkt - > blodstrøm opphører – vanlig årsak er blodpropp, leser jeg i Medisinsk ordbok).

Hun har intermitterende (daglig/ukentlig) smerter i hodet – venstre side bak øret, under høyre øye og i bakhodet.
Spm 1: Tyder smertene i hodet på at hun har små anfall av infarkter som dreper «substans» - altså hjerneceller?
Spm 2: Hva kan gjøres for å redusere infarktene – stoppe/redusere substanstapet?
Spm 3: En venn av meg hadde et mindre drypp og får en medisin som heter Persantin, Retard, 200 mg. Medisinen reduserer klebringen mellom blodplatene. Vil dette kunne ha virkning for henne?

Kommentar: Hun har brukt EXELON plaster 9,5 mg i 3 måneder - men hun har fremdeles smerter i hodet og frykter at dette er hjerneinfarkter som forsterker hennes kognitive svikt
­

Doktor Pål Branæs

Svar fra legen (Pål Branæs)

Sist endret 07. mai 2019, klokken 21:11

 Infarktet i lillehjernen er ikke årsaken til hennes demens. Lillehjernen styrer ikke kognitive funksjoner, men automatiske bevegelser og balanse etc. 


Når man tar MR av hjernen som ledd i demensutredning ser man etter redusert blodforsyning og infarkter i storehjernen. Finner man det så er det dét som får skylden for demensen. Finner man ikke det så kan Alzheimer være årsaken og man kan starte medisiner for å forsøke å bremse den. Og det har blitt gjort. 


Jeg tviler sterkt på at hodepinen skyldes stadige nye infarkter. Jeg ville utredet hodepinen på vanlig måte. Det er klart man kan ta et nytt MR for å se om det har tilkommet nye hendelser i hodet, men mest av alt ville jeg tenkt i retning av kronisk hodepine etter slag, migrene, bivirkninger medisin, muskulært, dehydrering, forhøyet blodtrykk eller bivirkninger av medisin, inkludert Exelon! Albyl-E er en blodplatehemmer. Noen bruker Persantin i tillegg, men det er veldig vanlig å få besværlig hodepine av Persantin, så jeg vet ikke om det er en så god løsning. Det er ikke uvanlig å bare bruke Albyl-E etter hjerneslag.


Man får ikke redusert det infarktet som har vært. Det er viktig å komme tidlig på sykehus for å begrense omfanget av hjerneslaget akutt, men deretter er det ikke mulig å gjenvinne noe av det tapte vevet, dessverre. Og substanstapet er nok ikke pågående, så man trenger ikke å tenke på å redusere videre substanstap, fordi dette er ikke en pågående prosess, men man må forsøke å forhindre nye slag, og dét gjør dere med blodplatehemmer. Det er vanlig å forsøke kombinajsonen Albyl-E og Persantin først, siden det har litt bedre forebyggende effekt for nye slag enn bare Albyl-E alene, men mange tåler som nevnt ikke Persantin, og da kan man la være, dvs bare bruke Albyl-E, eventuelt Plavix alene, i stedet for Albyl-E, da Plavix (virkestoff clopidogrel) har litt bedre effekt enn Albyl-E (acetylsalisylsyre) den også. 


Konklusjon: Hun har nok ikke pågående infarsering/slag, men vurder bivirkninger av medikamenter. Hodepine er en hyppig bivirkning av Exelon. Vurdér for øvrig de vanlige årsakene til hodepine. Man kan selvsagt ta et nytt MR, men det er ikke sikkert det trengs. Jeg ville uansett vurdert de mer sannsynlige forklaringene. 

Lurer du på noe mer?

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Send inn spørsmål til legen

Ved å bruke nettstedet aksepterer du bruk av cookies.
Les mer her.

Spør legen nå fra kr 250.-
Det er helt anonymt

Fotolia 28258128 xs

Send inn spørsmål til legen

Finn ditt spørsmål

Har du sendt inn spørsmål og vil lese svaret legen har gitt deg?

Gå til "Du kan lese svaret ditt her" og tast inn referansenummeret du fikk ved innsending.

Vår legetjeneste er ikke en erstatning for faktisk legebesøk, og tjenesten fraskriver seg alt ansvar vedrørende råd om helse og sykdommer. For en sikker vurdering av din tilstand må du ta kontakt med din kontaktperson i den offentlige helsetjenesten.

Org.nr.: 989411500

Webdesign og publiseringsløsning av prod Luminus Webkommunikasjon